Podnikání / Start podnikání/3 způsoby, jak přejít z OSVČ na s. r. o.
Propojte své účetnictví s podnikáním
Přidejte se k 20 000 uživatelům.
Vyzkoušet zdarma

3 způsoby, jak přejít z OSVČ na s. r. o.

3 způsoby, jak přejít z OSVČ na s. r. o.
Seyfor, a. s.
26. 07. 2023
Doba čtení8 minut čtení
Líbilo se53
Aktualizováno pro rok 2024: 05. 03. 2024
3 způsoby, jak přejít z OSVČ na s. r. o.

Jestliže vám živnost úspěšně roste, dost možná přemýšlíte o přechodu na s. r. o. Přečtěte si, kdy dává přechod na právnickou osobu smysl, co vše změna obnáší a jak konkrétně přechod uskutečnit.

Živnostenské (OSVČ) podnikání má spoustu výhod. Můžete uplatňovat výdajový paušál a své podnikání v případě potřeby kdykoliv jednoduše ukončíte. Jenže OSVČ má i řadu nevýhod, a proto někteří podnikatelé plánují změnu.

Proč přejít na s. r. o.

Zásadními výhodami s. r. o. je, že na rozdíl od OSVČ neručíte celým svým osobním majetkem, ale pouze do výše majetku firmy. Firmu můžete zhodnotit a následně jako investici prodat, snadno přizvete společníka, a také máte lepší výchozí pozici k zapojení se do velkých zakázek.

Prevence zadlužení

Představte si, že jste OSVČ a nevyjde vám pár velkých zakázek. Najednou vám chybí peníze na splátky pohledávek. Pokud se vám je nepodaří vydělat, hrozí, že se vaši věřitelé obrátí na soud, který nařídí exekuci vašeho majetku. Ta se může v krajním případě dotknout třeba i bytu, ve kterém žijete, a auta, které máte ve společném jmění s manželkou či manželem.

Jednoduše řečeno – za dluhy ze živnostenského podnikání ručíte celým svým osobním majetkem.

Jestliže se do dluhů dostane s. r. o., ručí pouze do výše svého majetku firmy. To znamená, že vy jako společník můžete přijít o svůj vklad do firmy, ale už ne o svůj osobní majetek.

Pokud je vaše podnikání rizikovější nebo chcete před případnými následky ochránit rodinu, je přechod na s. r. o. vhodnou variantou.

Zhodnocení firmy

Pokud se bude vašemu s. r. o. dobře dařit, můžete firmu v budoucnu výhodně prodat. Nebo ji předat dětem.

Jestliže však podnikáte jako OSVČ, svou živnost neprodáte ani nepředáte potomkům. Pokud by po vás někdo chtěl převzít živnostenskou provozovnu, může od vás koupit prostory, vybavení atd. Ale všechny smlouvy, ať už s dodavateli nebo klienty, musí uzavřít znovu pod svým jménem.

Společnost s ručením omezeným by však kontinuálně pokračovala dál, bez nutnosti uzavírat nové smlouvy. Nikdo zvenčí by ani nemusel poznat, že se změnil majitel.

Získávání větších zakázek

Pokud se snažíte získávat větší zakázky, můžete zjistit, že vás statut živnostníka omezuje a že jako s. r. o. byste měli lepší výchozí pozici. V takovém případě má smysl právnickou osobu založit.

Přizvání společníka

Máte ve svém okolí člověka, se kterým chcete společně podnikat? Můžete založit tzv. sdružení živnostníků. Oproti s. r. o. je jeho zřízení méně náročné, ale hlavní nevýhodou je, že opět ručíte celým svým majetkem. A to i za kroky, které udělá váš partner ve sdružení.

Pokud tedy plánujete společně podnikat dlouhodobě, je lepší volbou s. r. o.

Kdy je vhodná doba na přejití na s.r.o.

Našli jste se v předešlých situacích a plánujete založení právnické osoby? Připravte se na několik změn, které ovlivní vaše podnikání.

Přechod na účetnictví

Jako OSVČ pravděpodobně vedete daňovou evidenci. Jako právnická osoba však máte povinnost přejít na účetnictví, které je složitější. Pokud jste se zatím o celou účetní agendu starali sami, nyní budete pravděpodobně potřebovat účetní.

Jestliže jste dosud uplatňovali výdajový paušál, nemuseli jste schovávat každou účtenku. S přechodem na účetnictví se to změní a vaše účetní musí každý doklad zpracovat. Počítejte tedy s tím, že za její služby zaplatíte víc než dřív.

V některých případech budete možná muset změnit i systém, ve kterém zpracováváte faktury. Týká se to zejména podnikatelů, kteří používají Excel nebo jednoduchý systém na vedení daňové evidence. Jestliže ve stávajícím systému nemůžete vést účetnictví, musíte si najít nový systém.

Pro malé a střední s. r. o. je vhodný například účetní systém Money S3. Data z původního softwaru do Money S3 jednoduše importujete a celý přechod zvládnete za odpoledne.

Změny v daních: OSVČ versus s. r. o.

OSVČ se týká 15% daň z příjmu, s. r. o. 21% daň z příjmu. Ale nedá se jednoduše říci, že by  s. r. o. bylo méně daňové výhodné. Má mnohem lepší možnosti daňové optimalizace.

