Úvod / Návody / Propojení TaxEdit S3 a Money S3
blank
Objevte i vy
nová online
školení
Vybrat školení

Propojení TaxEdit S3 a Money S3

TaxEdit pro Money S3 je profesionální software určený pro snadné a rychlé sestavení a tisk různých typů daňových přiznání s přímým přístupem k nápovědě a poučení dle jednotlivých řádků formuláře.

Údaje jsou vkládány do obrazovkových šablon, které věrně zobrazují reálné formuláře. Díky automatizovanému propojení s Money S3 je ideálním nástrojem pro daňové poradce, účetní firmy a další uživatele, kteří využívají služeb tohoto ekonomického systému.

Technická podpora

Technická podpora pro registrované uživatele

Práce s programem TaxEdit, přenos dat a formuláře:

Zabezpečována společností Luyten CZ, s.r.o., na lince: 548 210 607 nebo na e-mailové adrese: taxedit@luyten.cz

Propojení Money S3 s TaxEditem:

Zabezpečuje Seyfor, a. s., na lince: 549 522 503

Objednávky

TaxEdit můžete objednat u společnosti Seyfor, a. s., Drobného 49, 602 00 Brno, tel: +420 549 522 511, fax: +420 549 522 512

TaxEdit pro Money S3 je profesionální řešení daňové kanceláře (nejen) pro uživatele ekonomického systému Money S3 – daňové poradce, účetní firmy i živnostníky. Systém je nabízen ve dvou variantách:

 • Varianta TaxEdit pro Money S3
  Komplety v této řadě jsou nabízeny za zvýhodněné ceny, přičemž nabídka platí pouze pro uživatele Money S3. Pro uživatele jiných systémů není TaxEdit k Money S3 dostupný. V nabídce jsou dvě varianty systému – TaxEdit START a TaxEdit S3. Obě nabízí propojení s Money S3, limitem je maximální počet vedených poplatníků.
 • Varianta TaxEdit - Complet
  Komplet je určen komukoli, tedy nejen uživatelům Money S3 (ovšem i tento komplet obsahuje propojení s Money S3).
  Komplet umožňuje vést neomezený počet daňových poplatníků.
  Popis jednotlivých variant TaxEditu, včetně ceníků naleznete zde.

Propojené formuláře

Z Money S3 do programu TaxEdit je možné v současnosti vyexportovat tyto formuláře:

Účetnictví/DPH/Přiznání k DPH 

 • Přiznání k DPH 

Účetnictví/DPH/Kontrolní hlášení DPH 

 • Kontrolní hlášení DPH 

Účetnictví/DPH/Souhrnné hlášení 

 • Souhrnné hlášení 

Účetnictví/DPH/Přenesená daňová povinnost 

 • Výpis z evidence dodavatele nebo odběratele k režimu přenesení daňové povinnosti 

Účetnictví/Přehledy a tiskové sestavy/Účetní výkazy 

 • Výkazy podnikatelské (Rozvaha v plném rozsahu, Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu)
 • Výkazy pro neziskové organizace (Rozvaha neziskové organizace, Výkaz zisku a ztráty neziskové organizace)
 • Výkazy pro příspěvkové organizace (Rozvaha příspěvkové organizace - vyhl. 410/2009 Sb., Výkaz Z+Z příspěvkové organizace - vyhl. 410/2009 Sb.)

POZNÁMKA: Po stisku tlačítka Připravený seznam program obnoví všechny aktuální definice účetních výkazů z připravených seznamů Money S3.

Účetnictví/Závěrky/Závěrkové operace/Přiznání k dani z příjmů 

 • Přiznání k dani z příjmů fyzických osob 
 • Přiznání k dani z příjmů právnických osob 

Režie/Zaměstnanci/Tisk/Sociální pojištění 

 • Evidenční list důchodového pojištění 

Režie/Mzdy-tiskové sestavy/Další sestavy 

 • Hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření 

Režie/Zaměstnanci/Tisk/Sociální pojištění 

 • Oznámení o nástupu do zaměstnání 

 Režie / Mzdy / Tisk / Přehled sociálního pojištění 

 • Přehled o výši pojistného 

Postup propojení

Pro propojení musíte mít nainstalovány oba programy. Propojení můžete provést kdykoli i opakovaně a propojit můžete libovolný počet agend (všechny), protože samotné propojení nemá vliv na čerpání licencí.

V programu Money S3 zvolíte na kartě Money/Možnosti a nastavení/Externí aplikace.

Tlačítkem Přidat otevřete Kartu externí aplikace – propojení, kde v okně Aplikace vyberete TaxEdit a zkontrolujete Cestu k programu.

Externí aplikace

Volba externí aplikace

Program Money S3 by měl vyhledat cestu automaticky, pokud by se to však z jakéhokoliv důvodu nepodařilo, je nutné zadat cestu ručně. Obvyklá cesta je: C:\Program Files\TaxEdit2\Bin\TaxEdit.exe.

