Vyřazení majetku

Co je to Vyřazení majetku?

Vyřazení dlouhodobého majetku je proces, kterým firma vyřadí majetek ze svých aktiv a už jej dále neeviduje v účetní rozvaze.

Vyřazení majetku probíhá formou fyzické likvidace, prodejem, v důsledku manka nebo škody, bezplatným darováním, vkladem do jiného podniku nebo přeřazením majetku z podnikání do osobního užívání.