Mzdy a personalistika / Mzdová evidence/Co je náhrada mzdy a jak na výpočet
Novinky a špeky ve mzdách
Nabídka webinářů

Co je náhrada mzdy a jak na výpočet

Co je náhrada mzdy a jak na výpočet
Seyfor, a. s.
24. 03. 2023
Doba čtení5 minut čtení
Líbilo se14
Co je náhrada mzdy a jak na výpočet

Obsah

  V prvních dnech pracovní neschopnosti, při překážkách v práci nebo v průběhu dovolené – i v těchto dnech zaměstnanci dostávají od zaměstnavatele výplatu. Za tyto neodpracované hodiny se nejedná o mzdu, ale o náhradu mzdy.

  Náhrada mzdy je příspěvek, který zaměstnavatel vyplácí zaměstnanci za dobu, kdy nemohl vykonávat práci, kterou by za běžných okolností vykonával. Obvykle je to v následujících situacích:

  • v prvních 14 dnech pracovní neschopnosti,
  • za dovolenou nebo státní svátek,
  • při překážkách v práci (na straně zaměstnance i zaměstnavatele).

  Náhrada mzdy za nemoc

  Pokud zaměstnanec onemocní, je v karanténě nebo má úraz, kvůli kterému zůstává na neschopence, nemocenská se mu počítá až od 15. kalendářního dne. Za prvních 14 dnů má ale nárok na náhradu mzdy, kterou vyplácí přímo zaměstnavatel (ne správa sociálního zabezpečení jako u nemocenské).

  Musí však splnit následující podmínky:

  • mít nemocenské pojištění (pozor u OSVČ – pokud si dobrovolně platí nemocenské, nárok na náhradu mzdy nemají, dávky nemocenské se jim vyplácí až od 15. dne),
  • být zaměstnancem (pokud by v průběhu neschopnosti pracovní poměr skončil, náhradu mzdy zaměstnavatel platí jen za dny, kdy trval),
  • oznámit pracovní neschopnost (potvrzení předá lékař na OSSZ, zaměstnanec o tom informuje zaměstnavatele telefonicky nebo e-mailem),
  • dodržovat režim pracovní neschopnosti (zaměstnavatel sám může plnění kontrolovat, nebo o kontrolu poprosit správu sociálního zabezpečení – pokud zaměstnanec režim poruší, může mu zaměstnavatel snížit nebo zrušit náhradu mzdy).
  Náhradu mzdy vyplácí zaměstnavatel za prvních 14 dní pracovní neschopnosti zaměstnanci.

  Výpočet náhrady mzdy za nemoc

  Náhradu mzdy svému zaměstnanci počítáte za hodiny, které by odpracoval a dostal za ně zaplaceno, kdyby nebyl na neschopence. Tedy za:

  • pracovní dny,
  • plánované směny,
  • státní svátky připadající na pracovní dny.

  Výše náhrady mzdy záleží na průměrném hodinovém výdělku. Ten se spočítá jako podíl hrubé mzdy a skutečně odpracovaných hodin za rozhodné období, tedy k prvnímu dni následujícím po kalendářním čtvrtletí (k 1. lednu, 1. dubnu, 1. červenci a 1. říjnu). Takže pokud zaměstnanec pobírá náhradu mzdy v březnu, počítá se z průměrného výdělku v období od října do prosince.

  Pro výpočet náhrady mzdy za nemoc se průměrný hodinový výdělek redukuje:

  • v 1. redukční hranici na 90 %,
  • ve 2. redukční hranici na 60 %,
  • ve 3. redukční hranici na 30 %.

  Redukční hranice se počítají dle aktuální průměrné mzdy. Pro rok 2023 je stanovena na 40 324 Kč, tudíž:

  • 1. redukční hranice je 235,38 Kč,
  • 2. redukční hranice je 352,98 Kč,
  • 3. redukční hranice je 705,78 Kč,
  • k částce nad 705,79 Kč se nepřihlíží (tj. nepočítá se do náhrady mzdy).

  Hodinová náhrada mzdy se pak vypočítá jako 60 % z redukovaného hodinového výdělku a zaokrouhluje se na celé koruny směrem nahoru.

  Pro názornost si ukážeme výpočet náhrady mzdy na konkrétním příkladu:

  Petr byl na neschopence 10 dní, tedy 80 hodin. Jeho hodinová mzda je 400 Kč.

