Mzdy a personalistika / Pracovněprávní vztahy/Kdy může zaměstnavatel nařídit práci přesčas a jaký je příplatek?
Novinky a špeky ve mzdách
Nabídka webinářů

Kdy může zaměstnavatel nařídit práci přesčas a jaký je příplatek?

Kdy může zaměstnavatel nařídit práci přesčas a jaký je příplatek?
Seyfor, a. s.
02. 08. 2023
Doba čtení8 minut čtení
Líbilo se15
Kdy může zaměstnavatel nařídit práci přesčas a jaký je příplatek?

Obsah

  Přišla urgentní zakázka nebo vám onemocněl zaměstnanec – to jsou situace, kdy můžete zvažovat nařízení přesčasů. Podívejte se, jaké máte podle zákoníku práce možnosti a spočítejte si, kolik zaměstnancům za práci přesčas připlatíte.

  Co je to práce přesčas

  Základní pracovní doba je 40 hodin týdně. Ve dvousměnném pracovním režimu je to 38,75 hodin a ve vícesměnném či nepřetržitém provozu 37,5 hodin týdně.

  Jako zaměstnavatelé máte povinnost připravit písemný rozvrh týdenní pracovní doby a seznámit s ním zaměstnance 2 týdny předem (toto není povinné u zaměstnanců s pružnou pracovní dobou).

  Pokud zaměstnanec pracuje nad stanovenou týdenní pracovní dobu a nad rámec rozvrhu pracovních směn – ať už na váš příkaz nebo s vaším souhlasem – jde o práci přesčas.

  Pokud zaměstnanec z vlastní iniciativy a bez vašeho vědomí pracoval déle a vy vykonanou práci v přesčase přijmete, udělujete dodatečný souhlas s přesčasem a musíte poskytnout příplatek.

  Jestliže zaměstnanec požádal o den volna s tím, že si ho později v měsíci napracuje, toto napracování se nepočítá jako práce přesčas.

  Kdy může zaměstnavatel nařídit práci přesčas

  Jako zaměstnavatel můžete práci přesčas nařídit jen výjimečně z vážných provozních důvodů. Tyto důvody nejsou v zákoníku práce přesně definovány. Obecně jde o situace, které ohrožují chod podniku.

  Příklad: Ve specializovaném oddělení máte 2 zaměstnance. Jeden čerpá dovolenou a druhý ve své pracovní době veškerou potřebnou práci nezvládne. Pokud je tato činnost pro chod firmy klíčová, můžete mu nařídit přesčas, aby stihl nejnutnější práci i za kolegu.

  Přesčas můžete nařídit i na dobu nepřetržitého odpočinku mezi dvěma směnami.

  Přesčas také můžete nařídit na dny pracovního klidu (dny, kdy zaměstnanec nemá směnu, nejčastěji víkendy a svátky) – v tomto případě pro vás platí podmínky v § 91 zákoníku práce. Například zaměstnanci můžete nařídit pouze výkon nutných prací, které nelze udělat v pracovních dnech. Jsou to:

  • naléhavé opravy,
  • nakládací a vykládací práce,
  • inventury a závěrky,
  • záskok v nepřetržitém provozu za zaměstnance, který se nedostavil na směnu,
  • práce při živelních událostech a jiných mimořádných případech,
  • práce nutné pro uspokojování životních, zdravotních, vzdělávacích, kulturních, tělovýchovných a sportovních potřeb obyvatelstva,
  • práce v dopravě,
  • krmení a ošetřování zvířat.

  Kolik práce přesčas můžete nařídit

  Hlídejte si celkový počet hodin práce přesčas, které zaměstnanci nařizujete. Nesmíte nařídit více než 8 hodin přesčasů týdně a celkem 150 hodin za rok. Pokud potřebujete, aby zaměstnanec odpracoval přesčasů více, musíte se s ním domluvit.

  Pokud opakovaně nařizujete 8 hodin přesčasů týdně, toto období může trvat maximálně 26 po sobě jdoucích týdnů. Jen kolektivní smlouva může vymezit toto období nejvýše na 52 po sobě jdoucích týdnů. 

  Do počtu maximálně přípustných hodin se nepočítá práce přesčas, za kterou si zaměstnanec vybere náhradní volno.

  Práci přesčas můžete zaměstnancům nařídit i ústně.

  Vymezení práce přesčas v zákoníku práce

  Zákoník práce se problematice práce přesčas věnuje zejména ve své čtvrté části, nejčastěji v následujících hlavách:

  • Hlava I – Obecná ustanovení o pracovní době a délka pracovní doby,
  • Hlava II – Rozvržení pracovní doby,
  • Hlava IV – Doba odpočinku,
  • Hlava V – Práce přesčas,
  • Hlava VIII – Společná ustanovení o pracovní době a době odpočinku.

  Může zaměstnanec práci přesčas odmítnout?

  V rámci zákonných limitů (do 8 hodin týdně a do 150 hodin ročně) zaměstnanec práci přesčas odmítnout nemůže. Jestliže to udělá, situaci posuzujte jako neomluvenou absenci. Pokud má absencí více, může to být důvod pro ukončení pracovního poměru.

  Pokud potřebujete, aby zaměstnanec pracoval nad tyto limity, musíte s ním uzavřít oboustranně dobrovolnou dohodu. Díky ní může zaměstnanec v průměru odpracovat více než 8 přesčasových hodin týdně v období maximálně 26 po sobě jdoucích týdnů. Kolektivní smlouvou může být toto období navýšeno až na 52 týdnů (416 hodin).

