Podnikání / Zpravodajství/Covid-19: co se mění v placení daní
Money S3 v akci se slevou 50%
Zjistit více
Akce -50% končí za:
dnů
hod.
min.
Akce -50 %

Covid-19: co se mění v placení daní

Covid-19: co se mění v placení daní
Seyfor, a. s.
30. 04. 2021
Doba čtení23 minut čtení
Líbilo se21
Covid-19: co se mění v placení daní

Obsah

  Kvůli pandemii koronaviru Ministerstvo financí posunulo termíny a promíjí pokuty. Čtete, jaké změny se týkají třeba daně z příjmu nebo silniční daně. Pokud máte velký výpadek příjmů, můžete požádat o posečkání s platbou daní nebo o snížení záloh.

  Informace jsou aktuální k 30. dubnu v 12:00.

  Daňové přiznání

  Termín pro písemné podání přiznání k dani z příjmu právnických osob, fyzických osob a vyúčtování srážkové daně za rok 2020 se z 1. dubna 2021 posouvá o jeden měsíc, do 3. května 2021. Pokud přiznání podáváte elektronicky, máte ještě o měsíc víc času – do 1. června 2021.

  Jestliže na přiznání zapomenete a daň nezaplatíte, úředníci vám vyměří penále a úrok z prodlení za nedoplatek daně od původních termínů, podle toho, jakým způsobem přiznání podáte. Tedy od 1. dubna s písemným podáním, od 3. května s elektronickým podáním, nebo 1. července, pokud za vás podává přiznání daňový poradce nebo máte povinný audit.

  Termíny se týkají:

  • fyzických osob,
  • podnikajících fyzických osob,
  • právnických osob.

  Opozdilcům letos úřady odpouští pozdní podání přiznání ve lhůtě 5 pracovních dnů (tzv. toleranční lhůta), u platby daně se tento čas zkracuje na 4 kalendářní dny.

  Penále za pozdní přiznání

  Za každý den zpoždění zaplatíte 0,05 % ze stanovené daně nebo 0,01 % stanovené daňové ztráty navíc. Od nového roku také platí, že nejnižší vymahatelná pokuta je 1 000 Kč. Doposud tento limit činil 200 Kč. Například při prodlení 30 dnů a výši daně 50 000 Kč by vám dříve úřady udělily pokutu 750 Kč. Nově v takovém případě úřady pokutu neudělí.

  Úroky z prodlení za nedoplatek daně

  Tolerance pěti pracovních dnů se letos u úroků z prodlení snižuje na 4 kalendářní dny. Pokud podáte přiznání po 1. dubnu, zaplatíte pozdní doplatek daně už od 5. dubna. K němu se dopočítáte pomocí repo sazby ČNB (aktuálně 8 %), stanovené daně a počtu dní prodlení. Hranice pro vyměření úroku z prodlení se nově zvyšuje z 200 Kč na 1 000 Kč.

  Možnosti podání daňového přiznání

  I letos bude několik možností, jak se vyhnete osobnímu kontaktu s úředníky a dodržíte termín podání a zaplacení daně z příjmů.

  • Daňové přiznání vypracujte elektronicky na novém portále finanční správy Moje daně v aplikaci EPO, kam se přihlásíte několika způsoby. Například s ověřeným přihlášením do své datové schránky, elektronickou občankou s čipem, aplikací Mobilní klíč eGovermentu, se službou MojeID nebo internetovým bankovnictvím vaší banky, pokud vám nabídla tzv. bankovní identitu. Tu dnes nabízí například ČSOB nebo Česká spořitelna.
  • Daňové přiznání pak odešlete a daň rovnou zaplaťte elektronicky na novém portále Finanční správy Moje daně v aplikaci EPO. K autorizaci dokumentu nyní postačí jen vaše přihlášení. Vyberte si potřebný formulář ze seznamu a postupujte podle instrukcí.
  • Pokud nemáte datovou schránku ani elektronickou identitu, vypracujte daňové přiznání elektronicky přes portál Moje daně v aplikaci EPO a pošlete jej bez podpisu. Do 5 dnů odevzdejte na finančním úřadu potvrzení o podání. Tiskopis k potvrzení podání přiznání najdete v posledním kroku v aplikaci EPO, po nahrání svého přiznání do systému finanční správy. Najdete ho pod tlačítkem „E-tiskopis“ a lze ho získat ze systému i zpětně. Vytištěné potvrzení se svým podpisem pošlete poštou a ve výjimečných případech odevzdejte fyzicky na podatelně. Pokud nestihnete zaslat potvrzení do 5 dnů, musíte podat celé daňové přiznání znovu.
  • Vypracujte daňové přiznání se všemi přílohami a potvrďte je podpisem. Všechny dokumenty zašlete poštou na adresu místní pobočky finančního úřadu. Dopis hodíte do schránky, nebo se zastavíte na poště, nemusíte jej posílat ani doporučeně. Pokud se obáváte návštěvy pošty, nebo jste v karanténě, pověřte odesláním jinou osobu.
  • S přípravou podkladů pro daňové přiznání vám pomůže i chytrý fakturační systém jako iDoklad.
  • Daňové přiznání také vyplníte a pošlete přes podnikový systém krok po kroku, například v Money S3.

