Aktuální informace k současné situaci – naše služby  |změny pro podnikatele

HR

Co je to HR?

HR (z anglického Human Resources), česky lidské zdroje, jsou vedle „půdy“ a „kapitálu“ jedním ze tří základních výrobních faktorů. V praxi se však termínem HR často myslí „HR oddělení“ nebo „HR manažer“.

Takový manažer (nebo oddělení) má na starosti nábor, rozvoj či motivaci lidských zdrojů – tedy zaměstnanců – ve firmách. HR je novější výraz pro personalistiku. Zatímco personalista měl v užším slova smyslu na starost jen nábor zaměstnanců a administrativu s tím spojenou, HR manažer navíc řeší i motivaci nebo spokojenost lidí ve firmě. Dnes už ale oba termíny splývají a od personalisty se čeká to stejné jako od HR manažera.

Informace k současné situaci

V souvislosti se šířením onemocnění COVID-19 jsme přijali potřebná interní opatření k eliminaci možné nákazy, a tak většina našich zaměstnanců v současnosti pracuje z domu.

Chceme vás však ujistit, že naše služby držíme na stejné úrovni, na jakou jste zvyklí. To se nezmění ani v případě, že by opatření vlády trvalo delší dobu. Zákaznická podpora našich produktů bude fungovat beze změn. Každý všední den budou naši konzultanti od 8 do 17 hodin vyřizovat Vaše telefonické i písemné dotazy na:

Na linkách zákaznické podpory Money S3 a Prodejna SQL jsme připraveni vám poradit se všemi změnami v podnikatelském prostředí, které souvisejí s opatřeními vlády. Aktuální opatření sledujeme každý den.

Aktuální informace k současné situaci vám budeme přinášet také na našem blogu.