Od tvůrců úspěšného účetního programu

Daně / Daň z příjmů fyzických osob/Myslíte si, že se vás jako zaměstnance daňové přiznání netýká? Možná se mýlíte

Myslíte si, že se vás jako zaměstnance daňové přiznání netýká? Možná se mýlíte

Myslíte si, že se vás jako zaměstnance daňové přiznání netýká? Možná se mýlíte
Myslíte si, že se vás jako zaměstnance daňové přiznání netýká? Možná se mýlíte

Obvykle za zaměstnance podává roční vyúčtování daně zaměstnavatel. V některých případech ale tato povinnost přechází na zaměstnance a ten pak musí sám podat přiznání k dani z příjmů. Například když měl více příjmů. Podívejte se na příklady, kdy k tomu může dojít.

Aby za vás mohl podat roční vyúčtování daně zaměstnavatel, musíte splňovat tyto podmínky:

  • Jako zaměstnanec jste za celé zúčtovací období (uplynulý rok) pracovali buď:
    • pro jediného zaměstnavatele,
    • nebo nepřerušeně pro více zaměstnavatelů za sebou a u každého jste podepsali prohlášení k dani.
  • Nemáte zdanitelné příjmy ze samostatné výdělečné činnosti, kapitálového majetku, pronájmu nebo ostatní příjmy vyšší než 6 000 Kč.

V opačném případě se nevyhnete povinnosti odevzdat růžový formulář příslušnému finančnímu úřadu.

V těchto případech stačí zjednodušený dvoustránkový formulář

1. Pracovali jste pro více zaměstnavatelů současně

Pokud jste v některém měsíci roku pracovali pro více zaměstnavatelů současně a v obou případech za vás zaměstnavatel odvedl zálohovou daň z příjmu, máte povinnost podat daňové přiznání.

Toto se týká i dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti. Výjimkou jsou nízké příjmy. U dohod o provedení práce s hrubou měsíční odměnou do 10 000 Kč a dohod o pracovní činnosti s hrubou měsíční odměnou do 2 500 Kč se totiž odvádí srážková daň místo zálohové. Vejdete-li se do těchto částek, nemusíte podávat daňové přiznání.

2. Zrušili jste smlouvu na spoření nebo pojistku

Jakmile ukončíte smlouvu o životním pojištění nebo spoření, na kterou jste v posledních 10 letech alespoň jednou uplatnili daňové odpočty příspěvků na životní pojištění, musíte takzvaně dodanit. Jako příjem v tomto případě do daňového přiznání uvedete celou částku, o kterou jste si v posledních deseti letech snížili daňový základ.

3. Pobíráte vysokou mzdu a musíte zaplatit solidární daň

Je-li váš hrubý roční příjem větší než 48násobek průměrné měsíční mzdy, máte povinnost zaplatit tzv. solidární daň. Pro rok 2018 byla tato rozhodná částka 1 438 992 Kč. Pokud jsou vaše roční příjmy vyšší, zaplatíte 7 % z rozdílu mezi vaším příjmem a touto částkou.

Solidární daň zaplatíte i v případě, že vaše příjmy překročí v některém z měsíců 1/12 rozhodné částky (pro rok 2018 to bylo 119 916 Kč), ale vaše celkové roční příjmy jsou nižší než rozhodná částka 1 438 992 Kč . V takovém případě ale nemusíte podávat daňové přiznání. Požádejte zaměstnavatele o roční zúčtování daně a solidární daň vám stát s největší pravděpodobností vrátí.

A v těchto situacích musíte podat kompletní daňové přiznání

1. Podnikáte při zaměstnání

Pokud si přivyděláváte jako OSVČ vedlejší a máte ze samostatné výdělečné činnosti příjmy vyšší než 6 000 Kč, musíte si podat plnohodnotné přiznání k dani z příjmu.

K daňovému přiznání potřebujete od všech zaměstnavatelů potvrzení o zdanitelných příjmech. O celém postupu si přečtěte více v našem článku.

2. Máte kapitálové příjmy nebo příjmy z pronájmu

Pokud pronajímáte movité i nemovité věci nebo jste v uplynulém roce například prodávali akcie a vznikají vám z těchto aktivit příjmy vyšší než 6 000 Kč, musíte podat daňové přiznání.

Mezi tyto příjmy se počítají i různé druhy investic. Prodáte-li například dům a nesplníte podmínky pro daňové osvobození takového příjmu (nevlastníte dům déle než 5 let), spadá mezi kapitálové příjmy.

O tom, že budete sami podávat daňové přiznání nezapomeňte informovat svého zaměstnavatele. Měl by vám vystavit potvrzení o zdanitelných příjmech, které bude podkladem pro vyplnění daňového formuláře. A jestli se bojíte, že uděláte chybu, projděte si 9 nejčastějších chyb v daňovém přiznání.

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

blank Ano
blank Ne
blank

Sledujte podobné články na naší

Facebookové stránce

Komunita samostatných účetních

Přidejte se zdarma

Přidejte se
do největší komunity samostatných účetních

blankVýhody
blank