Blog Money / Slovník pojmů / Vyměřovací základ

Pojem vyměřovací základ se používá pro označení částky, ze které se počítá výše zdravotního a sociálního pojištění. Vyměřovací základ zaměstnance je zpravidla stejný jako jeho mzda. Výjimkou je například odstupné, které se do vyměřovacího základu nepočítá.

Pojistné na zdravotní pojištění stanoví zaměstnavatel tak, že z vyměřovacího základu zaměstnance odečte 13,5 %. Pojistné na sociální pojištění je 29,2 % z vyměřovacího základu.

Dále existuje pojem minimální vyměřovací základ. Pokud si člověk vydělá nižší částku, než je minimální vyměřovací základ, pojistné se mu už nepočítá z jeho reálné mzdy, ale z minimálního vyměřovacího základu.

Podobně funguje maximální vyměřovací základ. Jestliže si člověk vydělá více, než je maximální vyměřovací základ, pojistné se mu nepočítá z jeho reálné mzdy, ale z maximálního vyměřovacího základu.

Minimální i maximální vyměřovací základ se odvíjí od aktuální výše průměrné mzdy. Proto se jejich výše každý rok mění.

Přečtěte si, jak určit vyměřovací základ a spočítat si sociální pojištění OSVČ a zdravotní pojištění OSVČ.

Zpět na slovník pojmů
Další pojem: Vyřazení majetku
Nejbližší webináře

Legislativní novinky pro účetní
a podnikatele.

Spokojení nebo zdarma
Ukázat všechny