Nakládání se ziskem

Když živnostník odvede daň z příjmu, se zbylými penězi může volně nakládat. Tyto prostředky jsou totiž jeho.

Se ziskem v s. r. o. je to jinak. Peníze totiž nepatří vám, ale s. r. o., proto si je nemůžete jen tak vzít z kasy.

Mezi nejobvyklejší možností, jak se k penězům z firmy dostat, patří:

  1. Zisk z firmy zdaníte 21 % a pak si vyplatíte podíl na zisku (ať už jednorázově nebo průběžně). Jen nezapomeňte, že ho jako příjem fyzické osoby musíte ještě zdanit 15 %. V praxi tedy daň odvedete dvakrát. Výplatou podílu nesmíte ohrozit fungování společnosti a výplatu musí schválit valná hromada, nejvyšší orgán s. r. o.
  2. Ve svém s. r. o. se zaměstnáte a pobíráte mzdu. Počítejte s tím, že za vás firma musí platit odvody jako za každého jiného zaměstnance.

Další povinnosti s. r. o.

Jako s. r. o. musíte mít datovou schránku a povinně zveřejňujete účetní závěrku.

Přečtěte si, jak datové schránky fungují a na co si dát pozor.

Buďte připraveni na všechny podnikatelské a legislativní změny díky našim kvalitním informacím

Zadejte váš e-mail a informace z oblasti podnikání a legislativy i aktuální dění ze světa Money vám budeme pravidelně zasílat přímo na e-mail. info

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

Jak přejít z OSVČ na s. r. o. krok po kroku

Na výběr máte několik možností, jak přechod na uskutečnit. Liší se časovou a finanční náročností.

1. Souběžné provozování s. r. o. a OSVČ

Tento způsob je nejrychlejší a nejlevnější. Založíte s. r. o. a nové zakázky už řešíte výhradně přes firmu. Ty staré na s. r. o. postupně převedete. Zákazníky i dodavatele informujete, že přecházíte na právnickou osobu a uzavřete s nimi nové smlouvy pod hlavičkou s. r. o.

převedete všechny klienty a vyrovnáte pohledávky, které jste měli jako OSVČ, živnost zrušíte.

2. Vklad podniku OSVČ do základního kapitálu s. r. o.

V prvním případě není s. r. o. přímým nástupcem OSVČ a musíte se stávajícími obchodními partnery uzavřít nové smlouvy. Pokud to dělat nechcete, můžete přistoupit k následujícímu řešení.

Při zakládání s. r. o. do jejího základního kapitálu vložíte celé vaše OSVČ podnikání. V legislativě se pro to používá termín obchodní závod. Pokud jste OSVČ, váš obchodní závod (vaše podnikání) tvoří vaše aktiva i pasiva, například zásoby, pohledávky, dlouhodobý majetek atd.

Celé své OSVČ podnikání tedy můžete vložit do kapitálu s. r. o. a tím zajistíte přímou kontinuitu vůči klientům, zaměstnancům i dodavatelům. Na s. r. o. přechází všechny smlouvy, které uzavřel podnikatel jako OSVČ, a zůstávají platné.

Abyste mohli obchodní závod vložit jako vklad, musíte ho nechat ocenit znalcem. Cena za posudek se pohybuje v nižších desítkách tisíc korun. Společnost s ručením omezeným za převzetí obchodního závodu v tomto případě nic neplatí.

3. Prodej obchodního závodu s. r. o.

Ve třetím scénáři založíte s. r. o. a zapíšete ji do obchodního rejstříku. Firma následně podepíše se živnostníkem kupní smlouvu na jeho obchodní závod. V tomto případě cenu neurčuje znalec, ale stanovíte si ji sami podle toho, co je na trhu obvyklé. Tuto částku vyplatíte OSVČ, která ji jako svůj příjem zdaní.

Živnostník nemůže své s. r. o. prodat obchodní závod za pár drobných. Cena musí taková, jako by ji sjednaly dvě nezávislé osoby.

Jak založit s. r. o.

Na začátku sepište zakladatelskou listinu (pokud s. r. o. zakládáte sami) nebo společenskou smlouvu (pokud zakládáte s. r. o. se společníky) a dokument ověřte u notáře.

Součástí dokumentu musí být také informace o sídle společnosti. Pokud nejste vlastníky nemovitosti, ve které bude vaše firma sídlit, musíte doložit, že majitel budovy s umístěním sídla souhlasí.

Mezi další náležitosti patří:

  • uvedení společníků a jejich bydliště,
  • druhy podílů společníků,
  • výše základního kapitálu a výše vkladů jednotlivých společníků,
  • informace o jednatelích.

S připravenými dokumenty pak stačí přijít na živnostenský úřad, kde si zřídíte živnost. Do 90 dnů od založení společnosti musíte požádat o zápis do obchodního rejstříku, což dnes uděláte snadno přes datovou schránku.

Po zápisu do rejstříku máte 30 dní na to, abyste svou s. r. o. zaregistrovali na finančním úřadě.

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

Ano
Ne
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Vyzkoušejte si účetní program
Money S3

Zdarma a se všemi funkcemi

Propojte své účetnictví s podnikáním
Přidejte se k 20 000 uživatelům.
Vyzkoušet zdarma
Zavřít reklamu
Propojte své účetnictví s podnikáním
Přidejte se k 20 000 uživatelům.