Mimo podnikatelské subjekty se specializujeme na auditorské služby a daňové poradenství pro nestátní neziskové organizace (nadace, nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, občanská sdružení, zájmová sdružení právnických osob, apod.).

Kontaktní údaje

Adresa: Sáňkařská 556,
Liberec, 46008
IČ: 25826158
Telefon: 482 345 566
E-mail: info@adamec-audit.cz
Web: http://www.adamec-audit.cz
Napojte Money S3 na další služby