Ing. Pavel Halas

Certifikovaní profesionálové

  • Ing. Halas Pavel
    Certifikovaný profesionál Prodejna SQL
    Certifikovaný profesionál Money S3

Kontaktní údaje

Adresa: Nová 113,
Šitbořice, 69176
IČ: 61417432
Telefon: +420608421103
E-mail: pavel.halas@kamp.cz
Web:

Produkty

  • Money S3,
  • Prodejny SQL

Certifikace

  • Certifikovaný profesionál Money S3