Mzdy a personalistika/Velká novela zákoníku práce: přehled změn
Novinky a špeky ve mzdách
Nabídka webinářů

Velká novela zákoníku práce: přehled změn

Velká novela zákoníku práce: přehled změn
Monika Doleželová
18. 10. 2023
Doba čtení4 minuty čtení
Líbilo se21
Velká novela zákoníku práce: přehled změn

Obsah

  Jaké zásadní změny a od kdy přináší dlouho očekávaná novela zákoníku práce? V tomto článku si shrneme základní přehled změn dle jednotlivých paragrafů.

  Novela zákoníku práce 2023

  Po mnoha měsících došlo ke schválení tzv. transpoziční novely zákoníku práce. Novela zákoníku práce vyšla dne 19. 9. 2023 ve Sbírce zákonů pod číslem 281/2023 Sb. Zákon nabyl účinnosti od 1. 10. 2023, má však dělenou účinnost a druhá významná část tak nabude účinnosti až od 1. 1. 2024. V následujících tabulkách Vám shrneme základní změny dle jednotlivých ustanovení novelizovaného zákoníku práce. Všechny změny, které ovlivní možný výpočet mezd, jsme již zakomponovali do účetního programu Money S3.

  Zákoník práce a změny od 1. 10. 2023

  § 21 Zcela nová možnost uzavřít pracovní poměr nebo dohodu elektronicky
  § 37 Informování o obsahu pracovního poměru: doplňuje se zkušební doba, odbor. rozvoj, odpočinek a OSSZ
  § 37a Informování zaměstnanců vysílaných na území jiného státu (přesun z dřívějšího § 37)
  § 39 Pracovní poměr na dobu určitou: slovo „výslovně“ v první větě se nahrazuje slovem „písemně“
  § 74 Pracovní doba u DPP a DPČ: zaměstnavatel musí rozvrhnout tři dny předem (pokud se nedohodnou jinak)
  § 75 Dohoda o provedení práce: nově musí obsahovat i sjednané práce
  § 77 Nárok dohodářů na překážky v práci, nárok dohodáře na zaměstnání a odůvodnění výpovědi
  § 77a Informování o obsahu právního vztahu založeného dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr
  § 77b Informování zaměstnanců pracujících na základě DPP a DPČ vysílaných na území jiného státu
  § 80 Kratší pracovní doba: na konci textu věty první se doplňují slova „a to písemně“
  § 90 Denní odpočinek se posuzuje v rámci 24 hodin po sobě jdoucích
  § 93 V § 93 odst. 2 se slova „odpočinku mezi dvěma směnami“ nahrazují slovy „denního odpočinku“
  § 93a Další dohodnutá práce přesčas ve zdravotnictví (platí jen do 31. 12. 2028)
  § 111 Minimální mzda: nově se vkládají slova „nebo odměny z dohod“
  § 138 Odměna z dohod: nový nárok na příplatky za svátek, sobotu a neděli, práce v noci a ve ztíženém prostředí
  § 145 Srážky z příjmů: nově se vkládají u § 145 odst. 2 písm. b) slova „nebo odměny z dohod“
  § 147 Pořadí srážek ze mzdy: nově se vkládají u § 147 odst. 1 písm. c) a e) slova „nebo odměny z dohod“
  § 190a Náhrada nákladů při výkonu práce na dálku, paušální náhrada pro rok 2023: 4,60 Kč za započatou hodinu
  § 194 Zrušuje se povinnost určování pracovní doby u DPP a DPČ pro účely nemocenských dávek (nově § 77)
  § 196 Rodičovská dovolená: povinnost zaměstnance písemně informovat o délce čerpání RD 30 dnů předem
  § 240 Zakazuje se zaměstnávat těhotné ženy prací přesčas (dříve § 241 odst. 3)
  § 241 Povinnost vyhovět tzv. „pečujícím osobám“ o kratší pracovní dobu nebo jinou úpravu pracovní doby
  § 241a Povinnost vyhovět „pečujícím osobám“ o práci na dálku, pokud to umožňuje povaha práce a provozní podmínky
  § 317 Definuje nově podrobněji podmínky Práce na dálku, musí být nově písemná smlouva
  § 334 Společné ustanovení o doručování: doručuje se do vlastních rukou
  § 334a Obecné ustanovení o doručování písemnosti zaměstnavatelem
  § 335 Doručování zaměstnavatelem prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací
  § 335a Doručování zaměstnavatelem do datové schránky zaměstnance
  § 337 Doručování písemnosti zaměstnancem
  § 348 V § 348 se na konci odst. 2 doplňují slova „a náhrady nákladů spojených s výkonem práce na dálku“

  Zajistěte si vždy aktuální novinky ze světa mezd a personalistiky

  Zadejte váš e-mail a naše tipy z oblasti mezd a personalistiky vám budou chodit přímo do e-mailu. info

  Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

  Zákoník práce a změny od 1. 1. 2024

  Další vybraná ustanovení, byť byly schváleny výše uvedeným zákonem jako jeden balíček, nabydou účinnosti až od ledna 2024. Které to jsou?

  § 77 Zcela nový nárok dohodářů na dovolenou, ovšem za splnění podmínek (odpracování 28 dnů + 80 hodin)
  § 92 Nepřetržitý odpočinek v týdnu musí bezprostředně navazovat na denní odpočinek
  § 303 Vyjmenovaní zaměstnanci nesmějí být členy řídících nebo kontrolních orgánů podnikajících PO

  Celý taháček ke stažení naleznete zde.

  Pokud vlastníte účetní program Money S3, ten Vám nárok na dovolenou spočítá podle přednastavených údajů. Příklady na výpočet dovolené u dohodářů a mnoho jiných novinek podle nových pravidel zákoníku práce naleznete v našich dalších článcích.

  Byly informace v článku užitečné?

  Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

  Ano
  Ne
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyzkoušejte si účetní program
  Money S3

  Zdarma a se všemi funkcemi

  Aktuální webináře
  Důležité novinky ve mzdové účtárně 2023/2024
  záznam
  Zaměstnanecké benefity z daňového pohledu
  záznam
  Všechny webináře
  Zavřít reklamu
  Novinky a špeky ve mzdách