Podnikání / Rozvoj podnikání/Manažerské účetnictví: co zahrnuje a jak využít účetní program
Propojte své účetnictví s podnikáním
Přidejte se k 20 000 uživatelům.
Vyzkoušet zdarma

Manažerské účetnictví: co zahrnuje a jak využít účetní program

Manažerské účetnictví: co zahrnuje a jak využít účetní program
Seyfor, a. s.
07. 12. 2023
Doba čtení4 minuty čtení
Líbilo se3
Manažerské účetnictví: co zahrnuje a jak využít účetní program

Obsah

  Chcete dělat rozhodnutí podložená čísly? Zaměřte se na manažerské účetnictví – díky analýzám efektivněji rozhodnete o cenotvorbě produktů nebo třeba alokaci zdrojů. Čtěte, co manažerské účetnictví obnáší a jak vám s ním pomůže účetní software.

  Co je manažerské účetnictví a jak se liší od finančního?

  Manažerské účetnictví poskytuje manažerům informace, na základě kterých rozhodují o chodu firmy – díky těmto podkladům mohou lépe plánovat, monitorovat a řídit firmu. Může jít o efektivní alokaci zdrojů, cenotvorbu produktů a služeb, analýzy nákladů a ziskovosti, hodnocení výkonnosti projektů, vhodnou volbu dodavatelů nebo třeba o správu zásob.

  Východiskem manažerského účetnictví je klasické účetnictví, ale také kalkulace, statistiky, nebo ekonometrické metody. Na rozdíl od finančního účetnictví pracuje s detailnější vhledy a je flexibilnější.

  Co zahrnuje manažerské účetnictví

  V manažerském účetnictví využijete tyto nástroje a metody:

  • rozpočtování,
  • analýza nákladů,
  • nákladové kalkulace,
  • analýza ziskovosti produktů a služeb,
  • predikce
  • či monitoring.

  Náklady a výnosy

  Manažerské účetnictví rozlišuje náklady z různých pohledů:

  • Druhové členění – nezbytné hlavně pro finanční účetnictví. Náklady představují peněžně vyjádřenou výši a strukturu zdrojů, které vstupují do firemních aktivit (mzdy, sociální náklady, odpisy, aj.)
  • Účelové členění – slouží hlavně pro interní užití, řeší totiž účel nákladů. Jde o náklady technologické a náklady na obsluhu a řízení; náklady přímé a nepřímé; a náklady jednicové a režijní. Sledování nákladů podle odpovědnosti slouží k vymezení pravomocí a odpovědnosti.
  • Členění podle závislosti na změnách v objemu výroby – rozlišujeme  variabilní a fixní náklady.

  Díky analýze nákladů a výnosů lépe porozumíte tomu, nakolik jsou dané aktivity firmy efektivní a ziskové – a podle toho plánujete a alokujete zdroje.

  Kalkulace

  Kalkulace a cenotvorba hrají v manažerském účetnictví důležitou roli. Díky nim totiž zjistíte, jaké náklady máte s výrobou produktů nebo poskytováním služeb.

  Firmu dokážete více posunout, pokud svá rozhodnutí podložíte čísly.
  Firmu dokážete více posunout, pokud svá rozhodnutí podložíte čísly.

  Režijní náklady

  Pro řízení firmy musíte znát rozpočet režijních nákladů – jde o nepřímé náklady, které nejsou spojené s produkty či službami, ale s provozem společnosti. Díky analýze režijních nákladů určíte, jak tyto náklady ovlivňují strukturu ostatních nákladů a ziskovost společnosti.

  Rozpočet režijních nákladů hraje roli při řízení firmy, ale i v předběžných kalkulacích. Klíčová je zde odpovědnostní rovina, tedy zjišťování informacích o režijních nákladech podle toho, kde vznikají – sledování těchto informací hraje roli při například při delegování odpovědnosti a pravomocí či decentralizaci společnosti.

  Analýzy

  Mezi analýzy, díky kterým vyhodnotíte trendy i firemní rizika, patří například finanční analýza nákladů a ziskovosti, rozpočtová analýza, analýza nákladů na investice, analýza cash flow či výkonnostní analýza, která zkoumá, jak si společnost vede v průběhu času i ve srovnání s konkurencí.

  Sledování dat pomohlo činit efektivnější rozhodnutí i podnikatelce Martině Vicanové, která v roce 2014 založila společnost Farma Pálava. Manažerské účetnictví ve firmě začali sledovat až s rostoucími tržbami a zavedením účetního programu Money S3. Získali tak lepší podklady pro rozhodování:

  „Máme k dispozici zajímavé statistiky. Jednoduše zjistíme například to, kolik se prodá vína a kolik sýrů, jaké produkty jdou víc na odbyt o víkendech, nebo kdy na farmu míří nejvíc zákazníků,” říká podnikatelka z firmy Pálava.

  Role účetního programu v manažerském účetnictví

  Kvalitní účetní software vám připraví přehledné grafy a reporty, ze kterých snadno zjistíte, jak si vaše firma stojí. V účetním programu Money S3 využijete pro manažerské účetnictví řadu modulů, které vám vygenerují podklady ke snazšímu rozhodování.

  Modul Účetní analýzy s funkcí aktivní saldo vaší firmě nebo externí účetní ušetří hodiny práce díky výrazně rychlejšímu a jednoduššímu čištění salda.

  S Money S3 získáte detailní informace za aktuální účetní období, ale i za minulé roky, aniž byste mezi nimi museli přepínat. Například ziskovost snadno porovnáte mezi jednotlivými roky, kvartály, měsíci nebo týdny i několik let nazpět – klidně i jen podle IČ odběratele nebo střediska, které zakázku zpracovalo.

  TIP: Vyzkoušejte Money S3 zdarma. Pokud vám bude vyhovovat, můžete přejít na placenou verzi, aniž byste ztratili svá data.

  V modulu S3 Automatic zase snadno zautomatizujete analýzy, které využíváte opakovaně – vytvoříte šablonu a zadáte, aby se i s reportem automaticky vygenerovala každý první den v měsíci. Víc neřešíte, jen prvního otevřete e-mail a stáhnete report.


  Zdroje / reference:

  Byly informace v článku užitečné?

  Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

  Ano
  Ne
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyzkoušejte si účetní program
  Money S3

  Zdarma a se všemi funkcemi

  Propojte své účetnictví s podnikáním
  Přidejte se k 20 000 uživatelům.
  Vyzkoušet zdarma
  Zavřít reklamu
  Propojte své účetnictví s podnikáním
  Přidejte se k 20 000 uživatelům.