Úvod / Návody / Dlouhodobý hmotný majetek (pořízení, odpisy a vyřazení) v daňové evidenci
blank
Objevte i vy
nová online
školení
Vybrat školení

Dlouhodobý hmotný majetek (pořízení, odpisy a vyřazení) v daňové evidenci

Práce s dlouhodobým hmotným majetkem nejen v daňové evidenci zahrnuje zejména jejich pořizování a odpisy. Následující příklad vás jimi podrobně provede.

Pořízení, odpisy

Příklad:
Podnikatel dne 15. dubna 2017 zakoupil osobní automobil v pořizovací ceně 500.000,- Kč, bez DPH. Automobil zařadil do užívání dne 25. dubna 2017. Majetek - automobil byl zařazen dle zákona o dani z příjmu odpisové skupiny 2. Podnikatel odepisuje dlouhodobý majetek rovnoměrně.
Postup:

 • Zařízení zavedete do evidence dlouhodobého majetku na kartě Režie / Majetek tlačítkem Přidat. Vyplníte Kartu majetku dle údajů z daňového dokladu, zvolíte odpisovou skupinu a způsob odpisování.
blank

Karta majetku

 • V záložce Pohyby zadáte pomocí tlačítka Přidat účetní pohyb pohyb Zařazení majetku. Cena pohybu činí 500.000,- Kč. Do Data pohybu doplníte datum zařazení majetku do užívání, tj. 25.04.2017. Protože o zařazení majetku neúčtujete ani vám neovlivňuje daňový základ daně z příjmů, oddíl Zaúčtování necháte nevyplněný, včetně příznaku.
 • Kartu uložíte tlačítkem OK.
blank

Karta majetku - zařazení

 • V záložce Daňové odpisy si tlačítkem Výpočet odpisového plánu necháte vypočítat daňové odpisy majetku.
blank

Daňové odpisy

 • Na této kartě se rekapitulují veškeré účetní pohyby majetku. Tlačítkem Pokračovat se vypočítají daňové odpisy, se kterými budete dále pracovat. Pokud již chcete zaúčtovat vypočtené odpisy, zadáte v záložce Pohyby pohyb odpis za rok 2017. O daňovém odpisu se neúčtuje do peněžního deníku, ale je součástí Uzávěrkových úprav. Proto pro tento pohyb musí být vyplněn oddíl Zaúčtování. Zvolíte Účtovat podle předkontace a doplníte předkontaci pro režijní výdaje.
blank

Karta pohybu

 • Kartu uložíte tlačítkem OK.
 • V pohybech majetku se objeví řádek s daňovým odpisem a uzavře se účetní rok, jelikož po zaúčtování odpisu za dané zdaňovací období již nemůže docházet k žádným pohybům na majetku.
blank

Karta majetku

 • Kartu majetku můžete uložit tlačítkem OK.
 • Pomocí volby Zaúčtování majetku vytvoříte pohyb pro odpis za rok 2017 v Uzávěrkových úpravách. Program vám nabídne volbu pro doplnění data, ke kterému se má pohyb zaúčtovat.
blank

Zaúčtování majetku

 • V našem příkladu ponecháte 31.12.2017. Po potvrzení volby program vytvoří pohyb pro odpis za rok 2017 v seznamu Uzávěrkových úprav.
blank

Zaúčtování majetku

 • Nyní máte vytvořen pohyb v Uzávěrkových úpravách.

Vyřazení z důvodu odcizení

Příklad:

Společnost dne 1. února 2017 zakoupila notebook v pořizovací ceně 72 000,-Kč bez DPH. Notebook se zařadil do užívání dne 1. února 2017. Majetek - notebook byl zařazen dle zákona o dani z příjmu do odpisové skupiny 1. Společnost odepisuje dlouhodobý majetek rovnoměrně. 20.října 2017 byl notebook odcizen(dle protokolu od policie). Zůstatková cena 64 800,00 Kč.

Postup:

 • Podle předchozího příkladu založíte Kartu majetku a zaúčtujete.
 • V záložce Daňové odpisy tlačítkem Přidat daňový odpis uplatníte polovinu odpisu. V poli Cena odpisu napíšete částku 7.200 Kč a datum 20.10.2017.
 • V záložce Pohyby zadáte pomocí tlačítka Přidat účetní pohyb pohyb daňového odpisu a následně pohyb Odpis zůstatkové ceny. Cena pohybu činí 64 800,-Kč. Do Data pohybu doplníte datum odcizení (dle protokolu od policie), tj. 20.10.2017.
blank

Odpis zůstatkové ceny

 • Kartu uložíte tlačítkem OK.
 • V záložce Pohyby zadáte pomocí tlačítka Přidat účetní pohyb pohyb Vyřazení z užívaní. Cena pohybu činí 72 000,-Kč. Do Data pohybu doplníte datum odcizení(dle protokolu od policie), tj. 20.10.2017.
blank

Vyřazení z užívání

 • Kartu uložíte tlačítkem OK
 • Kartu majetku můžete uložit tlačítkem OK.
 • Pomocí volby Zaúčtování majetku vytvoříte pohyb pro odpis v Uzávěrkových úpravách.  Program vám nabídne volbu pro doplnění data, ke kterému se má pohyb zaúčtovat.

Dlouhodobý hmotný majetek (dotace)

Příklad:

Společnost dne 1. února 2017 zakoupila telefonní ústřednu v pořizovací ceně 99 340,-Kč bez DPH. Telefonní ústředna se zařadila do užívání dne 1. února 2017. Majetek – telefonní ústředna byla zařazen dle zákona o dani z příjmu do odpisové skupiny 1. Společnost odepisuje dlouhodobý majetek rovnoměrně. 31.října 2017 byla pořizovací cena snížena o 49670, 00 z důvodu dotace.

Postup:

 • Podle předchozího příkladu založíme Kartu majetku a zaúčtujeme.
 • V záložce Pohyby zadáte pomocí tlačítka Přidat účetní pohyb pohyb Snížení ceny. Cena pohybu činí 49 670,-Kč. Do Data pohybu doplníte datum  31.10.2017. 
blank

Snížení ceny

 • Kartu uložíte tlačítkem OK.
 • V záložce Daňové odpisy je třeba opravit výši odpisů, jelikož se změnila pořizovací cena.
 • Kartu majetku můžete uložit tlačítkem OK.
 • Byly tyto informace užitečné?
 • AnoNe

V případě problémů s Vaším Money S3 kontaktujte prosím naši Zákaznickou podporu, a to buď písemně přímo v Money S3 přes záložku Money / Zákaznická podpora nebo na podpora@money.cz nebo telefonicky na čísle 549 522 503 (pouze pro uživatele se zaplacenou službou Podpora a Aktualizace).

blank
Objevte i vy
nová online
školení
Vybrat školení
Zavřít reklamu
Objevte si vy nová online školení
Napojte Money S3 na další služby