TaxEdit S3

TaxEdit pro Money S3 je software, který umožňuje pohodlné vyplnění různých typů daňových přiznání včetně nápovědy k jednotlivým řádkům formulářů. Obsahuje také elektronický spisový archiv. Využijí ho především daňoví poradci a účetní firmy.

Popis modulu 

TaxEdit má dvě části: první zajišťuje správu poplatníků a jejich agendy, druhá obsahuje sadu elektronických šablon formulářů. Z každé šablony vytvoříte libovolný počet exemplářů daného formuláře. Příprava formulářů a jejich editace je stejně snadná jako úprava šablon v programech MS Office.

Jednodušší příprava daňových přiznání

Modul TaxEdit si propojíte s Money S3, ze kterého následně přenesete všechny potřebné údaje do formulářů. Samotné vyplňování formulářů vám usnadňují automatické kontroly polí, automatické výpočty, detailní návody a průvodci a v nápovědě naleznete poučení dle jednotlivých řádků formuláře.

V systému můžete pohodlně zpracovávat i několik přiznání najednou a z vytvořeného řádného přiznání jednoduše připravíte opravné nebo dodatečné daňové přiznání. U každého přiznání vám TaxEdit přehledně zobrazuje daňový základ i daňovou povinnost – a při případné změně údajů je také ihned přepočítá.

Další práci vám usnadní možnost vytvoření dokumentů odvozením z jiných – typicky přehledy pro zdravotní pojišťovnu a ČSSZ vytvoříte odvozením z daňového přiznání a samotné přiznání zase převzetím údajů z minulého období.

Systém vám také automaticky sestaví bankovní příkazy pro placení daní a pojištění, vypočte výši záloh nebo připraví platební a zálohové kalendáře pro poplatníky.

Všechny dokumenty na jednom místě

V modulu TaxEdit pohodlně vedete účetnictví všech svých klientů (fyzických i právnických osob) a k nim veškeré zpracované agendy vytvořené i v jiných aplikacích pro Windows, včetně správy faksimilií a skenovaných dokumentů.

V TaxEditu dále vystavíte všechny existující registrace k daním pro konkrétní poplatníky. Součástí modulu je i archiv platných tiskopisů daňových přiznání od roku 1995 a několikastupňová ochrana před zneužitím údajů.
Všechny verze obsahují i další pomocné formuláře jako plné moci, žádosti o vrácení přeplatku, platební příkazy apod.

Modul vám dále umožňuje tisknout na volné listy v kvalitě originálních formulářů s možností tisknout data pouze do originálních předloh. V jednotlivých šablonách najdete informaci o multilicenci, tedy počtu kusů, které vytisknete v kvalitě blízké originálnímu tiskopisu, pokud tisknete na barevné tiskárně s originálními barvami.

blank

Software je vždy v souladu s aktuální legislativou a obsahuje platné formuláře. Pokud potřebujete s čímkoli poradit, stačí zdarma zavolat nebo napsat na zákaznickou podporu.

V TaxEdit S3 pohodlně vyplníte daňová přiznání.

Zobrazit obrázek v plné velikosti

30minutová ukázka
Vybíráte Money S3 a nechce se vám klikat a zkoušet? Nechte to na nás, předvedeme vám jej ZDARMA.
Ukázka Money S3

Užitečné funkce

TaxEdit S3 je vybavený řadou funkcí, které vám usnadní práci.

Číselníky

Opakovaně zadávané údaje si vybíráte z předem naplněných seznamů – číselníků.

Elektronická podání

Formuláře je možné elektronicky odeslat na Finanční správu, ČSSZ a zdravotní pojišťovny.

Vícestupňové třídění

Možnosti kombinací vícenásobného třídění a filtrování (více druhů daní, více zdaňovacích období, zálohy, přeplatky atd.).

Přílohy

K libovolnému poli ve formulářích přidáte rozpisovou přílohou s automatickým přenosem výsledků rozpisu.

Propojení na externí aplikace

Možnost vytvoření textového dokumentu podle uživatelské šablony přednaplněné daty z TaxEdit pro Money S3.

