Mzdy a personalistika / Pracovněprávní vztahy/Nárok na neplacené volno dle zákoníku práce
Novinky a špeky ve mzdách
Nabídka webinářů

Nárok na neplacené volno dle zákoníku práce

Nárok na neplacené volno dle zákoníku práce
Seyfor, a. s.
26. 07. 2023
Doba čtení5 minut čtení
Líbilo se27
Nárok na neplacené volno dle zákoníku práce

Obsah

  Zaměstnanec se stěhuje, chce strávit více času s dětmi anebo plánuje vyrazit na měsíční trek do Albánie. Nárok na neplacené volno vzniká ze zákona, ale i na základě dohody se zaměstnavatelem. Vysvětlíme, jak funguje žádost o delší neplacené volno a jak je to s odvody na sociální a zdravotní pojištění a daně.

  Co je neplacené volno?

  Zaměstnanci mají vedle dovolené nárok i na pracovní volno, upravuje ho nařízení vlády č. 590/2006 Sb., hovoříme o tzv. „jiných důležitých překážkách v práci“.

  Vedle placeného volna (např. pohřeb blízké osoby) mají zaměstnanci nárok i na volno neplacené. Dělíme ho na dva druhy.

  1. Neplacené volno, na které má zaměstnanec nárok ze zákona (např. návštěva vzdáleného lékaře, narození dítěte, stěhování).
  2. Neplacené volno, které schvaluje zaměstnavatel na základě dohody (jakýkoliv důvod).

  Důvody pro neplacené volno

  Ze zákona má zaměstnanec nárok na neplacené volno v těchto případech:

  • Svatba: Při vlastní svatbě má zaměstnanec nárok na dva dny volna, za jeden den dostane náhradu mzdy, druhý den je volno neplacené. Pokud jde zaměstnanec na svatbu svých dětí nebo rodičů, má nárok na jeden den neplaceného volna.
  • Narození dítěte: Po dobu trvání porodu má zaměstnanec nárok na neplacené volno. Pro dobu nutnou pro převoz partnerky do porodnice a zpět je volno placené.
  • Dopravní překážka: Pokud zaměstnanec například uvízne v zácpě nebo se kvůli zpožděnému vlaku nedostane do práce, má nárok na neplacené volno po nezbytně dlouhou dobu.
  • Návštěva lékaře: Zaměstnanec má nárok na neplacené volno, pokud jde na lékařské vyšetření, které není v nejbližší vzdálenosti jeho bydliště.
  • Doprovod: Až jeden den volna dostane zaměstnanec, který doprovází člena rodiny na vyšetření, náhrada mzdy mu náleží pouze při doprovodu nejbližší rodiny (např. manžel, druh, dítě, rodiče, prarodiče). Při doprovodu ostatních členů rodiny jde o neplacené volno. Pokud doprovází dítě do školského poradenského zařízení, má nárok na neplacené volno po nezbytně dlouhou dobu.
  • Při stěhování: Při stěhování má zaměstnanec nárok až na dva dny neplaceného volna.
  • Hledání nové práce: Pokud zaměstnanci končí pracovní poměr, může poslední dva měsíce čerpat neplacené volno na hledání nové práce – vždy nejvýš půl dne za týden. Pokud pracovní poměr končí výpovědí ze strany zaměstnavatele, má zaměstnanec nárok na volno placené.
  • Vykonávání činnosti ve veřejném či společenském zájmu: například pokud zaměstnanec vykonává politickou funkci, má občanskou povinnost dostavit se k soudu jako svědek, apod. Seznam všech překážek v práce najdete v § 200 až § 205 zákoníku práce.

  Zaměstnanec může mít i jiné důvody, proč čerpat volno nad rámec dovolené. Třeba, když chce strávit víc času doma s dětmi. Nabo vyrazit na tři měsíce do zahraničí. Takové volno vzniká na základě domluvy se zaměstnavatelem a zaměstnavatel může žádost zamítnout.

  Může zaměstnavatel nařídit neplacené volno?

  Neplacené volno vždy vychází ze vzájemné dohody mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, zaměstnavatel jej nikdy sám nařídit nemůže.

  Pokud nemůže zaměstnanci přidělit práci v pracovní době, jde o překážku na jeho straně – a zaměstnanci náleží náhrady mzdy nebo platu.

  Jak dlouho může trvat neplacené volno?

  V jakém rozsahu bude neplacené volno trvat, opět závisí na dohodě, délka není omezena, vždy ji ale se zaměstnancem dohodněte předem a dohodu sepište.

  Při volnu nad rámec dovolené může zaměstnanec načerpat síly.

  Jak může zaměstnanec o neplacené volno zažádat

  Pokud zaměstnanci nevzniká nárok na čerpání neplaceného volna, se zaměstnavatelem se musí dohodnout. Podmínky čerpání neplaceného volna může nicméně upravovat interní předpis či kolektivní smlouva.

  Vzor žádosti o neplacené volno

  Pro žádost o neplacené volna neexistuje žádný oficiální vzor, se zaměstnancem můžete nejdřív probrat důvody a představu o neplaceném volnu ústně, případně je může sepsat.

  Před poskytnutím neplaceného volna doporučujeme sjednat písemnou dohodu, která upřesní rozsah neplaceného volna, tedy odkdy dokdy zaměstnanec volno čerpá.

  Poskytnutím neplaceného pracovního volna na zvolenou dobu zaniká povinnost zaměstnance vykonávat práci – a zaměstnavateli práci přidělovat.

  Zajistěte si vždy aktuální novinky ze světa mezd a personalistiky

  Zadejte váš e-mail a naše tipy z oblasti mezd a personalistiky vám budou chodit přímo do e-mailu. info

  Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

  Neplacené volno z pohledu odvodů na sociální a zdravotní pojištění a daně

  Zaměstnanci při neplaceném volnu nevzniká nárok na mzdu, odvody na sociální pojištění a daň z příjmů jsou tak nulové.

  Každý zaměstnanec musí mít odvedeno zdravotní pojištění alespoň z minimálního vyměřovacího základu, počítá se z výše minimální mzdy. Ta v roce 2023 činí 17 300 Kč. Z minimální mzdy se odvádí na zdravotní pojištění 13,5 % (tedy 2 336 Kč), které po dobu neplaceného volna plně hradí zaměstnanec.

  Výjimky existují pro zaměstnance, za které pojistné hradí stát. Jde například o:

  • ženy na mateřské a rodičovské dovolené,
  • invalidní a starobní důchodce,
  • osoby celodenně, osobně a řádně pečující alespoň o jedno dítě do sedmi let nebo nejméně o dvě děti do 15 let.

  Pokud zaměstnanec při čerpání neplaceného volna onemocní, nevznikne mu nárok na nemocenskou ani náhradu mzdy vyplácenou v prvních čtrnácti dnech nemoci.

  S výpočtem mezd vám pomůže účetní software Money S3, oblíbený mezi účetními jako mzdový systém podniku. Zvládnete v něm fakturaci, vedení daňové evidence i správný výpočet pojištění. Vyzkoušejte si program zdarma a pokud vám bude vyhovovat, můžete plynule přejít na placenou verzi.


  Zdroje / reference:

  Byly informace v článku užitečné?

  Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

  Ano
  Ne
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyzkoušejte si účetní program
  Money S3

  Zdarma a se všemi funkcemi

  Aktuální webináře
  Důležité novinky ve mzdové účtárně 2023/2024
  záznam
  Zaměstnanecké benefity z daňového pohledu
  záznam
  Všechny webináře
  Zavřít reklamu
  Novinky a špeky ve mzdách