Úvod / Návody / Leasingový majetek v daňové evidenci
blank
Objevte i vy
nová online
školení
Vybrat školení

Leasingový majetek v daňové evidenci

Příklad ukazuje, jak se pracuje s leasingovým majetkem v daňové evidenci.

Příklad:
Podnikatel, plátce DPH, pořídil automobil, který byl financován formou leasingu. Leasingovou smlouvu č. 2010125 uzavřel dne 8.6. 2017. Doba leasingu je 60 měsíců. Pořizovací cena osobního automobilu je 643.749,63 Kč, DPH činí 135.187,42 Kč (jedná se o nákladní vozidlo, proto lze uplatnit DPH na vstupu), celková cena s DPH 778.937,05 Kč. Finanční služba bez DPH za celou dobu trvání leasingu činí 70.933,93 Kč + DPH 14.896,13 Kč. Splátky jsou měsíční. Součástí splátek je pojištění vozidla ve výši 2.483 Kč/měsíc. Vozidlo bylo zařazeno do užívání 8.6. 2017.
Vybrané údaje ze splátkového kalendáře:
Datum 1. splátky: 8.6.2017
Periodicita splátek (2.-60.splátka): měsíční splátky vždy k 8. dni v měsíci.

maj21_de

Splátky leasingového majetku

Postup:

 • Dříve než zavedete automobil do evidence leasingového majetku, musíte na kartě Money / Možnosti a nastavení / Nastavení účetního roku záložka Majetek zkontrolovat nastavení Počet řádků splátek leasingového majetku. V našem případě potřebujete mít nastavenou hodnotu 3, protože naše leasingové splátky se skládají ze tří částí - pořizovací ceny, finanční služby a pojištění.
 • Nyní můžete zapsat automobil do evidence na kartě Režie / Majetek / Leasingový majetek tlačítko Přidat.
 • Vyplníte hlavičku Karty leasingového majetku.
 • V záložce Finanční údaje vyberete Druh leasingu finanční.
 • Do kolonky Zařazeno doplníte datum uzavření smlouvy, tj. 8.6.2017, důležité je správně doplnit číslo leasingové smlouvy.
 • Přijatý doklad - číslo přijatého dokladu pro párování v Kontrolním hlášení DPH. Program automaticky doplní číslo přijatého dokladu do Závazkového dokladu při zaúčtování splátek majetku.
 • Do políčka Počet splátek doplníte 59 (jedná se sice o 60 měsíců, ale splátkový kalendář se skládá z první mimořádné a dalších 59 běžných měsíčních splátek).

 

blank

Karta leasingového majetku

 • Nyní se přepnete do záložky Splátkový kalendář a nadefinujete si jednotlivé splátky.
 • Nejprve nadefinujete 1. navýšenou splátku pomocí tlačítka Přidat. Do kolonky Datum uvedete datum splatnosti první splátky, tj. 8.6.2017. Dále doplníte jednotlivé řádky splátky dle hodnot ve splátkovém kalendáři. Než budete pokračovat v zadání splátek je třeba připomenout, že do daňového základu daně z příjmu lze zahrnout nájemné jen v poměrné výši. Proto musíte do kolonky Předkontace u jednotlivých částí splátky doplnit předkontaci pro Ostatní nedaňové výdaje. Naproti tomu DPH na vstupu můžete uplatnit, proto do kolonky Členění DPH vyberete členění 19Ř40,41 - z přijatých zdaň. plnění od plátců - tuzemsko. U každé části splátky zatrhnete přepínač Daňové náklady započítat. Pozn.: K významu tohoto přepínače se vrátíme při popisu záložky Daňové náklady.
blank

