Mzdy a personalistika / Odměňování/Výpočet délky dovolené při změněné týdenní pracovní době v příkladech – 2. díl
Novinky a špeky ve mzdách
Nabídka webinářů

Výpočet délky dovolené při změněné týdenní pracovní době v příkladech – 2. díl

Výpočet délky dovolené při změněné týdenní pracovní době v příkladech – 2. díl
‹ Předchozí dílNásledující díl ›
Monika Doleželová
02. 03. 2021
Doba čtení5 minut čtení
Líbilo se13
Výpočet délky dovolené při změněné týdenní pracovní době v příkladech – 2. díl

Obsah

  Jaký je rozdíl ve výpočtu nároku na dovolenou při změně úvazku v průběhu téhož roku oproti výpočtu nároku na dovolenou při stejném úvazku po celý kalendářní rok? V tomto článku Vám vysvětlíme nová pravidla od 1. 1. 2021, a to jak ve vztahu ke vzniku nároku na dovolenou, tak následně v samotném výpočtu dovolené, nově již v hodinách.

  1. Legislativní rámec

  Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZP).

  2. Nárok na dovolenou při změně úvazku v průběhu kalendářního roku 2021

  V předchozím článku „Výpočet délky dovolené při nezměněné týdenní pracovní době v příkladech – 1. díl“ jsme Vás seznámili s výpočtem nároku na dovolenou u zaměstnanců s nezměněnou týdenní pracovní dobou.

  Na příkladech si nyní ukážeme rozdíl v metodice výpočtu dovolené za kalendářní rok a metodikou výpočtu dovolené za poměrnou část kalendářního roku u zaměstnanců, u kterých v průběhu téhož kalendářního roku došlo ke změně týdenního úvazku (ke změně stanovené TPD).

  3. Dovolená za kalendářní rok při změněné týdenní pracovní době

  212 odst. 4 ZP:
  „Dochází-li u zaměstnance v průběhu příslušného kalendářního roku ke změně délky stanovené týdenní pracovní doby nebo kratší týdenní pracovní doby, přísluší mu za tento rok dovolená v poměru, který odpovídá délce jednotlivých období s rozdílnou délkou stanovené týdenní pracovní doby nebo kratší týdenní pracovní doby.“

  PŘÍKLAD č. 1:

  Pan Vašek pracoval jako zámečník u firmy ALFA, s. r. o. po celý kalendářní rok 2021. Jeho stanovená TPD činila 40 hodin týdně. K 1. 10. 2021 mu byl na jeho žádost snížen úvazek na 20 hodin týdně. Výměra dovolené u firmy ALFA, s. r. o. byla stanovena na 4 týdny za kalendářní rok. Jaký nárok na dovolenou za rok 2021 vznikne tomuto zaměstnanci?

  Vzhledem ke změně sjednané TPD k 1. říjnu 2021 bude nutné stanovit průměrnou délku TPD za rok 2021. Všeobecně se nedoporučuje vypočítat nároky na dovolenou za jednotlivé časové úseky, tedy v tomto případě za období od 1. 1. 2021 do 30. 9. 2021 při úvazku 40 hodin týdně a následně od 1. 10. 2021 do 31. 12. 2021 při úvazku 25 hodin týdně. Dovolená i nárok na dovolenou musí být hodnoceny jako celek za celý kalendářní rok, tedy:

  a) je nutno zjistit počet skutečně odpracovaných hodin v daném kalendářním roce 2021

  Od 1. 1. 2021 do 30. 9. 2021 při úvazku 40 hodin týdně = 1 560 hod.

  Od 1. 10. 2021 do 31. 12. 2021 při úvazku 25 hodin týdně = 330 hod.

  Celkem zaměstnanec v roce 2021 odpracoval 1890 hodin.

  b) je nutno zjistit průměrnou délku TPD

  Úvazek 40 hodin týdně: celkem 273 kalendářních dnů = 39 týdnů x 40 = 1 560 hodin.

  Úvazek 20 hodin týdně: celkem 92 kalendářních dnů = 13,143 x 25 = 328,58 hodin.

  Celkem za kalendářní rok 2021: 1888,58 hod / 52,143 = 36,219 průměrná délka TPD.

  Průměrnou TPD je možno také přepočítat pomocí pracovních dnů, nicméně u metody s pomocí kalendářních dnů nemusíme dále zjišťovat pracovní fondy v jednotlivých měsících daného roku.