  • Hodinovou mzdu rozdělíme podle redukčních hranic.
  • Z částky do první hranice (235,38 Kč) spočítáme 90 % = 211,84 Kč.
  • Z částky mezi první a druhou hranicí (352,98 – 235,38 = 117,6 Kč) spočítáme 60 % = 70,56 Kč.
  • Z částky mezi druhou a třetí hranicí (400 – 352,98 = 47,02) spočítáme 30 % = 14,11 Kč.
  • Všechny dílčí složky sečteme (211,84 + 70,56 + 14,11 = 296,51) a s celkové částky spočítáme 60 %. Vyjde nám hodinová náhrada mzdy 177,91 Kč.
  • Hodinovou náhradu mzdy vynásobíme počtem hodin, za které zaměstnanci náhrada náleží. V tomto případě Petr dostane 14 232,8 Kč.
  Výpočet náhrady mzdy vám usnadní mzdový program. V Money S3 stačí vyplnit příslušné kolonky, zadat počet dnů a hodin pracovní neschopnosti, a software náhradu mzdy spočítá. Vyzkoušejte si program zdarma.

  Náhrada mzdy za dovolenou a státní svátek

  Když zaměstnanec čerpá dovolenou, nepřichází mu za dané hodiny na účet mzda, ale náhrada mzdy za dovolenou. Vypočítá se opět z výše průměrného výdělku za rozhodné období.

  Svému zaměstnanci můžete také vyplatit náhradu mzdy za nevyčerpanou dovolenou. Avšak jen v případě, že ukončujete pracovní poměr. Nezáleží přitom, jak a z čí strany k výpovědi došlo. Výše náhrady mzdy se i v tomto případě počítá z průměrného výdělku.

  >> TIP: Přečtěte si, jak je to s vrácením mzdy v případě přečerpání dovolené.

  Podobně mzdové účetní řeší náhradu mzdy za státní svátek, který připadá na pracovní den. Zaměstnavatel přitom vnitřními směrnicemi upravuje, zda se hodiny za svátek proplácí hodinovou mzdou (tj. svátek se bere jako odpracovaný den), nebo náhradou mzdy (hodiny z měsíčního fondu odečte a spočítá pro ně náhradu mzdy za svátek).

  Usnadněte si práci díky našim účetním a daňovým novinkám

  Zadejte váš e-mail a naše účetní a daňové tipy i aktuální dění ze světa Money vám budou chodit přímo do e-mailu. info

  Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

  Překážka v práci – náhrada mzdy

  I překážka na straně zaměstnavatele nebo zaměstnance je důvod pro náhradu mzdy zaměstnanci.

  Příkladem mohou být poruchy výroby, výpadek dodávky potřebných součástek či surovin nebo nezajištění pracovních podmínek (překážky na straně zaměstnavatele). Ale také třeba to, že je zaměstnanec členem volební komise nebo dárcem krve (překážky na straně zaměstnance).

  V každém případě zaměstnavatel vyplácí náhradu mzdy za hodiny, kdy kvůli překážkám nemohl zaměstnanec vykonávat práci (a za normálních okolností by pracoval). Pokud má tedy běžnou pracovní dobu od 8 do 16 hodin a ve volební místnosti je do 23 hodin, náhrada mzdy mu náleží pouze za čas tam strávený do 16 hodin.

  Jak na výpočet náhrady mzdy v účetním programu Money S3

  Pokud vaše firma používá účetní program Money S3, můžete jej rozšířit o modul Mzdy a personalistika. Vašim účetním usnadní přípravu podkladů pro mzdy, ale také evidenci pojištění, odpočty splátkových srážek nebo třeba právě výpočet náhrady mzdy.

  Všechny údaje program kontroluje a pracuje s aktuální výší průměrné hrubé mzdy nebo dalších klíčových údajů. Nehrozí tedy, že byste při výpočtu udělali chybu.

  Byly informace v článku užitečné?

  Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

  Ano
  Ne
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyzkoušejte si účetní program
  Money S3

  Zdarma a se všemi funkcemi

  Aktuální webináře
  Důležité novinky ve mzdové účtárně 2023/2024
  záznam
  Zaměstnanecké benefity z daňového pohledu
  záznam
  Všechny webináře
  Zavřít reklamu
  Novinky a špeky ve mzdách