Blog Money / Slovník pojmů / Manažerské účetnictví

Manažerské účetnictví předává informace vedoucím pracovníkům k efektivnímu řízení podniku jako celku i jeho jednotlivých středisek. Na rozdíl od finančního účetnictví sleduje především náklady, výnosy a zisky a pracuje s podrobnějšími informacemi. Ty pak pomocí grafů a analýz může použít podnikový management k rozhodnutí:

  • za jakou cenu a komu výrobky prodávat,
  • jaké výrobky a v jakém množství vyrábět,
  • do čeho by firma měla investovat
  •  nebo od koho a za jakou cenu nakupovat vstupní materiály.

Manažerské účetnictví poskytuje informace finančnímu účetnímu, dále poskytuje informace o hospodářské situaci podniku a také eviduje vznik nákladů. Ty pak účetní podle jejich účelu a druhu na základě nastavených standardů sleduje, aby podnik či středisko nepřekračovalo.

Zpět na slovník pojmů
Nejbližší webináře

Legislativní novinky pro účetní
a podnikatele.

Spokojení nebo zdarma
Ukázat všechny