Blog Money / Slovník pojmů / Jednoduché účetnictví

Daňová evidence nahradila v roce 2004 jednoduché účetnictví, které bylo zrušené. Jednoduché účetnictví se opět používá od roku 2016, ale jen v omezené míře – mohou jej využívat:

  • spolky,
  • odborové organizace,
  • organizace zaměstnavatelů,
  • církve a náboženské společnosti,
  • honební společenstva.

Fyzické osoby, které dříve využívaly jednoduché účetnictví, mohou dnes účtovat podle zásad daňové evidence, pokud splní tyto podmínky:

  • nestaly se účetní jednotkou,
  • jejich obrat nepřekročil za minulý kalendářní rok 25 milionů korun,
  • nejsou účastníkem sdružení a
  • nejsou zapsány v Obchodním rejstříku.

Pokud tyto podmínky nesplní, přechází fyzické osoby na podvojné účetnictví (pozor, tento pojem se sice nadále v běžné praxi používá, v roce 2004 byl ale oficiálně zákonem zrušený).

Potřebujete pracovat s jednoduchým účetnictvím? V programu Money S3 jej naleznete pod modulem Daňová evidence.

Co je daňová evidence
Jak na daňovou evidenci zdarma
Komu se vyplatí vést účetnictví a komu daňovou evidenci
Rozdíl mezi daňovou evidencí a podvojným účetnictví

Zpět na slovník pojmů
Nejbližší webináře

Legislativní novinky pro účetní
a podnikatele.

Spokojení nebo zdarma
Ukázat všechny