Ve spodní části okna se zobrazí seznam všech agend Money S3, kde si můžete zatržením pole před názvem agendy určit, které agendy budete chtít propojit s TaxEditem. Označené agendy se automaticky převedou do TaxEditu do seznamu Poplatníků. Automaticky se v Money S3 také nastaví všechny transformační šablony pro export do TaxEditu. Vyplněnou kartu uložíte tlačítkem OK.

Externí aplikace

Externí aplikace

Kartotéka Poplatníků

Po propojení TaxEditu s Money S3 se automaticky naplní databáze Poplatníků v TaxEditu údaji přenesenými z agend Money S3. V TaxEditu se otevře formulář Karta poplatníka, který je vyplněn přenesenými údaji. Tento formulář je možné uložit, případně si jej vytisknout, hodnoty v něm jsou však pouze informativní. I když tento formulář neuložíte, zůstanou data v databázi poplatníků TaxEditu beze změn tak, jak byly uvedeny po přenosu.

Údaje v databázi Poplatníků je možné editovat klávesou F4 v kartě Údaje poplatníka. Zde je možné údaje kdykoliv měnit a je vhodné, aby tyto základní údaje byly aktuální.

Karta poplatníka

Karta poplatníka

Jakmile dojde k propojení Money S3 a TaxEditu, bude možné exportovat data z Money S3 do TaxEditu.

 

UPOZORNĚNÍ: Přenos dat je jen jednosměrný a není tedy možná data z programu TaxEdit přenést zpět do Money S3.

 

Export dat z Money S3 do TaxEditu

Export je čistě jednosměrný (z Money S3 do TaxEditu) a probíhá obdobně jako tisk z programu Money S3, s tím rozdílem, že na závěr tiskového dialogu v okně Nastavení tisku použijete tlačítko Export. Objeví se okno Průvodce tiskovým exportem a po stisknutí tlačítka Dokončit se data vyexportují a otevře se program TaxEdit (i pokud předtím nebyl spuštěný) s otevřeným formulářem s přenesenými daty.

Příklad: Export přiznání k DPH z Money S3 do TaxEditu

V Money S3 zvolíte agendu, kterou jste již předem propojili s TaxEditem, a tudíž ji máte v kartotéce Poplatníků TaxEditu.

Na kartě Účetnictví/DPH vyberete Přiznání k DPH.

Otevře se Průvodce tiskem daně z přidané hodnoty. Zde si pozorně prostudujte informace v průvodci a pokračujte tlačítkem Další. Průběžně kontrolujte údaje zobrazované v průvodci (např. název, adresa, údaje o zástupci, typ přiznání k DPH) a pokud jsou údaje správné vždy pokračujte tlačítkem Další. Na poslední straně Průvodce tiskem daně z přidané hodnoty zvolíte tlačítko Dokončit.

Zobrazí se okno Nastavení tisku, kde stisknete tlačítko Export a otevřete kartu Průvodce tiskovým exportem.

blank

Průvodce tiskovým exportem

Zde vyberete ve volbě Výběr nastavení tlačítkem se třemi tečkami TaxEdit. Pokud se tento výběr nastavení neobjeví, je nutné nastavit cesty ručně. Tlačítkem se třemi tečkami u volby Výběr nastavení otevřete Seznam exportů tisku. Tlačítkem Přidat otevřete novou Kartu exportu tisku. Vyplnění těchto údajů není zcela snadné a závisí mimo jiné i na umístění programů Money S3 a TaxEdit. Pokud jsou oba programy nainstalovány např. TaxEdit v C:Program Files/TaxEdit2 a Money S3 v C:Program Files/Solitea/Money S3, a jedná se o poplatníka s IČ 87654321, pak jsou údaje následující:

Transformační šablona: <CestaXSLT>DPH_MFCR.XSLT

Výstupní soubor: <CestaPrint>dph.xml

Spouštěný program: "C:Program FilesTaxEdit2BinTaxEdit.exe" /i "C:Program FilesTaxEdit2TaxEdit.ini" /s "ICO:<IC Agendy>" /x "<Soubor>"

Kartu exportu tisku uložíte do seznamu tlačítkem OK. V seznamu vyberete tuto Kartu nastavení exportu tlačítkem OK a volba se doplní do pole Výběr nastavení v průvodci.

Karta exportu tisku

Karta exportu tisku

Nyní stiskněte v Průvodci tiskovým exportem tlačítko Dokončit. Pokud je vše v pořádku a export proběhl úspěšně, pak se automaticky otevře program TaxEdit, kde se vytvořil nový formulář k DPH s přenesenými údaji, který je přiřazený k danému poplatníkovi. Formulář je možné uložit a nadále s ním pracovat.

POZNÁMKA: Pokud máte v TaxEditu otevřeno přiznání a chcete všechny údaje z přiznání zkontrolovat podle kartotéky Poplatníka, vyberete menu Nástroje / Zkontrolovat údaje podle databáze. Zde můžete nastavit, zda rozdílné údaje přebírat z databáze, nebo z formuláře.