Elektronický podpis

Program je připravený na komunikaci se státní správou a k zabezpečení dokumentů používá elektronický podpis.

Jeden platební kalendář

Univerzální platební kalendář ke všem daním a dalším platbám za klienta, které vyplynou ze sestavených daňových přiznání (mimo DPH, daň spotřební apod.).

Kontextová nabídka

Položky v databázi jsou opatřeny rozsáhlou kontextovou nabídkou, která se objeví po stisku pravého tlačítka myši. Všechny hlavní funkce vyvoláte i klávesovými zkratkami.

Elektronické zasílání vyplněných tiskopisů klientovi

Odeslání formuláře TaxEdit pro Money S3 ve vlastním formátu nebo v tisknutelné podobě vícestránkového souboru TIFF s kompresí dat. Odeslané dokumenty umí program zabezpečit elektronickým podpisem.

Aktualizace

Aktuální verze TaxEditu máte neustále k dispozici na webu nebo můžete šablony aktualizovat přímo z aplikace. Také se můžete zapojit do internetové konference, ve které najdete upozornění na novinky v systému a diskuze uživatelů.

Přístupová práva pro síťovou verzi

Další rozšíření přístupových práv v síťové verzi, možnost zamykat dokumenty pro výlučný přístup jednoho uživatele. Správci mohou definovat úrovně přístupu jednotlivých uživatelů k různým poplatníkům i různým druhům daní.

Aktivní propojení formulářů

Formuláře vzniklé odvozením z jiných jsou trvale propojeny se svými zdroji. Například Přiznání k dani z příjmu fyzických osob je trvale propojeno s odvozenými soubory – přehledem pro zdravotní pojištění a sociální pojištění. Změny v původním formuláři vyvolají nabídku na promítnutí změněných údajů do přehledů.

Jak získat TaxEdit během chvíle

Seznamte se s TaxEdit a vyzkoušejte jeho bezplatnou verzi (umožňuje editovat první stranu formulářů). Stahujte zde.

Podporu pro uživatele TaxEdit zajišťuje společnost Luyten CZ. V případě potřeby jim volejte na číslo 548 210 607 nebo pište na taxedit@luyten.cz.

Podle tohoto návodu propojíte TaxEdit s Money S3. Až si daňový software otestujete, stačí si vybrat nejvhodnější verzi.

Varianty TaxEdit

TaxEdit START TaxEdit S3 TaxEdit Complet
V ceně propojení s Money S3
Určen výhradně pro uživatele Money S3
Neomezený počet poplatníků max. 1 max. 10
Cena licence zdarma 4 600 Kč podle výběru modulů
stáhnout mám zájem na dotaz
Cena pro registrované uživatele TaxEdit S3 zdarma 4 600 Kč
Cena následné roční Aktualizace a podpory * 0 Kč 2 790 Kč
Více Více Více

Ceny jsou bez DPH. Verze Complet mohou používat jak uživatelé Money, tak uživatelé jiných systémů. TaxEdit START můžete bezplatně používat dva roky.
* Službu Aktualizace a podpora získáte zdarma na celý kalendářní rok, ve kterém jste si TaxEdit koupili. Pokud jste si modul pořídili v období od září do prosince, máte Aktualizaci a podporu zdarma i na následující rok. V dalších letech se poplatek za Aktualizace a podporu řídí platným ceníkem.

Podrobný popis kompletů

TaxEdit START

Obsahuje tyto moduly:

 • DPH (Přiznání, Kontrolní hlášení DPH, žádost o vrácení daně zahraničním osobám, žádost o zrušení registrace pro DPH).
 • Daň z příjmů (PO, FO, sociální a zdravotní pojištění, výkazy).
 • Registrace (Přihláška k registraci PO, FO – univerzální, PO, FO k DPH, zrušení registrace).
 • Zaměstnanci (Prohlášení poplatníka DzPFO závislé a funkčních požitků, Oznámení zaměstnavatele a Čestné prohlášení zaměstnavatele, které platí pro zaměstnance se ZTP).
 • Silniční daň (Kartotéka vozidel, Přiznání roční i kvartální, filtry k plnění přiznání i kartotéky).