  Daňové přiznání k dani z příjmu neposílejte na finanční úřad e-mailem. Úředníci tuto formu neakceptují.

  Pokud máte datovou schránku zřízenou dobrovolně, pak ji nově nemusíte použít jako výhradní cestu pro podání daňového přiznání. Dále se snižuje pokuta těm, kteří nedodrží elektronickou formu podání, pokud datovou schránku používají povinně z 2 000 Kč na 1 000 Kč.

  Finanční správa akceptuje i podání přiznání skrz daňového poradce, kterému dáte plnou moc s vlastnoručním podpisem. Pohlídejte si, aby váš daňový poradce plnou moc doručil na Finanční úřad do prvního termínu – tedy 3. května 2021, jinak zprostředkované podání nebude možné.

  Přiznání k dani v akciové společnosti

  Akciová společnost, která má zdaňovací období od 1. října 2019 do 30. září 2020, podává daňové přiznání do 1. dubna 2021. Zároveň má firma povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem.

  Podnikatelé mohou podat daňové přiznání a zaplatit daň z příjmu až do 1. července 2021.
  Podnikatelé mohou podat daňové přiznání a zaplatit daň z příjmu až do 1. července 2021.

  Přehledy pojistného

  Díky prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání došlo u navazujících přehledů také k posunutí. Vláda prodloužila OSVČ lhůtu pro podání přehledů pro zdravotní pojišťovny do 2. srpna 2021. Poplatek je třeba uhradit do 8 dnů od podání přehledu.

  Dále posunula i lhůtu pro podání přehledů pro ČSSZ. Přehled je nutné podat a uhradit případný doplatek pojistného nejpozději do 30. června 2021. Den úhrady se počítá jako den, kdy se skutečně připíše doplatek na účet příslušné správy.

  Snížení sazby daně z příjmu na 15 %

  Od 1. ledna  2021 se zrušila superhrubá mzda a snižuje se i sazba daně z příjmů z původních 20,1 % na 15 %. Tato sazba se uplatní do 4násobku průměrné mzdy. Od Nového roku se tak zdaňuje z částky, která nezahrnuje odvody zaměstnavatele (zdravotní a sociální pojištění).

  Lidí se základem daně nad 4násobek průměrné mzdy (přes 141 tisíc korun) se tato změna ale nedotkla, podle zákona se totiž jejich příjmy zdaní 23% sazbou.

  Zjistěte, o kolik si se zrušením superhrubé mzdy a snížením daně z příjmu polepšíte v kalkulačce Ministerstva financí.

  Prominutí DPH na respirátory kategorie FFP2 a vyšší

  Ministerstvo financí od 1. února prominulo všem podnikatelům DPH u prodeje respirátorů třídy FFP2 a vyšší. S posledním generálním pardonem prominutí dokonce prodlužuje z původních dvou měsíců až do 3. června. Opatření má zlevnit cenu respirátorů zákazníkům a přístupnit tak nákup povinných ochranných pomůcek veřejnosti.

  Daňový pardon pro vzdělávací instituce

  Vláda udělila generální pardon pro vzdělávací instituce, kterým koronavirus znemožnil praktickou výuku. Kvůli zákazu praktické výuky nemohly totiž dodržet podmínky pro daňový odpočet za pořízení majetku. Firmy i fyzické osoby ve vzdělávání o možnost odpočtu díky pardonu nepřijdou.

