Úvod / Návody / Přecenění dokladů, bank a pokladen v cizí měně v PÚ
blank
Objevte i vy
nová online
školení
Vybrat školení

Přecenění dokladů, bank a pokladen v cizí měně v PÚ

  Návod obsahuje postup při přecenění dokladů, bankovních účtů a pokladen v cizí měně při uzavření roku v podvojném účetnictví.

  Pokud v rámci Money S3 vystavujete doklady v cizí měně a ty jsou na konci roku neuhrazené, nebo vedete bankovní účty a pokladny v cizí měně a na konci roku na nich máte zůstatky, je třeba před uzavřením roku provést přecenění kurzem platným k poslednímu dni roku.

   

  INFORMACE: podle postupu účtování jsou během roku vystavené doklady v cizí měně přepočteny na domácí měnu kurzem zveřejněným ČNB den předtím (např. kurz v Money S3 s datem 01.12. byl zveřejněn ČNB 30.11. a používá se pro doklady vystavované 01.12.). Naopak při přecenění dokladů na konci roku je použit kurz zveřejněný ČNB v ten den, tedy kurz zveřejněný 31.12. (tedy v Money S3 kurz s datem 01.01.).

  Přecenění neuhrazených dokladů v cizí měně

  • Máte-li ke konci roku neuhrazené doklady v cizí měně, je třeba provést jejich přecenění.

  UPOZORNĚNÍ: toto přecenění je třeba provést ještě před jejich úhradou v novém roce. Pokud jste již úhradu v novém roce provedli, je třeba ji zrušit, doklady přecenit a znovu provést úhradu.

  • Přecenění dokladů provedete ve starém roce přes Účetnictví / Závěrkové operace / Přecenění pohledávek a závazků. Otevře se okno Přecenění pohledávek a závazků, kde v záložkách druhů dokladů vidíte jednotlivé neuhrazené doklady v cizí měně (nezapomínejte, že dole jsou záložky minulých let). V jednotlivých záložkách označíte doklady, které chcete přecenit (chceme-li označit všechny doklady v záložce, tak stisknete tlačítko „+“). Tlačítkem OK potvrdíte výběr dokladů pro přecenění.
   blank
  • Otevře se další okno, kde zkontrolujete Datum přecenění 31.12. (pokud nemáte staženy příslušné kurzy, přes tlačítko Kurzy měn si stáhnete/vytvoříte kurzy k 01.01. – viz Informace na začátku návodu). Tlačítkem Přecenit spustíte samotné přecenění.
   blank
  • Program začne nabízet interní doklady pro generování kurzových rozdílů (zisků nebo ztrát) pro jednotlivé doklady. Aby nebylo nutné u každého dokladu volit příslušnou předkontaci, můžete si ji přednastavit přes Money/Možnosti a nastavení/Účetnictví/Kurzové rozdíly pro různé druhy dokladů.
  • Pokud jste k nějakému dokladu vygenerovali kurzový rozdíl chybně (např. vám chyběla zaevidovaná úhrada), pro zrušení přecenění stačí vymazat Interní doklad, který realizoval přecenění tohoto dokladu. Následně můžete daný doklad přecenit znovu.

  Přecenění bankovních účtů a pokladen v cizí měně

  • Vedete-li v účetnictví bankovní účty a pokladny v cizí měně, je třeba na konci roku provést jejich přecenění.
  • Přecenění bankovních účtů a pokladen provedete ve starém roce přes Účetnictví/Závěrkové operace/Uzavření roku. V otevřeném okně volíte u bodu 1 tlačítko Přecenit. blank
  • Pokud nemáte zadané kurzy cizích měn k 01.01. (viz Informace na začátku návodu), tak vás program vyzve k jejich zadání/stažení.
  • Program nabídne okno Kurzové rozdíly a v něm seznam bankovních účtů a pokladen, kde je nějaký kurzový rozdíl. Ve sloupci Suma je aktuální částka v cizí měně, ve sloupci Kč za doklad je přepočet jednotlivých pohybů na účtu / pokladně v domácí měně, a nakonec ve sloupci Částka Kč je přepočet částky v cizí měně dle aktuálního kurzu. Rozdíl posledních dvou hodnot určuje kurzový rozdíl. Pokračujte tlačítkem Další.
   blank
  • Otevře se další okno, kde nastavíte předkontace pro kurzovou ztrátu/zisk z bankovních účtů a pokladen. Musí být zvoleny předkontace pro všechny čtyři možnosti.
   blank
  • Program začne nabízet pokladní/bankovní doklady pro generování kurzových rozdílů (zisků nebo ztrát) pro jednotlivé pokladny/bankovní účty. Jejich uložením je kurzový rozdíl proveden.
  • Pokud jste k nějaké pokladně/bankovnímu účtu vygenerovali kurzový rozdíl chybně (např. vám chybí zaevidovaný nějaký pohyb), pro zrušení přecenění stačí vymazat doklad kurzového rozdílu. Následně můžete pokladnu/banku znovu přecenit a vznikne nový doklad přecenění.
  • Byly tyto informace užitečné?
  • AnoNe

  V případě problémů s Vaším Money S3 kontaktujte prosím naši Zákaznickou podporu, a to buď písemně přímo v Money S3 přes záložku Money / Zákaznická podpora nebo na podpora@money.cz nebo telefonicky na čísle 549 522 503 (pouze pro uživatele se zaplacenou službou Podpora a Aktualizace).

  blank
  Objevte i vy
  nová online
  školení
  Vybrat školení
  Zavřít reklamu
  Objevte si vy nová online školení