  Myslete i na to, že práci přesčas nemůžete nařídit:

  • těhotné zaměstnankyni,
  • zaměstnanci mladšímu 18 let,
  • zaměstnanci pracujícímu na zkrácený úvazek.

  Dál nemůžete přesčas nařídit zaměstnanci, který se stará o dítě do 1 roku věku – ale po vzájemné domluvě pracovat přesčas může (např. těhotná či mladistvý nemůže ani po domluvě).

  Jaký je příplatek za práci přesčas a jak se vyplácí

  Za práci přesčas dostane zaměstnanec vyšší odměnu – konkrétně příplatek ve výši 25 procent své průměrné hodinové mzdy. (O příplatcích za práci přesčas o víkendu a svátcích se dočtete níže).

  Případně se můžete dohodnout, že přesčasové hodiny si zaměstnanec vybere jako náhradní volno – v tomto případě tedy přesčas neproplácíte ve mzdě. Jestliže si zaměstnanec vybírá náhradní volno, za tuto dobu mu nepřísluší náhrada mzdy.

  Toto volno musíte poskytnout do 3 kalendářních měsíců od práce přesčas, případně se domluvit na jiném čase. Pokud to neuděláte, zaměstnanci přísluší finanční odměna za přesčas.

  Pokud máte v pracovní smlouvě stanoveno, že ve mzdě je už zahrnuta práce přesčas (do 150 hodin ročně), zaměstnanci v tomto případě odměnu navíc nevyplácíte.

  Příplatek vyplácíte společně se mzdou. Na výplatním lístku uvedete jeho výši.

  Jak na výpočet

  Práci přesčas v evidenci docházky odlišujete od běžné směny. Jen tak dokážete ohlídat limity a spočítat příplatky. Pro výpočet odměny za práci přesčas potřebujete znát zaměstnancovu průměrnou odměnu za hodinu práce.

  Výpočet:

  (Hodinová mzda × 25) / 100 = příplatek za hodinu přesčas

  Příklad:

  Josef má průměrnou hodinovou mzdu 250 Kč.

  250 × 25 = 6 250

  6250 / 100 = 62,5 (příplatek za hodinu přesčas)

  Celkem Josefovi za přesčasovou hodinu náleží 250 Kč (běžná mzda) + 62,6 Kč (příplatek) = 312,5 Kč.

  Doplňte si mezery ve mzdách a personalistice

  Přihlaste se k několikadílnému e-mailovému seriálu a získejte to nejlepší z blogu Money.cz. info

  Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

  Jaký je příplatek za práci přesčas ve svátek

  Pokud přesčas nařídíte na svátek, platí trochu jiná pravidla. Za práci ve svátek zaměstnanci na prvním místě vždy náleží náhradní volno. Jestliže ho pracovník čerpat nechce, můžete se domluvit na poskytnutí příplatku ke mzdě nejméně ve výši 100% průměrného hodinového výdělku. Pokud má zaměstnanec průměrnou hodinovou mzdu 200 Kč, za každou hodinu odpracovanou ve svátek dostane 400 Kč.

  Zároveň šlo o práci přesčas a za tu náleží příplatek ve výši 25 % průměrné hodinové mzdy. Obě okolnosti, tj. práce přesčas a práce ve svátek, se posuzují samostatně. Příplatky se sčítají.

  Práce přesčas a ve svátek zároveň – podívejte se na příklady, jak je to s příplatky a náhradním volnem.

  Nezapomeňte, že jestliže svátek připadne na obvyklý pracovní den zaměstnance a ten má z důvodu svátku volno, náleží mu náhrada mzdy za svátek.

  Jaký je příplatek za práci přesčas o víkendu

  Jestliže přesčas nařídíte na víkend, za práci v sobotu a neděli je v soukromém sektoru příplatek minimálně 10 % průměrné hodinové mzdy. Ve veřejném sektoru je příplatek 25 %.

  Příplatky se sčítají, takže zaměstnanec v soukromé firmě dostane za přesčas o víkendu příplatek celkem 35 % (25 % za přesčas + 10 % za práci o víkendu).

  Usnadněte si evidenci a proplácení přesčasů

  Se spočítáním práce přesčas vám pomůže mzdový systém Money S3. Stačí, když uvedete, kolik přesčasových hodin zaměstnanec odpracoval – Money S3 mu spočítá příplatky a informace uvede na mzdový lístek, který vám automaticky vygeneruje. V zaheslovaném pdf souboru ho rovnou odešlete zaměstnanci na e-mail.

  Mzdový systém vám pomůže i s výplatou mezd. Vytvoří vám interní doklady se zaúčtováním mezd (mzdy můžete rozúčtovat i na kontrolingové proměnné – střediska, zakázky a činnosti) a závazkové doklady pro příkaz k úhradě.


  Zdroje / reference:

  Byly informace v článku užitečné?

  Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

  Ano
  Ne
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyzkoušejte si účetní program
  Money S3

  Zdarma a se všemi funkcemi

  Aktuální webináře
  Sociální a zdravotní pojištění u zaměstnanců na DPP a DPČ 2024
  18. 07. 2024
  Důležité novinky ve mzdové účtárně 2023/2024
  záznam
  Zaměstnanecké benefity z daňového pohledu
  záznam
  Všechny webináře
  Zavřít reklamu
  Novinky a špeky ve mzdách