  Prominutí se týká

  • firem zapojených do odborného vzdělávání a daně z příjmů v období od 1. dubna 2019 do 30. dubna 2021
  • a fyzickým osobám stát promine jen část daně, kterou by si běžně odečetli za majetek určený pouze ke vzdělávání v letech 2020 a 2021.

  Zvýšení základní daňové slevy na poplatníka

  Součástí uzákoněného daňového balíčku jsou i úpravy základní daňové slevy na poplatníka. Ta v roce 2020 činila 24 840 Kč. Nyní platí suma 27 840 Kč a pro rok 2022 si ze základu daně odečtete 30 840 Kč.

  Oznámení o osvobozených příjmech

  Podání oznámení o osvobozených příjmech se váže na nejzazší termín podání daňového přiznání k dani z příjmu. Příjmy, které jste získali nad částku 5 milionů korun a jsou tzv. „osvobozené od daně“, tak nahlásíte nejpozději do 1. dubna 2021 písemně, nebo nejpozději 1. července 2021 prostřednictvím daňového poradce pomocí tiskopisu Ministerstva financí.

  Do příjmů osvobozených od daně patří například:

  • dary od příbuzných v přímé linii (otec – syn – děda),
  • dědictví,
  • náhrady majetkové nebo nemajetkové újmy,
  • restituce,
  • penze a invalidní penze,
  • výsluhy a kázeňské odměny,
  • nebo dotace apod.

  K prominutí sankcí, které by vznikly s pozdějším podáním, se vláda zatím nevyjádřila.

  Prominutí loňské červnové zálohy na daň

  Ministryně financí loni rozhodla o prominutí červnové zálohy na daň. Pro kvartální plátce to byla druhá záloha, pro pololetní plátce první. Podnikatelé nezaplacenou červnovou zálohu doplatí letos dle daňového přiznání. Pokud v něm podnikatelé budou vykazovat za rok 2020 ztrátu, je pravděpodobné, že se jim tato záloha do ní započítá a nebudou ji muset nakonec doplácet.

  Zrušení limitu u daňového bonusu

  Daňový balíček se dotkl i limitu pro daňové zvýhodnění na dítě. Maximální daňový limit dříve činil 60 300 Kč. Zákon nyní limit ruší a rodinám s více dětmi se tak daňový bonus vyplácí bez omezení.

  Zavedení paušální daně pro OSVČ

  OSVČ mají od 1. ledna 2021 možnost platit daň z příjmů i zdravotní a sociální pojištění paušálem. Tzv. paušální daň je dobrovolná a podle ministryně financí živnostníkům ušetří peníze a ulehčí administrativu – jedním formulářem a platbou OSVČ splní všechny 3 povinnosti.

  Podle zákona č. 540/2020 Sb. se k paušální dani mohou hlásit podnikatelé, kteří mají roční příjem do 1 milionu korun a nejsou ani plátci DPH.

  Pokud se podnikatelé pro paušální daň v roce 2021 rozhodli, přihlásili se formulářem Ministerstva financí – tzv. Oznámením o vstupu do paušálního režimu pomocí datové schránky do 11. ledna 2021. Těm, kteří to stihli běží paušální režim až do té doby, než živnost zruší či přeruší, nebo do té doby, kdy přestanou splňovat podmínky paušálního režimu. Například jejich příjmy přesáhnou limit 1 milionu korun. V tom případě se automaticky vrátí k původním odvodům zdravotního a sociálního pojištění a k podání přiznání k dani z příjmů.

  Podnikatelé, kteří nestihli oznámení odeslat, se mohou do režimu zapojit až k roku 2022.

  OSVČ, kteří s podnikáním teprve začnou nebo si během roku 2021 činnost obnoví, se mohou k paušální dani přihlásit kdykoliv v průběhu roku, ještě než odstartují svou živnost.

  Částka pro rok 2021 je 5 469 Kč a živnostníci v ní zaplatí vždy do 20. dne každého měsíce:

  • zdravotní pojištění ve výši 2 393 Kč,
  • sociální pojištění navýšené o 15 % na 2 976 Kč
  • a daň z příjmů v symbolické částce 100 Kč, která má kompenzovat vyšší odvod na sociálním pojištění.