Kontrola údajů

Kontrola údajů

TIP: Pokud chcete uložit dokument k jinému poplatníkovi, zvolíte v menu Soubor / Uložit k jinému klientovi (použijete tehdy, když se při přenosu dat nepřiřadí přiznání k poplatníkovi, např. neexistuje v TaxEditu poplatník se stejným IČ).

Poplatníci - časté dotazy

 • Nestačí mi verze pro 10 poplatníků. Jak mám TaxEdit rozšířit a kolik mě to bude stát?
  Vyšší verze TaxEditu neomezené počtem poplatníků mají název TaxEdit Complet. Ceny naleznete zde. Nejprodávanější verze Complet I stojí bez DPH 15 800 Kč. Registrovaní uživatelé TaxEdit S3 a TaxEdit START mají 50 % slevu na první licenci, při nákupu musí uvést své registrační číslo TaxEditu.
 • Zadal jsem do TaxEditu 10 poplatníků. Proč mi program povoluje zadání dalšího?
  Omezení na 10 subjektů není přímo v kartotéce Poplatníků - nejde o „agendy“ ve smyslu správy subjektů v Money S3.
  Verze TaxEdit pro Money S3 je omezena na 10 subjektů od každého tiskopisu. Tedy můžete u jednoho klienta v kartotéce sestavit, uložit a evidovat třeba 100 různých přiznání k dani z příjmů, každé pro jinou osobu bez ohledu na to, zda se jedná o osobu fyzickou nebo právnickou. Jakmile se ale rozhodnete přiznání tisknout, program Vám dovolí vytisknout Přiznání k dani z příjmu FO pro 10 různých rodných čísel, dalších 10 přiznání právnických osob pro 10 různých IČ/DIČ, a dalších 10 přiznání k dani silniční, pro úplně jiná RČ/DIČ. Teprve tiskem totiž čerpáte jednu z 10 licencí. Na 1x použitá RČ/IČ/DIČ pak můžete vytisknout opět neomezený počet různých variant přiznání.

Propojení - časté dotazy

 • Chci vyexportovat do TaxEditu všechny účetní výkazy najednou. Mohu v Money S3 zpracovat více výkazů najednou?
  V Money S3 je volba Účetnictví / Přehledy a tiskové sestavy / Účetní výkazy. Zde je možné vybrat více druhů výkazů současně a současně je i vytisknout. Nicméně, pokud vyberete více výkazů najednou, vytisknou se postupně jako jednotlivé tiskové sestavy, proto není na konci průvodce k dispozici tlačítko Export a nelze tedy výkazy hromadně odeslat do TaxEditu. Exportovat lze tedy jen jeden výkaz po druhém. POZNÁMKA: Do TaxEditu je možné exportovat z Money S3 pouze definice účetních výkazů z Připravených seznamů, které jsou kompatibilní se šablonami v TaxEditu.
 • Rozvaha i Výsledovka se přenesla z Money S3 do TaxEditu, kde svítí červené varování, že je Rozvaha vyplněna špatně, protože údaje neodpovídají Výsledovce.
  Pokud jsou Rozvaha i Výsledovka uloženy v samostatných dokumentech, v každém z nich jsou zároveň nevyplněné stránky ostatních výkazů. TaxEdit nedokáže správně provést kontrolu příslušných řádků Výkazů. V dokumentu s Rozvahou řádek 84 samozřejmě neodpovídá prázdnému nevyplněnému řádku 60 Výsledovky, proto svítí červené varování.

Aktuální verze TaxEditu

Transformační šablony pro přenos údajů se objevují mezi ostatními šablonami dokumentu TaxEditu a jsou automaticky aktualizovány spolu se šablonami příslušných přiznání. Aktuálnost můžete kdykoliv prověřit volbou Nástroje / Aktualizace komponent. Zde můžete spustit Aktualizaci nebo Instalované komponenty, které aktualizujete z internetu.

Kontrola vašich údajů

V programu TaxEdit v menu Nápověda / O programu volbou Upravit kontaktní údaje zobrazíte údaje o Vaší firmě. V případě jakýchkoliv změn tyto údaje můžete aktualizovat. Veškerá korespondence a aktualizace je odesílána na tyto Vámi uvedené údaje (adresa a e-mail).

 • Byly tyto informace užitečné?
 • AnoNe

V případě problémů s Vaším Money S3 kontaktujte prosím naši Zákaznickou podporu, a to buď písemně přímo v Money S3 přes záložku Money / Zákaznická podpora nebo na podpora@money.cz nebo telefonicky na čísle 549 522 503 (pouze pro uživatele se zaplacenou službou Podpora a Aktualizace).

blank
Objevte i vy
nová online
školení
Vybrat školení
Zavřít reklamu
Objevte si vy nová online školení