Mzdy a personalistika/Náklady zaměstnavatelů a stravování zaměstnanců od 1. 1. 2024
Money S3 v akci se slevou 50%
Zjistit více
Akce -50% končí za:
dnů
hod.
min.
Akce -50 %

Náklady zaměstnavatelů a stravování zaměstnanců od 1. 1. 2024

Náklady zaměstnavatelů a stravování zaměstnanců od 1. 1. 2024
Monika Doleželová
19. 12. 2023
Doba čtení5 minut čtení
Líbilo se51
Náklady zaměstnavatelů a stravování zaměstnanců od 1. 1. 2024

Obsah

  Víte, jaké důležité změny z pohledu daňových nákladů nastanou u zaměstnavatelů od 1. 1. 2024?

  Příspěvky na stravování a náklady zaměstnavatelů od 2024

  Jak jsme již uvedli v předchozím článku Stravování zaměstnanců – nová daňová pravidla od 1. 1. 2024, zaměstnancům nevzniká automaticky nárok na příspěvky na stravování. Toto je v kompetenci zaměstnavatele, případně jeho odborů. Každá firma (převážně v soukromém sektoru) tak může poskytovat jiné formy stravování a jinou výši příspěvků na stravování.

  Náklady na stravování zaměstnanců od 1. 1. 2024

  Příspěvky zaměstnavatelů svým zaměstnancům na stravování po daňové stránce řeší do konce roku 2023 ustanovení § 24 odst. 2 písm. j) bod 4 zákona o daních z příjmů. Od 1. 1. 2024 se původní ustanovení § 24 odst. 2 písm. j) bod 4 ruší a nově bude nahrazen dnešním bodem 5 (který se po silvestru 2023 stane novým bodem 4).

  Od roku 2024 nebude zaměstnavatel v případě poskytování nepeněžitých příspěvků na stravování či u stravování poskytovaného dodavatelsky daňově limitem 55 % z hodnoty jídla či 70 % horní hranice stravného při pracovní cestě 5 až 12 hodin.

  Nově mohou být u zaměstnavatele od 1. 1. 2024 daňově účinné veškeré výdaje (příspěvky) na stravování, ať již budou poskytnuty v jakékoliv podobě či výši. Nezbytnou podmínkou je, aby zaměstnavatel zakomponoval tyto nároky zaměstnanců písemně „jako závazek zaměstnavatele“ v kolektivní smlouvě, ve vnitřním předpisu zaměstnavatele, v pracovní smlouvě či jiné individuální smlouvě. Pokud by zaměstnavatel takový předpis nezpracoval, mohly by být takové výdaje správcem daně posouzeny jako daňově neúčinné náklady.

  K § 24 odst. 2 ZDP Pokynu D-59:

  Pokyn GFŘ D-59 k zákonu o daních z příjmů řeší také situaci, kdy je zaměstnanci na školení organizovaném třetí stranou zajištěno stravování. Pokud je při školeních zajištěno stravování (oběd nebo občerstvení), je jeho cena bez ohledu na formu uvedenou na pozvánce podle § 24 odst. 2 písm. j) bod 3. zákona výdajem zaměstnavatele, který vyslal zaměstnance na školení související s předmětem činnosti zaměstnavatele nebo s pracovním zařazením zaměstnance.

  Tabulka: srovnání legislativy 2023 vs. 2024

  Druh příspěvku
  2023
  Zaměstnanec Zaměstnavatel (§ 24/2/j/4)
  osvobozeno neosvobozeno daňový náklad nedaňový
  stravenka vše _ 55 % hodnoty jídla a max. 70 % limitu CN vše nad tuto hranici
  stravovací paušál max. 70 % limitu CN vše nad tuto hranici vše (směrnice) _
  Druh příspěvku
  2024
  Zaměstnanec Zaměstnavatel (§ 24/2/j/ nový bod 4)
  osvobozeno neosvobozeno daňový náklad nedaňový
  stravenka
  stravovací paušál
  max. 70 % limitu CN vše nad tuto hranici vše (směrnice) _

  Příklad: stravenky a jejich daňový režim 2023

  Zaměstnavatel v soukromé sféře poskytuje v roce 2023 svým zaměstnancům stravenky. Ředitelům podniku v hodnotě 1 000 Kč za den, vedoucím zaměstnancům 300 Kč na den a ostatním zaměstnancům v hodnotě 100 Kč na den. Zaměstnanci za stravenky nic nepřispívají.