  K platbě paušální daně si podnikatelé nastaví trvalý příkaz na částku 5 469 Kč

  Za variabilní symbol dosadí IČO, tedy obecný nebo vlastní identifikátor. Podnikající fyzické osoby pak dosadí místo IČO rodné číslo bez mezer a lomítka. Živnostníkům s paušální daní dokonce odpadá povinnost podávat daňové přiznání nebo přehledy pojistného.

  Nevýhodou paušální daně je, že si podnikatelé neuplatní už jakékoliv daňové slevy a úlevy. Pokud tedy například využívají slevu na manželku, školkovné či držitele průkazu ZTP, měli by si si spočítat, zda se jim paušální odvod vůbec vyplatí.

  Odvod paušálem se vyplatí spíše bezdětným a svobodným podnikatelům s ročními příjmy pod 1 milion korun, kteří využívají 40% výdajový paušál. Naopak drobný zemědělec s dvěma dětmi, ročními příjmy 400 tisíc korun a s 80% výdajovým paušálem by ročně přeplatil i 44 736 Kč.

  Podnikejte bez omylů - získejte tipy z našeho blogu

  Přihlaste se k e-mailovému seriálu a získejte to nejlepší z blogu Money.cz. info

  Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

  Kontrolní hlášení k DPH

  Termíny pro podání kontrolního hlášení k DPH zůstaly nezměněné. Finanční správa ale počítala s tím, že podnikatelé hlášení podají opožděně. Úřad tedy automaticky promíjí pokuty ve výši 1 000 Kč, které vznikly v období nouzového stavu. Tuto pokutu neudělí, pokud podnikatel nedodá hlášení včas, ale zároveň ho sám podá bez výzvy správce daně.

  Pokud jste dostali jinou pokutu, můžete požádat o její prominutí. Musíte však prokázat, že zdržení souviselo s Covid-19, např. nemoc nebo karanténa účetní. Pokud se s podáním zpozdíte výrazně, můžete ze stejného důvodu zažádat o individuální prominutí úroků z prodlení a penále.

  Další detaily o prominutí jiných pokut najdete v článku Prominutí sankcí v souvislosti s nouzovým stavem vyvolaným koronavirem.

  Snížení DPH u služeb a zboží

  Od 1. května 2020 platí 10% daň z přidané hodnoty u řady služeb a zboží. Ministerstvo financí změnu prezentuje jako pomoc podnikatelům zasaženým omezeními vlády.

  10% DPH nyní platí pro:

  • firmy které umývají okna a uklízejí v domácnostech,
  • opravny obuvi, kožených výrobků, oděvů a textilu,
  • kadeřnictví a holičství,
  • domácí pečovatele dětí, nemocných, starých i zdravotně postižených,
  • opravny jízdních kol,
  • prodej elektronických knih a audioknih,
  • provozovatele restaurací, bister a hospod, kde se 10 % zdaní i točené pivo, které se konzumuje v provozovně,
  • knihovny a prodejce map a omalovánek,
  • firmy, které upravují a dále rozváží vodu sítěmi,
  • firmy, které odvádějí a dále čistí odpadní vodu
  • a na pitnou vodu z vodovodu včetně teplé.

  Od 1. července 2020 platí tzv. Protikrizový daňový balíček. Díky němu se snížilo DPH na 10 % u ubytování, vstupného na kulturní a sportovní akce, vstupného na sportoviště, jako jsou fitness centra bazény, sauny apod.

  DPH na bezúplatné dodání ochranných pomůcek se už nepromíjí

  S koncem roku 2020 přestalo platit prominutí DPH za bezúplatné dodání ochranných prostředků na území České republiky, které souviselo se zmírněním dopadů nákazy. Prominutí platilo pro:

  • roušky,
  • respirátory,
  • ochranné štíty,
  • dezinfekční prostředky,
  • suroviny na výrobu dezinfekčních prostředků,
  • a další ochranné pomůcky.

  Naopak od 16. prosince 2020 do 31. prosince 2022 platí prominutí DPH u úplatného i bezúplatného dodání prostředků pro testování a očkovacích látek proti onemocnění COVID-19.

