Mzdy a personalistika/Stravování zaměstnanců – nová daňová pravidla od 1.1.2024
Novinky a špeky ve mzdách
Nabídka webinářů

Stravování zaměstnanců – nová daňová pravidla od 1.1.2024

Stravování zaměstnanců – nová daňová pravidla od 1.1.2024
Monika Doleželová
22. 12. 2023
Doba čtení7 minut čtení
Líbilo se141
Stravování zaměstnanců – nová daňová pravidla od 1.1.2024

Obsah

  Víte, jaké důležité změny nastanou od 1. 1. 2024 ve zdaňování příjmů zaměstnanců při poskytování stravenek? Mění se něco také při poskytování tzv. stravenkového paušálu?

  Stravování jako zaměstnanecký benefit

  Zákoník práce č. 262/2006 Sb., v platném znění, stanovuje zaměstnavatelům pouze povinnost poskytnou svým zaměstnancům přestávku na jídlo a oddech, a to nejpozději po 6 hodinách výkonu práce a u mladistvých zaměstnanců pak nejpozději po 4,5 hodinách výkonu práce. Nestanovuje však povinnost přispívat na jakýkoliv druh stravování.

  Zaměstnavatelé v podnikatelské sféře mohou zaměstnancům poskytovat příspěvky na stravování v neomezené výši. Ostatní zaměstnavatelů jsou obvykle limitováni dalšími právními předpisy. V našem článku se budeme dále zabývat soukromou sférou, abychom si mohli na příkladech ukázat případné dodanění nadlimitních příspěvků zaměstnavatele.

  Příspěvky na stravování u zaměstnanců od roku 2024

  Podmínky pro osvobození příspěvků na stravování na straně zaměstnance jsou zakotveny v § 6 odst. 9 písmeno b), který od 1. 1. 2024 nově zní:

  Příjem zaměstnance ve formě příspěvku na stravování poskytnutého zaměstnavatelem za jednu směnu podle jiného právního předpisu, pokud během této směny zaměstnanec vykonával práci alespoň 3 hodiny a nevznikl mu během této směny nárok na stravné v rámci cestovních náhrad podle jiného právního předpisu (zákoníku práce), a to:

  • v úhrnu do výše 70 % horní hranice stravného, které lze poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin,
  • a v úhrnu do výše 70 % této hranice, je-li příspěvek poskytnut jako další příspěvek v rámci stejné směny, pokud její délka v úhrnu s přestávkou v práci povinně poskytovanou zaměstnavatelem podle jiného právního předpisu je delší než 11 hodin

  V případě zaměstnance vykonávajícího činnost, ze které plyne příjem ze závislé činnosti, jejíž výkon není rozvržen na směny podle jiného právního předpisu (zákoníku práce), je příjem ve formě příspěvku na stravování poskytnutého zaměstnavatelem od daně osvobozen, pokud během kalendářního dne (nikoliv směny) zaměstnanec vykonával práci alespoň 3 hodiny a nevznikl mu během tohoto dne nárok na stravné v rámci cestovních náhrad podle jiného právního předpisu ani na stravné v rámci cestovních náhrad na základě smlouvy, a to:

  • v úhrnu do výše 70 % horní hranice stravného, které lze poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin,
  • a v úhrnu do výše 70 % této hranice, je-li příspěvek poskytnut jako další příspěvek v rámci stejného kalendářního dne, pokud během tohoto dne zaměstnanec vykonával práci alespoň 11 hodin

  Příspěvkem na stravování se pro účely daní z příjmů rozumí:

  1. stravování poskytované jako nepeněžní plnění ke spotřebě na pracovišti zaměstnance nebo v rámci stravování zajišťovaného prostřednictvím jiného subjektu než zaměstnavatele a
  2. peněžitý příspěvek na stravování

  Pro rok 2024 bylo tuzemské stravné opět navýšeno, pro rozmezí 5-12 hodin činí horní limit 166 Kč. V nejbližších dnech vyjdou nové sazby ve Sbírce zákonů.

