Podnikání / Start podnikání/Zákoník práce: co v něm najdete a proč je dobré ho mít po ruce
Propojte své účetnictví s podnikáním
Přidejte se k 20 000 uživatelům.
Vyzkoušet zdarma

Zákoník práce: co v něm najdete a proč je dobré ho mít po ruce

Zákoník práce: co v něm najdete a proč je dobré ho mít po ruce
Seyfor, a. s.
22. 12. 2021
Doba čtení3 minuty čtení
Líbilo se6
Zákoník práce: co v něm najdete a proč je dobré ho mít po ruce

Obsah

  Zákoník práce je základní dokument, podle kterého se řídí vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Mějte ho po ruce při přípravě smluv či dohod se zaměstnanci, vypočítávání nároku na dovolenou, vyřizování cestovních náhrad nebo při rozvazování pracovního poměru.

  Zákoník práce je zákon č. 262/2006 Sb., který nabyl účinnosti 1. ledna 2007. Ve srozumitelnější podobě najdete jeho obsah v Příručce pro personální agendu a odměňování zaměstnanců. Důležité změny v příručce a jejich odůvodnění naleznete na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

  Co najdete v zákoníku práce

  Zákoník práce popisuje základní práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele v situacích, které vznikají během pracovněprávních vztahů. Upravuje především tyto oblasti:

  • podmínky vzniku pracovněprávních vztahů a náležitosti smlouvy nebo dohody se zaměstnancem,
  • délku zkušební doby a výpověď ve zkušební době,
  • změny nebo ukončení pracovního poměru a nárok na odstupné,
  • pracovní dobu, nárok na přestávky a čerpání dovolené,
  • bezpečnost a ochranu zdraví při práci,
  • nárok na odměnu, výši minimální mzdy a příplatky,
  • náhradu cestovních výdajů souvisejících s výkonem práce, např. při pracovních cestách,
  • překážky v práci,
  • náhradu v případě újmy při ublížení na zdraví nebo smrti v důsledku pracovního úrazu.

  Jak se zákoníkem pracovat

  V zákoníku práce vyhledávejte online nebo si pořiďte aktualizované tištěné vydání. K sehnání je i vydání zákoníku s výkladem. Najdete v něm bližší vysvětlení ke kapitolám, jejichž výklad je problematický a kvůli tomu se hůře převádějí do praxe. Novelizovaný text bývá pro snazší orientaci ztučněný, a tak budete přesně vědět, co je jinak oproti předchozímu období.

  Pracovněprávní vztahy upravují kromě zákoníku práce ještě další nařízení, zákony a vyhlášky. Jejich seznam najdete v příručce MPSV, kterou jsme zmínili v úvodu. Mějte je v povědomí pro případ, že byste řešili situaci, která s těmito předpisy může souviset.

  Zákoník práce a home office

  Zákoník práce připouští, že zaměstnanec může vykonávat práci na jiném dohodnutém místě, než je pracoviště zaměstnavatele. Za vykonanou práci mu náleží odměna dle uzavřené smlouvy, výjimkou je práce přesčas nebo ve svátek.

  Bližší právní úprava práce na home office ale chybí, a proto je důležité ošetřit pravidla pro práci na home office buď v písemné dohodě se zaměstnancem nebo v interní směrnici.

  Zajistěte si vždy aktuální novinky ze světa mezd a personalistiky

  Zadejte váš e-mail a naše tipy z oblasti mezd a personalistiky vám budou chodit přímo do e-mailu. info

  Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

  Jaké jsou poslední novely zákona

  Abyste byli v obraze, pravidelně sledujte chystané novely zákona. V uplynulých letech proběhla velká novela zákoníku práce a změny, které z ní vyplývají, nabyly účinnosti ve dvou vlnách. První část změn je účinná od 30. 7. 2020, druhá část od 1. 1. 2021.

  Nejnovější změny se týkají zejména:

  • zavedení sdílených pracovních míst, kdy se o jednu pozici může dělit více zaměstnanců s kratší pracovní dobou,
  • výpočtu dovolené, nárok se teď vypočítává podle délky týdenní pracovní doby v hodinách, čerpat lze však i nadále min. půlden,
  • překážek na straně zaměstnance, který má nyní nárok až na týden placeného volna, pokud působí na táboře nebo sportovním soustředění pro děti a mládež,
  • náhrady při újmě na zdraví, nově mají blízcí nárok na jednorázovou náhradu tzv. nemajetkové újmy při zvlášť těžkém ublížení na zdraví, zůstává náhrada v případě smrti a nárok na úhradu nákladů souvisejících s pohřbem,
  • výše náhrady za nemajetkovou újmu a úhrady nákladů na pohřeb, nyní se všechny kompenzace odvíjí od výše průměrné mzdy v národním hospodářství.

  Pokud společně s programem Money S3 využíváte modul Mzdy a personalistika, máte jistotu, že vždy pracujete podle aktuální právní úpravy. Legislativní novinky vždy včas zapracujeme v nové verzi programu.

  Byly informace v článku užitečné?

  Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

  Ano
  Ne
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyzkoušejte si účetní program
  Money S3

  Zdarma a se všemi funkcemi

  Propojte své účetnictví s podnikáním
  Přidejte se k 20 000 uživatelům.
  Vyzkoušet zdarma
  Zavřít reklamu
  Propojte své účetnictví s podnikáním
  Přidejte se k 20 000 uživatelům.