  Celá hodnota stravenky je v tomto případě finančním výdajem zaměstnavatele. Daňovým nákladem však budou tyto výdaje jen v omezené zákonné výši, a to v souladu s § 24 odst. 2 písm. j) bod 4 ve znění do 31. 12. 2023, kdy daňovým nákladem jsou příspěvky na stravování zajišťované prostřednictvím jiných subjektů a poskytované jako nepeněžní plnění až do výše 55 % ceny jednoho jídla za jednu směnu podle zákoníku práce, maximálně však do výše 70 % horní hranice stravného, které lze poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin, nebo na peněžitý příspěvek na stravování. V roce 2023 činí maximální limit 70 % stravného 107,10 Kč.

  Stravenka / ks
  do 31. 12. 2023
  Počet dnů Finanční výdaj
  zaměstnavatele
  Daňový náklad
  (výdaj) 
  Nedaňový náklad
  (výdaj)
  1 000 Kč 20 20 000 Kč 2 142 Kč 17 858 Kč
  300 Kč 20 6 000 Kč 2 142 Kč 3 858 Kč
  100 Kč 20 2 000 Kč 2 000 Kč 0 Kč

  Příklad: stravenky a jejich daňový režim 2024

  Zaměstnavatel v soukromé sféře poskytuje nadále v roce 2024 svým zaměstnancům stravenky. Ředitelům podniku v hodnotě 1 000 Kč za den, vedoucím zaměstnancům 300 Kč na den a ostatním zaměstnancům v hodnotě 100 Kč na den. Zaměstnanci za stravenky nic nepřispívají.

  Na straně zaměstnavatele se nově od 1. 1. 2024 mění daňový režim u poskytovaných stravenek (stravenka = nepeněžitý příspěvek). U zaměstnavatele se nově bude jednat o plně daňový náklad v souladu s novelizovaným ustanovením § 24 odst. 2 písm. j bod 4. Pozor na existenci písemného dokumentu (vnitřní předpis, kolektivní smlouva, pracovní smlouva či jiná dohoda).

  Stravenka / ks
  od 1. 1. 2024
  Počet dnů Finanční výdaj
  zaměstnavatele
  Daňový náklad
  (výdaj)
  Nedaňový náklad
  (výdaj)
  1 000 Kč 20 20 000 Kč 20 000 Kč 0 Kč
  300 Kč 20 6 000 Kč 6 000 Kč 0 Kč
  100 Kč 20 2 000 Kč 2 000 Kč 0 Kč

  Doplňte si mezery ve mzdách a personalistice

  Přihlaste se k několikadílnému e-mailovému seriálu a získejte to nejlepší z blogu Money.cz. info

  Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

  Vzor vnitřního předpisu zaměstnavatele od 1. 1. 2024

  Jak bylo uvedeno, aby se na straně zaměstnavatele jednalo o daňový výdaj (náklad), je třeba mít tento závazek stanovený písemně. Pokud takový předpis zaměstnavatel nezpracoval, je nejvyšší čas to od 1. 1. 2024 napravit.

  Co by měl takový vnitřní předpis minimálně obsahovat?

  • datum jeho vydání a datum účinnosti
  • identifikaci zaměstnavatele
  • popis příspěvků na stravování (stravenky, stravenkový paušál, dodavatelsky, vlastní jídelna atd.)
  • výši příspěvků na stravování
  • podmínky pro přiznání příspěvků na stravování (např. odpracováním 3,4,5 … 8 hodin za den)
  • podmínky pro přiznání dalšího příspěvků na stravování po 11 hodinách
  • výplata předem nebo po skončení měsíce
  Společnost Seyfor, a.s. připravila ve spolupráci s daňovou poradkyní Monikou Doleželovou téměř 4hodinnový webinář na téma Důležité novinky ve mzdové účtárně 2023/2024. V rámci webináře je také krátká ukázka, jak lze v programu Money S3 nastavit nárok dohodářů na dovolenou (od 1. 1. 2024). Objednat záznam webináře můžete zde: https://money.cz/novinky-ve-mzdove-uctarne/

  Byly informace v článku užitečné?

  Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

  Ano
  Ne
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyzkoušejte si účetní program
  Money S3

  Zdarma a se všemi funkcemi

  Money S3 v akci se slevou 50%
  Zjistit více
  Akce -50%
  platí pouze
  do 2.8.2024
  Money S3 -50%
  Zavřít reklamu
  Money S3 v akci se slevou 50%
  Akce platí pouze do 31.7.2023.