  Zdaňovací období Tuzemské stravné při pracovní cestě
  5 až 12 hodin
  Limit 70 % horní hranice stravného
  5 až 12 hodin
  rok 2023 129 Kč až 153 Kč 107,10 Kč
  rok 2024 140 až 166 Kč 116,20 Kč

  Tabulka: srovnání legislativy 2023 vs. 2024

  S účinností od 1. 1. 2024 dochází v rámci § 6 odst. 9 písm. b) zákona o daních z příjmů ke zpřísnění podmínek pro dodaňování příspěvků na stravování. Nově budou zaměstnanci zdaňovat tzv. „nadlimitní stravenky“. Z těchto nadlimitních příjmů pak odvedou nejen daň z příjmů fyzických osob, ale také pojistné odvody.

  Rozdíly ve zdaňování příjmů zaměstnanců dle jednotlivých ustanovení příslušných zákonů znázorňují následující tabulky, v porovnání legislativy 2023 vs. 2024.

  Zaměstnanec Daň z příjmů Sazba daně u příjmů nad limit Zdravotní pojištění u příjmů nad limit Sociální pojištění u příjmů nad limit
   do
  31.12.2023
  § 6 odst. 9 písm. b ZDP
  Od daně z příjmů je osvobozena hodnota stravování poskytovaného jako nepeněžní plnění ke spotřebě na pracovišti nebo v rámci stravování zajišťovaného prostřednictvím jiných subjektů. Nebo peněžitý příspěvek na stravování do výše 70 % horní hranice stravného 5 až 12 hodin.
  15 % do měsíčního limitu 4násobku průměrné mzdy, tj. do částky
  161 296 Kč
  § 2 + § 3
  zák. č. 592/1992 Sb.
  § 5 + § 7
  zák. č. 589/1992 Sb.
  4,5 % 6,5 %
  od
  1. 1. 2024
  § 6 odst. 9 písm. b bod 1 a 2 ZDP
  Nově definuje podmínky pro osvobození u zaměstnance. Stejně pro nepeněžní i peněžitý příspěvek. Délka práce min. 3 hodiny a výše příspěvku max. 70 % tuzemského stravného 5-12 hodin. Nově přiznává osvobození pro další příspěvek u práce delší než 11 hodin (vč. přestávky v práci).
  15 % do měsíčního limitu 3násobku průměrné mzdy, tj. do částky
  131 901 Kč
  § 2 zák. č. 592/1992 Sb.
  § 9 zák. č. 48/1997 Sb.
  § 7 zák. č. 589/1992 Sb.
  4,5 % nově 7,1 %
  Druh příspěvku
  2023
  Příjem zaměstnance (§ 6 odst. 9 písm. b) ZDP)
  osvobozeno neosvobozeno
  Stravenka, stravování dodavatelsky (restaurace), závodní stravování celá hodnota stravenky xxx
  stravenkový paušál max. 70 % horního limitu pro stravné pro cestovní náhrady 5-12 hod vše nad horní limit 70 %: 107,10 Kč
  Druh příspěvku
  2024
  Příjem zaměstnance (§ 6 odst. 9 písm. b) bod 1 a bod 2 ZDP)
  osvobozeno neosvobozeno
  Stravenka, stravování dodavatelsky (restaurace), závodní stravování, stravenkový paušál max. 70 % horního limitu pro stravné pro cestovní náhrady 5-12 hod vše nad horní limit 70 %: 116,20 Kč

  Příklad: stravenky a jejich daňový režim 2023

  Zaměstnavatel v soukromé sféře poskytuje v roce 2023 svým zaměstnancům stravenky. Ředitelům podniku v hodnotě 1 000 Kč za den, vedoucím zaměstnancům 300 Kč na den a ostatním zaměstnancům v hodnotě 100 Kč na den. Zaměstnanci za stravenky nic nepřispívají.

  Celá hodnota stravenky je v tomto případě finančním výdajem zaměstnavatele. Na straně zaměstnance je dle legislativy platné do 31. 12. 2023 hodnota stravenky osvobozena v plné výši, tedy bez jakéhokoliv limitu.

