Nový Inbox
Předvedeme vám jej online

Na online setkání budete pouze vy a náš konzultant. Před setkáním vám Inbox v Money S3 zdarma zpřístupníme, abyste si jej mohli vyzkoušet.

Co Inbox umí

Inbox vyčte data ze VŠECH vašich faktur a elektronicky je archivuje.

Automatické vyčítání faktur

  1. 1V Inboxu se na jednom místě shromažďují přijaté doklady.
  2. 2Modul Inbox vyčte údaje z těchto dokladů, ať jsou v jakémkoliv formátu.
  3. 3Vyčtené údaje můžete na jedno kliknutí zaúčtovat (jako faktury, závazky, výdajové pokladní doklady, dodací listy nebo objednávky).
  4. 4Doklady, jejichž data Inbox automaticky zpracoval, označí fajfkou.

Elektronická archivace

  1. 5Všechny doklady jsou v Inboxu centrálně archivovány.
  2. 6V dokladech můžete filtrovat (podle jména odesílatele, e-mailu odesílatele, předmětu, času přijetí, adresy, dokladů, které jste v Inboxu ještě nezaúčtovali, a dalších filtrů.).
  3. 7Filtry můžete libovolně kombinovat a výsledky tím ještě více zkonkrétníte.
  4. NÁVOD pro práci s Inboxem.

Vyberte si termín online ukázky

Na online setkání budete pouze vy a náš konzultant - spojíte se přes Microsoft Teams, ke kterému dostanete webový odkaz. Inbox vám před setkáním aktivujeme na dálku a jeho fungování ukážeme přímo v prostředí vašeho Money S3.

Napojte Money S3 na další služby