• Domů > Návody > Dlouhodobý nehmotný majetek v daňové evidenci

Dlouhodobý nehmotný majetek v daňové evidenci

Publikováno 13. 11. 2012

V daňové evidenci dle zákona o daních z příjmů dle §24, odst. 2, písm. zn), lze zahrnout veškeré výdaje na pořízení nehmotného majetku využívaného k podnikatelské činnosti jednorázově do daňově uznatelných nákladů, a to bez ohledu na jejich výši.

Na nehmotný majetek tedy není nutné vytvářet odpisy. Ihned při pořízení lze na bankovním nebo pokladním dokladu uvést předkontaci V117 – Provozní režie, která spadá mezi daňově uznatelné výdaje.

  • Byly tyto informace užitečné?
  • AnoNe