  Pokud vláda prominutí opět obnoví v plném rozsahu, budeme vás o tom informovat.

  Snížení daňového základu o výdaje k boji s koronavirem

  Od Nového roku si OSVČ a firmy zapojené do boje proti koronaviru již nesníží daňový základ u daně z příjmů o výdaje, které vloží do pomoci potřebným (nemocnice, domovy důchodců, dětské domovy, azylové domy apod.). Loni bylo jedinou podmínkou to, že takto pomáhali bezúplatně v období od 1. března do 31. prosince 2020. Tyto výdaje si poplatníci za rok 2020 odečtou ze základu daně, jako by byly určené na podnikání.

  Výdaje si podnikatelé odečtou, pokud například zdarma:

  • šili a dodávali roušky či jiné ochranné pomůcky,
  • vyráběli a distribuovali ochranné štíty a jejich komponenty
  • nebo darovali potraviny, drogistické zboží apod.

  Konkrétní příklady, které odečtete z daňového základu, najdete i na portále www.pomocnemocnicim.cz.

  Zpětné působení daňové ztráty

  Fyzické i právnické osoby si díky institutu Loss carryback mohly uplatnit daňovou ztrátu, za první půlku roku 2020 v základech daně za rok 2019 a 2018. Hlavním předpokladem bylo to, aby opět generovaly zisk.

  Uplatnění daňové ztráty se nevztahovalo na zahraniční mateřské společnosti, které by ji chtěly uplatnit prostřednictvím české dceřiné společnosti.

  Loss carryback navíc nebyl podmíněn udržením zaměstnanosti, zachováním mezd a platil pro malé i velké firmy.

  Aby si podnikatelé ztrátu uplatnili, museli podat dodatečné daňové přiznání za rok 2019 do 18. srpna 2020, nebo uplatní ztrátu za období 2018, což bude možné až v daňovém přiznání za rok 2020.

  Daň z nabytí nemovitých věcí je zrušená

  Zákon o zrušení daně z nabytí nemovitostí, která činí 4 % z nákupní ceny a platí ji kupující, už platí.

  Zákon o zrušení daně z nabytí nemovitých věcí:

  • platí zpětně a ti, kteří měli podat přiznání k 31. březnu 2020 (s odkladem kvůli pandemii do 31. prosince 2020) už daň nezaplatili,
  • určuje, že lidem, kteří nákup nemovitosti dokončili jejím vkladem na katastr nejpozději v prosinci 2019 a daň již zaplatili, úřady peníze vrátí,
  • nově upravuje maximální částku, kterou si lidé odečtou od základu daně z původních 300 na 150 tisíc korun (u hypoték uzavřených od 1. ledna 2022)
  • a majitelům, kteří nemovitost chtějí prodat a zároveň neplatit daň z příjmu z prodeje nemovitosti, se prodloužil tzv. „časový test“ z 5 na 10 let (u nemovitostí nabytých po 1. lednu 2021, které neslouží k vlastnímu bydlení).

  Lidé, kteří daň z nabytí nemovité věci zaplatili v předstihu, si o vrácení přeplatku požádají. Platbě daně se vyhnete, pokud jste podali návrh na vklad vlastnictví do katastru nemovitostí po 1. prosinci 2019.

  Silniční daň

  Ministerstvo financí posunulo pro všechny podnikatele termín daňového přiznání k silniční dani z 1. února na 1. duben 2021 bez rizika sankcí z prodlení. Na 1. dubna 2021 posunulo také povinnost silniční daň uhradit.

  V roce 2020 došlo kvůli koronaviru ke snížení sazby silniční daně pro nákladní vozidla nad 3,5 tuny až o čtvrtinu. Tato daň se určuje mimo jiné i počtem náprav a hmotností vozidla a její snížení platí zpětně od začátku minulého roku. Dále došlo k posunutí termínů pro úhradu záloh na silniční daň za 1. a 2. čtvrtletí roku 2020 do 15. října 2020.

  Letos jsou zálohy na silniční daň splatné do:

  • 15. dubna 2021 (za 1. čtvrtletí),
  • 15. července 2021 (za 2. čtvrtletí),
  • 15. října 2021 (za 3. čtvrtletí)
  •  a 15. prosince 2021 (za říjen a listopad 2021).

