Blog Money / Slovník pojmů / Vyřazení majetku

Vyřazení dlouhodobého majetku je proces, kterým firma vyřadí majetek ze svých aktiv a už jej dále neeviduje v účetní rozvaze.

Vyřazení majetku probíhá formou fyzické likvidace, prodejem, v důsledku manka nebo škody, bezplatným darováním, vkladem do jiného podniku nebo přeřazením majetku z podnikání do osobního užívání.

Zpět na slovník pojmů
Nejbližší webináře

Legislativní novinky pro účetní
a podnikatele.

Spokojení nebo zdarma
Ukázat všechny