Skladové analýzy

Získat lepší přehled o veškerých nákupech, prodejích a zisku, odhalit slabé i silné stránky svého podnikání a zlepšit tak svou konkurenceschopnost. S tím vším vám pomůže modul Skladové analýzy. Spadá do kategorie Business Intelligence, a proto vám poskytne nejen řadu důležitých údajů, ale dokáže je také různě třídit, seskupovat a analyzovat. Díky tomu vytěžíte z Money S3 maximum informací a získáte lepší přehled o hospodaření firmy.


Zjistíte například, kdy se jaké zboží prodává nejlépe nebo kdy jen zabírá místo ve skladu. A můžete tomu přizpůsobit své obchodování a zlepšit prodej, obrat i zisk.

Popis modulu 

Práce se Skladovými analýzami je naprosto snadná. Fungují přímo v prostředí Money S3, které dobře znáte, a jsou přímo provázané s modulem Sklad.

K dispozici máte až deset typů analýz, které nabízejí libovolný pohled na data. Sami je navíc můžete převzít nebo upravit podle předpřipravených šablon. Výpočty zpravidla trvají jen pár desítek vteřin a modul je provádí vždy k aktuálnímu stavu skladu. Pokaždé tak dostanete naprosto přesné a aktuální údaje.

Výsledné analýzy si zobrazíte jako přehledný seznam, ve kterém jsou údaje seskupené podle vybraných parametrů se sumarizací:

  • nákupu,
  • prodeje,
  • zisku,
  • měrných jednotek.


Vše si navíc zobrazíte až do úrovně jednotlivých dokladů. Seznamy také snadno převedete do programu Microsoft Excel a grafy, které na základě analýz vzniknou, najdete na kartě Money/Money Dnes.

Vlastní analýzy sestavíte podle dvanácti parametrů, které můžete různě kombinovat. Snadno tak získáte například výsledky prodeje z daného skladu po jednotlivých odběratelích, a to včetně roztřídění pro jednotlivé regiony.

Sami také určíte období, na které se analýza vztahuje. A doklady vstupující do analýz můžete libovolně filtrovat na:

  • Prodejní
  • Nákupní
  • Interní


Sledování vašeho zisku nebo prodeje je tak ještě přesnější.

Složené karty pak můžete sledovat buď jako celek, nebo po jednotlivých komponentách. Navíc mezi nimi můžete rychle přepínat a sledovat je tak z obou pohledů.

blank

Pomocí tohoto nástroje můžete jednoduchým způsobem získávat přehled o cenách skladových pohybů (zisk, prodej, nákup) agregačně členěných podle vámi zvolených proměnných.
Seznam dokladů vstupujících do Skladové analýzy se zobrazuje ve stromové struktuře podle nastavených proměnných a jejich pořadí.
Počet úrovní stromu (proměnných) a jejich pořadí definujete na kartě Konfigurace Skladové analýzy. Proměnné zde můžete také omezit (jejich rozsah a součtování) Filtrem.

Zobrazit obrázek v plné velikosti

30minutová ukázka
Vybíráte Money S3 a nechce se vám klikat a zkoušet? Nechte to na nás, předvedeme vám jej ZDARMA.
Ukázka Money S3

Vyzkoušejte si modul Skladové analýzy

Skladové analýzy si můžete vyzkoušet zdarma. Stačí si stáhnout bezplatnou verzi Money S3 Start. Pokud už využíváte některý z placených kompletů Money S3, nainstalujte Money S3 Start do jiné složky, než v jaké máte stávající licencovanou verzi.

Pokud využíváte placenou verzi Money S3, můžete si zdarma vyzkoušet 10 analýz - stačí v menu kliknout na Analýzy a vybrat Skladové analýzy.

Detailní dokumentaci k modulu Skladové analýzy si můžete stáhnout ZDE.

Získejte modul Skladové analýzy během chvíle

Modul Skladové analýzy stojí 6 990 Kč bez DPH a objednáte si jej jako rozšíření licence Money S3 buď přímo přes Zákaznický portál, nebo na našem obchodním oddělení na telefonu 549 522 511.Výhody modulu můžete bezplatně využívat ve verzi Money S3 Start.

Při objednávce uveďte číslo licence, do které chcete nový modul přidat. Rozšíření nijak neovlivní cenu dalších licencí. Zvýší se pouze cena služby Podpora a aktualizace.

Modul si můžete pořídit ke Kompletům: