Blog Money / Slovník pojmů / Finanční účetnictví

Hlavním úkolem finančního účetnictví je zaznamenávat údaje o finanční situaci podniku a zapisovat tak finanční vazby s jeho okolím. Nejčastěji jde o vazby s dodavateli, odběrateli, úřady, bankou, zaměstnanci, zdravotními pojišťovnami a jinými subjekty. Stojí tedy na poskytování přehledu o všech aktivech (stroje, materiál, zboží, pohledávky, peníze) a pasivech podniku (zdroje financování aktiv) a jeho účetních nákladech a výnosech.

Výstupem finančního účetnictví jsou finanční výkazy (např. výsledovka zisků a ztrát nebo rozvaha), které popisují skutečný stav podniku včetně hospodaření a slouží tak pro přehled vlastníkům, akcionářům, podnikovému managementu, investorům, věřitelům, ale i zaměstnancům a konkurenci.

Pokud nechcete zůstat jen u teorie, připravili jsme pro vás článek s rychlými tipy pro práci s firemním účetnictvím.

Zpět na slovník pojmů
Další pojem: HR
Nejbližší webináře

Legislativní novinky pro účetní
a podnikatele.

Spokojení nebo zdarma
Ukázat všechny