  Restauratérům, hoteliérům, provozovatelům sportovišť, pořadatelům koncertů a dalším podnikatelům, kteří mají v období od 22. října do 31. března 2021 omezenou činnost, vláda promíjí:

  • úroky z prodlení vzniklé na silniční dani za zdaňovací období roku 2020, pokud tuto daň uhradí nejpozději 16. srpna 2021,
  • a zálohu na silniční daň za zdaňovací období roku 2021 splatnou 15. dubna 2021.

  Pokud podnikatelé o takové prominutí stojí, mají poslat e-mailem oznámení na místní finanční úřad. Další podmínkou je i podání přiznání k silniční dani nejpozději do 1. dubna 2021.

  Seznam odvětví, kterých se prominutí týká, najdete ve finančním zpravodaji 38/2020 na portále Ministerstva financí.

  Otázky a odpovědi ohledně silniční daně a koronaviru najdete na webu Finanční správy.

  Daň z nemovitých věcí

  Daň z nemovitých věcí se zatím platí ve standardním termínu do 31. května 2021. Termín podání daňového přiznání z nemovitých věcí se ale letos posouvá z 1. února na 1. duben 2021. Pokud nemůžete kvůli následkům koronaviru daň včas zaplatit, u větších částek požádejte o posečkání úhrady daně (viz detailně níže). U menších částek uhraďte daň později a požádejte o prominutí úroků z prodlení.

  Nové podmínky u zdanění příjmů z dluhopisů

  Daňový balíček také odsouvá zrušení osvobození úrokových příjmů z dluhopisů u nerezidentů o jeden rok. Zrušení se tedy bude týkat dluhopisů vydaných po 31. prosinci 2021. Zahraniční investoři tak budou danit příjmy z dluhopisů, které české firmy vydaly v cizině. Vláda si od zrušení slibuje narovnání podmínek pro domácí i zahraniční investory.

  Osvobození u příjmů ze státních dluhopisů se naopak rozšíří. Nyní jsou od srážkové daně osvobození zahraniční investoři, kterým vydala Česká republika dluhopis v zahraničí. Od roku 2021 pak nebudou zdaněny ani příjmy z dluhopisů, které domácím investorům:

  • nabízí a prodává Česká republika,
  • prodává členská země EU či člen Evropského hospodářského prostoru,
  • nebo je už český investor nakoupil.

  Novela zákona o spotřebních daních

  Od 1. ledna 2021 znovu platí zákon, který umožňuje v odůvodnělých případech (tedy při tvrdých opatřeních a v nouzovém stavu) zažádat o navrácení spotřební daně za nespotřebované pivo určené k likvidaci nebo k přepracování na další produkty. Toto pivo se automaticky vrací do režimu podmíněného osvobození od daně. K navrácení daně stačí informovat o tomto stavu příslušný finanční úřad.

  Další podrobnosti najdete v metodice Finanční správy.

  Posečkání s platbou daní

  Vláda s Velkým liberačním balíčkem automaticky odkládá platbu DPH podnikatelům, jejichž činnost svými opatřeními omezila nebo zakázala. Týká se to nejvíce restaurací a barů, fitness center, pořadatelů koncertů nebo muzeí a galerií. Odsouvá platbu daně z přidané hodnoty do 16. srpna 2021 těm, kteří požádali o posečkání úhrady daně nebo rozložení její úhrady na splátky.

  Stejnému okruhu podnikatelů vláda dále promíjí úrok z prodlení vzniklý na DPH za zdaňovací období od září 2020 do března 2021 (popř. za třetí a čtvrté čtvrtletí 2020 a první čtvrtletí 2021), pokud zaplatí tuto daň nejpozději 16. srpna 2021.

  Pokud stojíte o posunutí platby daně, dejte to vědět Finanční správě v oznámení, které stačí zaslat e-mailem.

  Pokud jste se dostali do tíživé sociální a ekonomické situace (včetně případů souvisejících s koronavirem), můžete požádat finanční úřad o posečkání úhrady daně (jakékoliv, i DPH) nebo o její rozložení na splátky.

  Běžně za tuto žádost platíte správní poplatek 400 Kč. Ten nyní finanční správa odpouští u všech žádostí podaných do 16. srpna 2021.

