Mzdy a personalistika / Odměňování/Mají zaměstnanci v souvislosti s volbami nárok na náhradu mzdy?
Novinky a špeky ve mzdách
Nabídka webinářů

Mají zaměstnanci v souvislosti s volbami nárok na náhradu mzdy?

Mají zaměstnanci v souvislosti s volbami nárok na náhradu mzdy?
Monika Doleželová
10. 10. 2022
Doba čtení5 minut čtení
Líbilo se4
Mají zaměstnanci v souvislosti s volbami nárok na náhradu mzdy?

Obsah

  Víte, jak vykázat v docházce nepřítomnost zaměstnance v práci z důvodů voleb? Náleží zaměstnanci náhrada mzdy či nikoliv? Vše Vám ukážeme na konkrétních příkladech.

  Náhrada mzdy nebo platu při překážkách v práci

  Zaměstnanci přísluší pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu pouze, stanoví-li tak zákoník práce (dále jen ZP), popřípadě jiné právní předpisy. Dále může zaměstnavatel dle své úvahy přiznat zaměstnancům další nároky, které stanoví vnitřním předpisem, kolektivní smlouvou nebo v individuální smlouvě se zaměstnancem.

  Dle výše uvedených parametrů tedy uvedeme nepřítomnost zaměstnance v práci jako placenou překážku nebo neplacené volno.

  TIP: Přečtěte si článek o tom, co je náhrada mzdy a jak na její výpočet.

  Překážky v práci z důvodu obecného zájmu

  Pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu podle § 203 ZP přísluší zaměstnanci ve výši průměrného výdělku:

  a) k výkonu funkce člena:

  1. orgánu odborové organizace,
  2. rady zaměstnanců nebo volební komise nebo zástupce pro oblast BOZP,
  3. vyjednávacího výboru nebo evropské rady zaměstnanců,
  4. orgánu právnické osoby voleného za zaměstnance,
  5. vyjednávacího výboru a člen výboru zaměstnanců,

  b) přísluší k výkonu jiné odborové činnosti, zejména k účasti na schůzích, konferencích nebo sjezdech,
  c) k účasti na školení pořádaném odborovou organizací v rozsahu až 5 pracovníchdnů v kalendářním roce,
  d) k činnosti dárce při odběru krve a při aferéze,
  e) k činnosti dárce dalších biologických materiálů.

  Výkon funkce člena volební komise

  Podle § 62 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, má člen okrskové volební komise, který je v pracovním poměru nebo poměru obdobném pracovnímu poměru, nárok na pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu a na náhradu mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku. Zaměstnavatel, který svému zaměstnanci poskytne volno a náhradu mzdy, se následně může obrátit na příslušný obecní úřad a požádat o refundaci.

  Příklad – výkon funkce člena volební komise

  Zaměstnanec byl uvolněn z důvodu výkonu funkce člena volební komise. Z tohoto důvodu byl uvolněn ze svého zaměstnání a zmeškal tak jednu směnu v délce 8 hodin. Jeho průměrná hodinová mzda činí 300 Kč.

  Uvolňující zaměstnavatel proplatí svému zaměstnanci náhradu mzdy ve výši jeho průměrného výdělku. K náhradě mzdy může připočítat pouze pojistné na sociální, případně zdravotní pojištění odvedené zaměstnavatelem z náhrady mzdy, nikoliv zaměstnancem.

  Náhrada v hrubé výši 300 Kč x 8 hod 2 400 Kč
  Sociální pojištění za zaměstnavatele 24,8 % 596 Kč
  Zdravotní pojištění za zaměstnavatele 9 % 216 Kč
  Celkem požadovaná náhrada výdajů od obce 3 212 Kč

  Příklad – výkon funkce člena volební komise a část směny

  Zaměstnanec měl na pátek naplánovanou 12hodinovou směnu. Zaměstnavatel sdělil, že uvolní zaměstnance ze zaměstnání, pouze od 8 do 14 hod. Může být poskytnuta náhrada mzdy za celou směnu, na kterou člen OVK nenastoupí z důvodu členství v okrskové volební komisi?

  Podle směrnice č. j. MF-62 970/2013/12-1204, lze z dotace ze státního rozpočtu hradit náhrady mezd nebo platů ve výši průměrného výdělku od uvolňujícího zaměstnavatele za dobu výkonu funkce člena okrskové volební komise (OVK).

  Náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku se poskytuje pouze za dobu nezbytně nutnou pro výkon funkce člena OVK, tedy pouze za tu část pracovní doby, v níž zaměstnanec, člen OVK, vykonává funkci člena OVK. Doba výkonu funkce člena OVK nemusí začínat přesně v 8:00 hodin, ale dříve z důvodu přípravy ve volební místnosti, a nekončí přesně v 14:00 hodin, ale až ukončením činnosti komise v den voleb.

  Protože lze náhradu mzdy poskytnout pouze za dobu výkonu funkce člena OVK, která bezprostředně zasáhla do pracovní doby, nemůže být náhrada poskytnuta za celou směnu. Pokud by zaměstnanec z důvodu členství v OVK na směnu vůbec nenastoupil, může se dohodnout se svým zaměstnavatelem na přesunu směny, případně na poskytnutí náhradního volna (zdroj mfcr.cz).

  Zajistěte si vždy aktuální novinky ze světa mezd a personalistiky

  Zadejte váš e-mail a naše tipy z oblasti mezd a personalistiky vám budou chodit přímo do e-mailu. info

  Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

  Jaká je odměna člena volební komise?

  Členům ve volební komisi náleží ze zákona odměna (§ 12 prováděcí vyhlášky č. 233/2000 Sb.). Zvláštní odměnu za výkon funkce a paušální náhradu ušlého výdělku členům okrskových volebních komisí vyplatí obecní úřad do 30 dnů po ukončení činnosti okrskové volební komise. V případě, že se člen okrskové volební komise všech jednání komise nezúčastňuje, obecní úřad celkovou výši odměny poměrně krátí, a to podle evidence o jeho účasti na jednáních okrskové volební komise.

  Na odměnu mají členové nárok i vedle poskytnuté náhrady mzdy od svého zaměstnavatele.

  Odměny členů volebních komisí

  Člen volební komise Odměna za I. kolo Odměna za II. kolo Souběžné konání voleb
  předseda 2 200 Kč 1 000 Kč 400 Kč
  místopředseda 2 100 Kč 1 000 Kč 400 Kč
  zapisovatel 2 100 Kč 1 000 Kč 400 Kč
  řadový člen 1 800 Kč 700 Kč 400 Kč

  Odměna, kterou členové komise obdrží, se posuzuje jako příjem ze závislé činnosti. Zda bude podléhat zálohové či srážkové dani, záleží na výši příjmu a na tom, zda zaměstnanec učiní Prohlášení poplatníka.

  Odměny členů volební komise:

  1. nepodléhají odvodu zdravotního pojištění
  2. pojistné na sociální zabezpečení se odvádí za podmínky, že v jednom měsíci dosáhne příjem alespoň rozhodné částky 3 500 Kč.

  TIP: S výpočtem mezd vám pomůže mzdový program v rámci účetního systému Money S3. Vyzkoušet si ho můžete také zdarma

   

  Byly informace v článku užitečné?

  Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

  Ano
  Ne
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyzkoušejte si účetní program
  Money S3

  Zdarma a se všemi funkcemi

  Aktuální webináře
  Důležité novinky ve mzdové účtárně 2023/2024
  záznam
  Zaměstnanecké benefity z daňového pohledu
  záznam
  Všechny webináře
  Zavřít reklamu
  Novinky a špeky ve mzdách