Daně / Daň z příjmů fyzických osob/Daňové přiznání zaměstnanec: kdy ho musíte podat?
Novinky a špeky v daních
Nabídka webinářů

Daňové přiznání zaměstnanec: kdy ho musíte podat?

Daňové přiznání zaměstnanec: kdy ho musíte podat?
Seyfor, a. s.
04. 07. 2022
Doba čtení6 minut čtení
Líbilo se19
Aktualizováno pro rok 2024: 02. 04. 2024
Daňové přiznání zaměstnanec: kdy ho musíte podat?

Obvykle za zaměstnance podává roční vyúčtování daně zaměstnavatel. V některých případech ale tato povinnost přechází na zaměstnance a ten pak musí sám podat přiznání k dani z příjmů. Například když měl více příjmů. Podívejte se na příklady, kdy k tomu může dojít.

Aby za vás mohl podat roční vyúčtování daně zaměstnavatel, musíte splňovat tyto podmínky:

  • Jako zaměstnanec jste za celé zúčtovací období (uplynulý rok) pracovali buď:
    • pro jediného zaměstnavatele,
    • nebo nepřerušeně pro více zaměstnavatelů za sebou a u každého jste podepsali prohlášení k dani.
  • Nemáte zdanitelné příjmy ze samostatné výdělečné činnosti, kapitálového majetku, pronájmu nebo ostatní příjmy vyšší než 20 000 Kč (od roku 2023).

V opačném případě se nevyhnete povinnosti odevzdat růžový formulář příslušnému finančnímu úřadu.

V těchto případech stačí zjednodušený dvoustránkový formulář

1. Pracovali jste pro více zaměstnavatelů současně

Pokud jste v některém měsíci roku pracovali pro více zaměstnavatelů současně a v obou případech za vás zaměstnavatel odvedl zálohovou daň z příjmu, máte povinnost podat daňové přiznání.

Toto se týká i dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti. Výjimkou jsou nízké příjmy. U dohod o provedení práce se při splnění zákonných podmínek totiž odvádí srážková daň místo zálohové. Vejdete-li se do těchto částek, nemusíte podávat daňové přiznání.

2. Zrušili jste smlouvu na spoření nebo pojistku

Jakmile ukončíte smlouvu o životním pojištění nebo spoření, na kterou jste v posledních 10 letech alespoň jednou uplatnili daňové odpočty příspěvků na životní pojištění, musíte takzvaně dodanit. Jako příjem v tomto případě do daňového přiznání uvedete celou částku, o kterou jste si v posledních deseti letech snížili daňový základ.

3. Pobíráte vysokou mzdu a musíte zaplatit daň ve výši 23 %

Je-li váš základ daně větší než 48násobek průměrné měsíční mzdy, máte povinnost zaplatit daň ve výši 23 %. Pro rok 2023 byla tato rozhodná částka 1 935 552 Kč. Pro rok 2024 činí rozhodná částka již 36násobek průměrné mzdy, tj. částku 1 582 812 Kč. Pokud je váš základ daně vyšší než tato rozhodná částka, platíte z částky převyšující 23% daň z příjmů fyzických osob.

A v těchto situacích musíte podat kompletní daňové přiznání

1. Podnikáte při zaměstnání

Pokud si přivyděláváte při zaměstnání jako OSVČ vedlejší a máte ze samostatné výdělečné činnosti příjmy vyšší než 20 000 Kč (od roku 2023), musíte si podat plnohodnotné přiznání k dani z příjmu.

K daňovému přiznání potřebujete od všech zaměstnavatelů potvrzení o zdanitelných příjmech. O celém postupu si přečtěte více v našem článku.

2. Máte kapitálové příjmy nebo příjmy z pronájmu při zaměstnání

Pokud pronajímáte movité i nemovité věci vedle svého zaměstnání nebo jste v uplynulém roce například prodávali akcie a vznikají vám z těchto aktivit příjmy vyšší než 20 000 Kč (od roku 2023), musíte podat daňové přiznání.