  Úřad může posečkání povolit v 5 různých situacích:

  1. Vážná újma

  Jestliže v důsledku neprodleného zaplacení daní hrozí poplatníkovi vážná újma. Pro podnikatele to znamená – kdyby jim v důsledku zaplacení daní hrozilo, že ztratí klíčové zakázky, zaměstnance nebo třeba dojde k omezení jejich provozuschopnosti.

  Aby podnikatelé tuto situaci doložili, předkládají:

  • smlouvy s obchodními partnery,
  • doklady o povinných platbách souvisejících s provozem podnikání,
  • stav pokladny,
  • peněžní deník,
  • aktuální rozvahu,
  • výkaz zisku a ztráty apod.

  2. Ohrožení výživy

  Pokud byste kvůli daním neměli peníze na zaplacení základních životních potřeb pro sebe a osoby, které jsou na vás odkázané. Z důvodu ohrožení výživy žádají pouze podnikající fyzické osoby, ne právnické osoby.

  OSVČ dokládají:

  • stav pokladny,
  • peněžní deník,
  • aktuální rozvahu,
  • výkaz zisku a ztráty apod.

  3. Hrozba zániku podnikání

  Žádost o posečkání podejte i v případě, že by zaplacení daně způsobilo ukončení vašeho podnikání.

  Na úřad posíláte komplexní ekonomickou analýzu svého podnikání. Přesné dokumenty stanovené nejsou, protože situace každého podnikatele je odlišná.

  4. Nemožnost vybrat daň najednou

  Pokud nemáte dostatek peněz na účtu, abyste mohli daň zaplatit najednou a nemůžete ani prodat majetek nebo si vzít úvěr.

  Dokládáte např.:

  • neúspěšnou žádost o úvěr,
  • doklad o tom, že jste se pokusili prodat majetek,
  • stav pokladny,
  • peněžní deník,
  • aktuální rozvahu,
  • výkaz zisku a ztráty apod.

  5. Očekávání zániku povinnosti platit daň

  Jedná se o zejména o situace, kdy podáváte správní žalobu nebo odvolání a zároveň žádáte o prominutí daně.

  Další detaily:

  Prominutí správních poplatků

  Pokud na některém ze správních orgánů z resortu financí (Celní správu, Finanční úřad apod.) podáte žádost  do 16. srpna 2021, nezaplatíte za ni správní poplatek.

  Bez poplatku požádáte o:

  • prominutí úroku z prodlení,
  • prominutí úroku z posečkané částky,
  • prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení,
  • vrácení daní při dovozu a prominutí celního nedoplatku,
  • potvrzení bezdlužnosti.

  Snížení záloh či výjimka z jejich placení

  Pokud platíte čtvrtletní či pololetní zálohy na daň z příjmu, můžete podat žádost o jejich snížení nebo o výjimku. Jestliže máte datovou schránku, žádost podejte elektronicky.

  Pokud splníte požadavky Ministerstva financí a zašlete prosté oznámení na Finanční správu, zálohám se vyhnete a platbu daně oddálíte.

  Nejzásadnější podmínkou je zákaz nebo omezení podnikání ve vašem oboru. Konkrétní rizikové obory najdete ve vyjádření Ministerstva financí.

  K tomuto účelu neexistuje konkrétní formulář. Ve vlastním dokumentu vysvětlíte, proč očekáváte, že daňová povinnost za aktuální období bude výrazně nižší. Přiložte doklady jako výsledovku za dosud proběhlou část zdaňovacího období, výpis z daňové evidence a další.


  Přečtete si i další články o legislativních změnách v souvislosti s Covid-19.

  Jste klientem Money nebo iDokladu a máte otázku ohledně koronaviru a podnikání? Obraťte se na naši zákaznickou linku na čísle 549 522 503.

  Byly informace v článku užitečné?

  Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

  Ano
  Ne
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyzkoušejte si účetní program
  Money S3

  Zdarma a se všemi funkcemi

  Money S3 v akci se slevou 50%
  Zjistit více
  Akce -50%
  platí pouze
  do 2.8.2024
  Money S3 -50%
  Zavřít reklamu
  Money S3 v akci se slevou 50%
  Akce platí pouze do 31.7.2023.