Mzdy a personalistika/Dohody o provedení práce: režim oznámené dohody
Money S3 v akci se slevou 50%
Zjistit více
Akce -50% končí za:
dnů
hod.
min.
Akce -50 %

Dohody o provedení práce: režim oznámené dohody

Dohody o provedení práce: režim oznámené dohody
Monika Doleželová
02. 04. 2024
Doba čtení5 minut čtení
Líbilo se4
Dohody o provedení práce: režim oznámené dohody

Obsah

  Plánované změny u dohod o provedení práce (DPP) byly předloženy jako pozměňovací návrhy do probíhajícího 2. čtení novely zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jako sněmovní tisk č. 570 (více: www.psp.cz).

  Změna zákona o nemocenském pojištění

  Navrhuje se zavést speciální režim tzv. „oznámené dohody“ (podle § 7a až § 7c zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění). Tento režim bude moct u dohod o provedení práce využít pouze jeden jediný zaměstnavatel, který jako první toto oznámí České správě sociálního zabezpečení (obdobným způsobem jako u oznámení slevy při zkráceném úvazku).

  Účast na nemocenském pojištění pak u toho zaměstnance v režimu oznámené dohody vznikne při dosažení měsíčního limitu 25 % průměrné mzdy (do 30. 6. 2024 zůstává limit ve výši 10 000 Kč, od 1. 7. 2024 se mění limit na částku 10 500 Kč). Pokud zaměstnavatel bude uplatňovat režim oznámené dohody, nebude mít již další povinnost vůči zdravotním pojišťovnám, ty budou potřebné informace získávat přímo od ČSSZ.

  Příjem z dohod o provedení práce u ostatních zaměstnavatelů bude podléhat odvodu nemocenského pojištění, pokud bude sjednána odměna ve výši alespoň 4 000 Kč měsíčně, nebo bude dosaženo rozhodného příjmu v daném měsíci alespoň ve výši 4 000 Kč.

  Tyto změny jsou plánované až s účinností od 1.1.2025.

  Současné znění zákona, které je platné, ale zatím nenabylo účinnosti, bude zrušeno.

  Registrační povinnost se však uplatní již od 1. července 2024.

  Doplňte si mezery ve mzdách a personalistice

  Přihlaste se k několikadílnému e-mailovému seriálu a získejte to nejlepší z blogu Money.cz. info

  Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

  Režim oznámené dohody – dle navrhovaného znění § 7b ZNP

  (1) Zaměstnavatel může uplatňovat režim oznámené dohody u zaměstnance činného na základě dohody o provedení práce (dále jen „režim oznámené dohody“) pouze, pokud před uplatněním režimu oznámené dohody oznámil České správě sociálního zabezpečení na předepsaném tiskopise v elektronické podobě na určenou elektronickou adresu záměr uplatňovat režim oznámené dohody. V oznámení záměru zaměstnavatel uvede jméno a příjmení zaměstnance, rodné číslo nebo datum a místo narození, nebylo-li rodné číslo přiděleno, kalendářní měsíc, za který hodlá uplatnit režim oznámené dohody u zaměstnance poprvé, a den nástupu tohoto zaměstnance do zaměstnání, nebyl-li oznámen před oznámením tohoto záměru. Oznámením záměru uplatňovat režim oznámené dohody se rozumí okamžik jeho doručení České správě sociálního zabezpečení.

  (2) Záměr uplatňovat režim oznámené dohody lze oznámit nedříve od prvního dne kalendářního měsíce, který předchází kalendářnímu měsíci, od něhož zaměstnavatel hodlá režim oznámené dohody uplatňovat, nikoliv však dříve než v den, kdy zaměstnavatel oznámil datum nástupu tohoto zaměstnance do zaměstnání. Záměr uplatňovat režim oznámené dohody u jednotlivého zaměstnance lze oznámit do dvacátého kalendářního dne, který následuje po kalendářním měsíci, za který režim oznámené dohody u tohoto zaměstnance hodlá uplatnit.

  (3) Má-li záměr uplatňovat režim oznámené dohody u téhož zaměstnance více zaměstnavatelů, může režim oznámené dohody uplatňovat u tohoto zaměstnance jen ten zaměstnavatel, který oznámil České správě sociálního zabezpečení tento záměr jako první.

  Režim oznámené dohody – dle navrhovaného znění § 7c ZNP

  (1) Režim oznámené dohody lze v kalendářním měsíci uplatnit u téhož zaměstnance v režimu oznámené dohody pouze jedním zaměstnavatelem.

  (2) Zaměstnavatel oznamuje České správě sociálního zabezpečení ukončení uplatňování režimu oznámené dohody u zaměstnance v režimu oznámené dohody, a to ve lhůtě do 20 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém uplatnil režim oznámené dohody u zaměstnance v režimu oznámené dohody naposledy, na předepsaném tiskopise v elektronické podobě na určenou elektronickou adresu s uvedením kalendářního měsíce, v němž končí režim oznámené dohody. Oznámení zaměstnavatele o ukončení uplatňování režimu oznámené dohody u zaměstnance v režimu oznámené dohody se zároveň považuje za zrušení záměru uplatňovat režim oznámené dohody u zaměstnance v režimu oznámené dohody.

  (3) Režim oznámené dohody u zaměstnance v režimu oznámené dohody skončí nejpozději v kalendářním měsíci, ve kterém skončí tato dohoda; uzavřel-li zaměstnavatel se zaměstnancem v režimu oznámené dohody více dohod o provedení práce, končí režim oznámené dohody nejpozději v kalendářním měsíci, ve kterém skončí poslední z těchto dohod.

  (4) Neoznámí-li zaměstnavatel České správě sociálního zabezpečení datum skončení poslední dohody o provedení práce u zaměstnance v režimu oznámené dohody podle § 9a zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, může zaměstnanec v režimu oznámené dohody doložit územní správě sociálního zabezpečení skončení režimu oznámené dohody doložením způsobu zrušení právního vztahu založeného touto dohodou. Česká správa sociálního zabezpečení ukončí uplatňování režimu oznámené dohody u zaměstnance v režimu oznámené dohody s tím, že posledním kalendářním měsícem, ve kterém byl uplatněn režim oznámené dohody, je kalendářní měsíc, ve kterém skončila poslední dohoda o provedení práce.

  Vyzkoušejte si zdarma účetní program Money S3
  S ním můžete snadno vést účetnictví, daňovou evidenci, vystavovat faktury a evidovat sklad pro kamenný i online prodej.
  Money S3

  Navrhované změny souvisejících předpisů:

  Změna zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

  Změna zákona č. 48/1997 Sb, o veřejném zdravotním pojištění.

  Vyzkoušejte si Money S3 k vedení mezd a personalistiky, stejně jako tisíce dalších malých a středních firem či účetních kanceláří. Money S3 vám pomůže nechybovat v přípravě podkladů pro mzdy, zaevidování pojištění zaměstnanců nebo se postará o odpočet splátkových srážek.

  Byly informace v článku užitečné?

  Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

  Ano
  Ne
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyzkoušejte si účetní program
  Money S3

  Zdarma a se všemi funkcemi

  Money S3 v akci se slevou 50%
  Zjistit více
  Akce -50%
  platí pouze
  do 2.8.2024
  Money S3 -50%
  Zavřít reklamu
  Money S3 v akci se slevou 50%
  Akce platí pouze do 31.7.2023.