Karta splátky

 • Kartu můžete uložit tlačítkem OK.
 • Nyní můžete nadefinovat zbylé splátky pomocí tlačítka Navrhnout.
 • Zvolíte Přidat ke stávajícím splátkám, do kolonky Začít datem uvedete datum splatnosti druhé splátky, tj. 8.7.2017. Počet splátek bude 59. Dále doplníte jednotlivé řádky splátky dle hodnot ve splátkovém kalendáři. Předkontace a Členění DPH jsou stejné jako u 1. splátky U každé části splátky zatrhnete přepínač Daňové náklady započítat. Pokud vám vznikají na splátce zaokrouhlovací rozdíly, zohledněte je ve sloupci Celkem…, aby navedené splátky byly ve stejné výši, jako splátky ve vašem splátkovém kalendáři.
blank

Splátkový kalendář

 

 • Kartu můžete uložit tlačítkem OK.
 • Správnost navedených částek si můžeme ověřit na Kartě leasingového majetku, záložka Finanční údaje. Zde vám musí vyjít stejná částka, jako na splátkovém kalendáři, resp. Leasingové smlouvě.
blank

Karta leasingového majetku

 

 • Přepnete se do záložky Daňové náklady.
 • Výpočet daňových nákladů provedete tlačítkem Navrhnout. Zvolíte Kompletní roční daň. náklady. Daňové náklady musí být rozvrženy přesně dle leasingové smlouvy (nikoliv podle splátkového kalendáře). V našem případě nám leasingová smlouva běží od 8.6.2017, období pro výpočet daňových nákladů ale volíme od 8.7.2017 do 8.5.2022, aby byla  akontace  rozpočítána do daňových nákladů podle  jednotlivých běžných splátek.
 • Do kolonky Předkontace doplníte V_117 -provozní režie.
blank

Daňové náklady

 

 • Jak jsme již uvedli výše, v případě leasingu podnikatel do daňového základu nezahrnuje jednotlivé splátky, ale jen poměrnou část nájemného závislou na délce leasingové smlouvy. Proto se při definování výše splátek v záložce Splátkový kalendář uvádí, zda základ DPH vstupuje do výpočtu poměrné části právě zatrhnutím kolonky Daňové náklady započítat. Program vypočítá výši daňových nákladů pro jednotlivé roky trvání leasingu.
 • Kartu uložíte tlačítkem OK.
 • Program vám vypočte ze splátek, u nichž je v záložce Splátkový kalendář zatrhnutá kolonka Daňové náklady, započítat celkovou hodnotu daňových nákladů.

 

blank

Karta leasingového majetku

 • Po uložení Karty leasingového majetku můžete přejít k vytvoření Závazkových dokladů na splátky leasingu a vytvořit kartu leasingových nákladů v Uzávěrkových úpravách.
 • Závazkové doklady vytvoříte na kartě Režie / Majetek pomocí volby Majetek / Zaúčtování splátek. V našem příkladu zadáme datum 31.12.2017. Poznámka: Pro zaúčtování splátek si můžete vytvořit vlastní Typ závazkového dokladu. Program vytvoří Závazkové doklady na všechny splátky leasingu do 31.12.2017, tj. v našem příkladu 7 závazkových dokladů.
 • Nyní vytvoříte Kartu leasingových nákladů v Uzávěrkových úpravách.
 • Zvolíte Majetek / Zaúčtování leasingového majetku.V našem příkladu opět zadáme datum 31.12.2017 a potvrdíme. Program vygeneruje záznam do Uzávěrkových úprav (karta Účetnictví / Závěrky / Závěrkové operace).
 • Byly tyto informace užitečné?
 • AnoNe

V případě problémů s Vaším Money S3 kontaktujte prosím naši Zákaznickou podporu, a to buď písemně přímo v Money S3 přes záložku Money / Zákaznická podpora nebo na podpora@money.cz nebo telefonicky na čísle 549 522 503 (pouze pro uživatele se zaplacenou službou Podpora a Aktualizace).

blank
Objevte i vy
nová online
školení
Vybrat školení
Zavřít reklamu
Objevte si vy nová online školení