Omezení verze TaxEdit START:

 • K plnému používání verze je nutná bezplatná elektronická registrace.
 • Omezení na dva roky – licence START se uděluje jednomu uživateli maximálně pro dvě po sobě následující kalendářní verze.
 • Omezení v počtu záznamů – kartotéky vozidel a nemovitostí jsou omezeny na 10 záznamů (v tiskopisech neomezeno).
 • Omezení v počtu tisků – pro každou daň (tiskopis) lze zpracovat a vytisknout agendu pouze jednoho daňového subjektu (poplatníka).
 • Před bezplatnou registrací nelze využít funkčnost elektronického podání a odběr aktualizačních balíčků – service packů e-mailem.
 • Bez registrace jsou výtisky z programu označeny přetiskem „Neregistrovaná verze“. Po uplynutí 30 dnů bez registrace jsou tisky opět normální, funkčnost je ale omezena na možnost editace pouze prvních stránek formulářů.

Licence je určena pro jednoho poplatníka s možností aktivace na jednom počítači.

TaxEdit S3

Obsahuje totéž co verze TaxEdit START a navíc následující moduly:
 • Majetkové daně, Přiznání k dani z nemovitosti (univerzální), Kartotéka nemovitostí, Přiznání k dani darovací, Přiznání k dani darovací – osvobozený majetek, Prohlášení o použití prostředků z osvobození, Přiznání k dani dědictví, darování a z převodu nemovitostí.
 • Spotřební daň (Přiznání ke spotřební dani, Uplatnění nároku na vrácení daně podle jednotlivých typů).
 • Další registrace – Odštěpné závody a provozovny – příloha, Daň z nemovitostí – příloha, Spotřební daně.

Licence je určena pro maximálně 10 poplatníků s možností aktivace na jednom hlavním a jednom dalším počítači uživatele.

TaxEdit – Complet

Obsahuje tyto moduly:

 • Daň z příjmů kompletní (FO, PO, sociální a zdravotní pojištění, výkazy).
 • DPH (Přiznání, Kontrolní hlášení DPH, žádosti o vrácení daně, žádost o zrušení registrace pro DPH).
 • Registrace (Přihláška k registraci PO, FO – univerzální, PO, FO k DPH, zrušení registrace).
 • Zaměstnanci (Prohlášení poplatníka DzPFO závislé a funkčních požitků, Oznámení zaměstnavatele a Čestné prohlášení zaměstnavatele, které platí pro zaměstnance se ZTP).
 • Závislá činnost (Prohlášení zaměstnance, Vyúčtování, Přílohy, Výpočet daně, Hlášení zaměstnavatele, ZTP).
 • Srážková daň (Vyúčtování, Přílohy, Hlášení plátce daně, Oznámení plátce daně při sražení zahraničnímu subjektu).
 • Silniční daň (Kartotéka vozidel, Přiznání roční i kvartální, filtry k plnění přiznání i kartotéky).
 • Spotřební daň (Přiznání ke spotřební dani, Uplatnění nároku na vrácení daně podle jednotlivých typů).
 • Majetkové daně, Přiznání k dani z nemovitosti (univerzální), Vložka do přiznání k dani z nemovitostí, Přiznání k dani darovací, Přiznání k dani darovací – osvobozený majetek, Prohlášení o použití prostředků z osvobození, Přiznání k dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí.
 • Kartotéka nemovitostí s automatickým sestavením řádného, dodatečného i dílčích přiznání.
 • Další registrace – Odštěpné závody a provozovny – příloha, Daň z nemovitostí – příloha, Spotřební daně.
 • Další registrace – Daň z nemovitostí.

Complet verze obsahuje archiv verzí tiskopisů od roku 1995.
Licence je určena pro neomezený počet poplatníků s možností aktivace na jednom hlavním a jednom dalším počítači uživatele.