Blog Money / Rychlé zprávy / Novela zákona o nemocenském pojištění

Novela zákona o nemocenském pojištění

Základní podmínky pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění řeší Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění.

Novou povinnost pro zaměstnavatele v oblasti nemocenského a důchodového pojištění přináší zákon č. 163/2024 Sb., kterým se mění zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

S účinností od 1. 7. 2024 musejí zaměstnavatelé evidovat a hlásit všechny zaměstnance do registru ČSSZ, kteří pro ně pracují na základě dohody o provedení práce (DPP).

Do konce roku 2024 platí, že zaměstnanci pracující na základě DPP jsou účastni pojištění pouze v těch kalendářních měsících, kdy jejich započitatelný příjem přesáhl 10 000 Kč. Další změnu v pojištění přinese úprava od 1. 1. 2025.

Od 1. 7. 2024 musí nově zaměstnavatelé povinně registrovat každého zaměstnance pracujícího na DPP bez ohledu na to, zda mu vznikla povinnost účasti na pojištění, či nikoliv.

Dosud zaměstnavatelé přihlašovali do evidence, tedy do registru pojištěnců ČSSZ, své zaměstnance na DPP jen v případě, že u nich vznikla účast na nemocenském a důchodovém pojištění, tedy až při překročení odměny z DPP 10 000 Kč.

Odebírejte účetní a daňové novinky srozumitelně a včas

Zadejte váš e-mail a naše účetní a daňové tipy vám budou chodit přímo do e-mailu. info

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

Nejbližší webináře

Legislativní novinky pro účetní
a podnikatele.

Spokojení nebo zdarma
Ukázat všechny