Mezi tyto příjmy se počítají i různé druhy investic. Prodáte-li například dům a nesplníte podmínky pro daňové osvobození takového příjmu (nevlastníte dům déle než 5 let), spadá mezi ostatní příjmy.

O tom, že budete sami podávat daňové přiznání nezapomeňte informovat svého zaměstnavatele. Měl by vám vystavit potvrzení o zdanitelných příjmech, které bude podkladem pro vyplnění daňového formuláře. A jestli se bojíte, že uděláte chybu, projděte si 9 nejčastějších chyb v daňovém přiznání.

Přílohy k daňovému přiznání zaměstnance

Přílohy závisí na tom, z jakých zdrojů jste měli příjmy a jaké odčitatelné položky či daňové slevy si uplatňujete.

Přehled různých příloh daňového přiznání.
Přehled různých příloh daňového přiznání.

Nejdůležitější jsou první položky seznamu. Přílohy č. 1–4 slouží k výpočtu dílčích základů daně z jednotlivých činností.

  • Pokud podnikáte na vedlejší činnost, vyplňujete přílohu č. 1.
  • Jestliže máte příjmy z nájmu, tak přílohu č. 2.
  • Příloha č. 3 je určená pro ty, kteří mají příjmy ze zahraničí.
  • A příloha č. 4 pro ty, kdo mají typy příjmů, které nespadají do předešlých kategorií.

Do přílohy č. 4 se zahrnují veškeré příjmy z podílů na zisku, vypořádacích podílů, podílů na likvidačním zůstatku nebo jim obdobná plnění. A to ve výši včetně daně sražené v zahraničí, plynoucí rezidentům ze zdrojů v zahraničí v příslušném zdaňovacím období, přitom se nezahrnují příjmy osvobozené od daně.

Téměř vždy přikládáte i další přílohy, zejména výše zmíněné potvrzení o zdanitelných příjmech (tj. doklad od zaměstnavatele, kolik jste si u něj vydělali).

Další přílohy závisí na tom, které položky/slevy si odečítáte. Nejčastěji to jsou:

Položky/slevy Příloha k daňovému přiznání
Dary oficiální potvrzení o každém z darů
Úroky z úvěru na bydlení potvrzení o poskytnutém úvěru na bydlení a o výši úroků
Penzijní připojištění potvrzení o zaplacených částkách na penzijním připojištění
Soukromé životní pojištění potvrzení o zaplacených částkách na soukromé životní pojištění
Zkouška ověřující výsledky dalšího vzdělávání (pokud si ji hradíte sami) potvrzení o úhradě za zkoušku ověřující výsledky dalšího vzdělávání
Členské příspěvky v odborech potvrzení o zaplacených členských příspěvcích v odborové organizaci
Sleva na studenta potvrzení o studiu
Sleva na manžel/ku čestné prohlášení o příjmu manžela či manželky
Sleva pro držitele průkazu ZTP/P průkaz ZTP/P

Více detailů najdete v článku o slevách na dani a odpočitatelných položkách.

Pozn. Výše uvedené slevy a odpočitatelné položky si všechny můžete uplatnit v daňovém přiznání za rok 2023, které podáváte na jaře 2024. Některé z nich si v tomto daňovém přiznání uplatníte naposledy, například končí sleva na studenta.

Nenašli jste, co jste hledali? Přečtěte si další podrobné články o daňovém přiznání.

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

Ano
Ne
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Vyzkoušejte si účetní program
Money S3

Zdarma a se všemi funkcemi

Aktuální webináře
Konsolidační balíček a jeho dopady na DPH
záznam
Vliv konsolidačního balíčku na OSVČ, zaměstnance a podnikatele od ledna 2024
záznam
Daň z příjmů fyz. osob a ukázka sestavení daňového přiznání
záznam
Všechny webináře
Zavřít reklamu
Novinky a špeky v daních