  Stravenka / ks
  do 31. 12. 2023
  Počet dnů Finanční výdaj
  zaměstnavatele
  Zaměstnanec
  osvobozeno
  (bez limitu)
  Zaměstnanec
  nepeněžitý příjem
  (zdaňováno)
  1 000 Kč 20 20 000 Kč 20 000 Kč 0 Kč
  300 Kč 20 6 000 Kč 6 000 Kč 0 Kč
  100 Kč 20 2 000 Kč 2 000 Kč 0 Kč

  Zajistěte si vždy aktuální novinky ze světa mezd a personalistiky

  Zadejte váš e-mail a naše tipy z oblasti mezd a personalistiky vám budou chodit přímo do e-mailu. info

  Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

  Příklad: stravenky a jejich daňový režim 2024

  Zaměstnavatel v soukromé sféře poskytuje nadále v roce 2024 svým zaměstnancům stravenky. Ředitelům podniku v hodnotě 1 000 Kč za den, vedoucím zaměstnancům 300 Kč na den a ostatním zaměstnancům v hodnotě 100 Kč na den. Zaměstnanci za stravenky nic nepřispívají.

  Na straně zaměstnance se nově od 1. 1. 2024 mění daňový režim u poskytovaných stravenek (nepeněžitý příspěvek). U zaměstnance bude nově osvobozena pouze taková výše stravenek poskytovaných za jeden den, a to do horního limitu pro stravné při tuzemské cestě 5-12 hodin. S touto změnou se také mění daňová účinnost na straně zaměstnavatele. Více se dočtete v článku: Náklady zaměstnavatelů a stravování zaměstnanců od 1. 1. 2024.

  Stravenka / ks
  od 1. 1. 2024
  Počet dnů Finanční výdaj
  zaměstnavatele
  Zaměstnanec
  osvobozeno
  (limit 116,20 Kč)
  Zaměstnanec
  nepeněžitý příjem
  (zdaňováno)
  1 000 Kč 20 20 000 Kč 2 324 Kč 17 676 Kč
  300 Kč 20 6 000 Kč 2 324 Kč 3 676 Kč
  100 Kč 20 2 000 Kč 2 000 Kč 0 Kč

  Nadlimitní příjem zaměstnance bude podléhat dani z příjmů. Předpokládejme, že zaměstnanec má slevu na poplatníka již zohledněnou z příjmů za práci a jeho celkové měsíční příjmy nebudou společně s nadlimitním příjmem vyšší než 131 901 Kč (od této částky by se aplikovala 23 % daň z příjmů).

  Nepeněžní příjem 
  zaměstnance 
  2024
  Daň z příjmů 
  (15 %)
  Zdravotní pojištění 
  (zaměstnanec)
  Sociální pojištění 
  (nově + 0,6 % nemoc)
  Celkem odvody 
  (zaměstnanec)
  17 676 Kč 2 651 Kč 795 Kč 1 255 Kč 4 702 Kč
  3 676 Kč 551 Kč 165 Kč 261 Kč 978 Kč

  Z modelového příkladu vyplývá, že zaměstnanec, který obdrží 20 stravenek v hodnotě 1 000 Kč za kus, odvede oproti roku 2023 ze svých zdrojů státu celkem 4 702 Kč. Pozor však, z vyměřovacího základu zaměstnance platí pojistné odvody také zaměstnavatel (33,8 %)! Tím se zaměstnavateli tento benefit oproti roku 2023 finančně prodraží.

  Společnost Seyfor, a.s. připravila ve spolupráci s daňovou poradkyní Monikou Doleželovou téměř 4hodinnový webinář na téma Důležité novinky ve mzdové účtárně 2023/2024. V rámci webináře je také krátká ukázka, jak lze v programu Money S3 nastavit nárok dohodářů na dovolenou (od 1. 1. 2024). Objednat záznam webináře můžete zde: https://money.cz/novinky-ve-mzdove-uctarne/

  Byly informace v článku užitečné?

  Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

  Ano
  Ne
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyzkoušejte si účetní program
  Money S3

  Zdarma a se všemi funkcemi

  Aktuální webináře
  Důležité novinky ve mzdové účtárně 2023/2024
  záznam
  Zaměstnanecké benefity z daňového pohledu
  záznam
  Všechny webináře
  Zavřít reklamu
  Novinky a špeky ve mzdách