  Pro vznik práva na dovolenou za kalendářní rok musí zaměstnanec splnit dvě základní podmínky, a to současně:

  1. pracovní poměr musí u téhož zaměstnavatele trvat 52 týdnů a
  2. zaměstnanec musí odpracovat celých 52 násobků své stanovené TPD

  Testujeme splnění obou podmínek:

  1. pracovní poměr trval alespoň 52 týdnů – ANO
   (od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 = 365 dnů / 7 dnů = 52,143 týdne)
  2. odpracoval alespoň 52 násobků své stanovené TPD – ANO
   (1890 skutečně odpracovaných hodin / 36,219 průměrná TPD = 52,183 týdne)

  Provedeme výpočet nároku na dovolenou: průměrná TPD zaměstnance (36,219 hodin) × výměra dovolené za kalendářní rok (4 týdny) = 144,876 hodin – zaokrouhleno na 145 hodin.

  Za kalendářní rok 2021 vzniklo zaměstnanci právo na dovolenou v délce 145 hodin.

  4. Poměrná část dovolené za kalendářní rok při změněné týdenní pracovní době

  Pokud u nás zaměstnanec nebude pracovat celý kalendářní rok, je nutno mimo výše uvedeného výpočtu také zkontrolovat, zda v daném kalendářním roce trval jeho pracovní poměr k témuž zaměstnavateli alespoň 4 celé týdny a zda v tomto kalendářním roce odpracoval u téhož zaměstnavatele alespoň 4 celé násobky jeho průměrné TPD. Obě podmínky musí být splněny současně.

  Zajistěte si vždy aktuální novinky ze světa mezd a personalistiky

  Zadejte váš e-mail a naše tipy z oblasti mezd a personalistiky vám budou chodit přímo do e-mailu. info

  Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

  PŘÍKLAD č. 2:

  Paní Anna pracovala jako pomocná účetní u firmy BETA, s. r. o. od 1. 1. 2021 s úvazkem 30 hodin týdně. V únoru požádala o snížení úvazku na 20 hodin týdně. Na konci února se rozhodla zrušit pracovní poměr ve zkušební době. Výměra dovolené u firmy BETA, s. r. o. byla stanovena na 5 týdnů za kalendářní rok. Jaký nárok na dovolenou za rok 2021 vznikne této zaměstnankyni?

  Vzhledem ke změně TPD k 1. únoru 2021 bude nutné stanovit průměrnou délku TPD za rok 2021:

  a) je nutno zjistit počet skutečně odpracovaných hodin v daném kalendářním roce 2021

  Od 1. 1. 2021 do 31. 1. 2021 při úvazku 30 hodin týdně = 126 hod.

  Od 1. 2. 2021 do 28. 2. 2021 při úvazku 20 hodin týdně = 80 hod.

  Celkem odpracovala 206 hodin.

  b) je nutno zjistit průměrnou délku TPD

  Úvazek 30 hodin týdně: celkem 31 kalendářních dnů = 4,429 týdnů x 30 = 132,87 hodin.

  Úvazek 20 hodin týdně: celkem 28 kalendářních dnů = 4 týdny x 20 = 80 hodin.

  Celkem za kalendářní rok: 212,87 hod / 8,429 (4,429 + 4) = 25,254 (průměrná délka TPD).

  Pro vznik práva na dovolenou musí zaměstnanec splnit dvě základní podmínky, a to současně:

  1. pracovní poměr musí u téhož zaměstnavatele trvat 52 týdnů a
  2. zaměstnanec musí odpracovat celých 52 násobků své stanovené TPD

  Při splnění obou podmínek současně přísluší zaměstnanci za každý celý odpracovaný násobek své stanovené TPD 1/52 z roční výměry dovolené u zaměstnavatele.

  Testujeme splnění podmínek pro vznik nároku na poměrnou část dovolené:

  1. pracovní poměr trval alespoň 4 týdny – ANO
   (od 1. 1. 2021 do 28. 2. 2021 = 59 dnů / 7 dnů = 8,429 týdne)
  2. zaměstnanec odpracoval alespoň 4 celé násobky své stanovené TPD – ANO
   (počet skutečně odpracovaných hodin 206 / průměrná TPD 25,254 hodin = 8,157 týdne)

  Provedeme výpočet nároku na dovolenou: průměrná TPD zaměstnance (25,254 hodin) × výměra dovolené za kalendářní rok (5 týdnů) = 126,27 hodin / 52 celých týdnů v roce × počet celých průměrných odpracovaných týdnů v roce (8) = 19,426 – zaokrouhleno na 20 hodin.

  Za kalendářní rok 2021 vzniklo zaměstnankyni právo na dovolenou v délce 20 hodin.

  Byly informace v článku užitečné?

  Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

  Ano
  Ne
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyzkoušejte si účetní program
  Money S3

  Zdarma a se všemi funkcemi

  Aktuální webináře
  Důležité novinky ve mzdové účtárně 2023/2024
  záznam
  Zaměstnanecké benefity z daňového pohledu
  záznam
  Všechny webináře
  Zavřít reklamu
  Novinky a špeky ve mzdách