Mzdy a personalistika

Vlastní modul Mzdy a personalistika v Money S3 nabízí sofistikovaný systém, který vám každý měsíc připraví podklady pro mzdy, zaeviduje pojištění zaměstnanců a postará se například i o odpočet splátkových srážek.

Popis modulu

Personální agenda od A do Z

Modul přehledně rozděluje agendu na personální, ve které uchováváte osobní údaje zaměstnanců, a mzdovou, v níž:

 • evidujete sazby mzdy,
 • typ pracovního poměru,
 • příplatky,
 • daňové slevy či nezdanitelné částky,
 • a platby – tedy údaje nutné pro správné platby záloh a vyúčtování mezd.

Hlavní databází modulu je Seznam zaměstnanců, kde najdete osobní údaje, mzdové údaje a propojení na knihu jízd ke každému ze zaměstnanců.

blank

Díky tomu ze seznamu snadno vytisknete:

 • přehled zaměstnanců,
 • jejich mzdové listy,
 • potvrzení čistých příjmů,
 • evidenci důchodového pojištění,
 • potvrzení o zdanitelných příjmech
 • a další sestavy.

Zpracování mezd v 5 jednoduchých krocích

Money zredukuje každoměsíční administrativu s přípravou a tvorbou mezd na minimum. Pro každého zaměstnance vytvoříte výplatu v několika krocích.

1. Vytvoření karty zaměstnance
Na kartu zaměstnance zaevidujete nepřítomnosti v daném měsíci a případné srážky.

2. Zpracování mezd
Podklady pro mzdy přetáhnete ze seznamu zaměstnanců na mzdové karty do záložek:

 • Odpracováno,
 • Hrubá mzda,
 • Vyúčtování zaměstnanec,
 • Vyúčtování zaměstnavatel
 • a případně i Náhrada mzdy za nemoc.

Údaje na záložkách můžete doplnit o jednorázové údaje (jako jsou například prémie, odměny, pokuty, nepeněžní příjmy, nepravidelné srážky apod.).

blank

Práci usnadní doplňkový seznam pracovních poměrů, státních svátků a odvodů.

Money myslí i na situace, kdy má zaměstnanec na krku exekuci, kterou mu srážíte z výplaty. Na Kartě zaměstnance nastavíte celkovou hodnotu srážky a podle ní se odečítá absolutní (hodnota v Kč) nebo relativní (procento mzdy) částka z čisté mzdy, dokud není dluh zaměstnance splacen. Seznam uplatněných srážek vytisknete v tiskové sestavě Historie srážek.

blank

3. Tiskové sestavy mezd
Po zpracování mezd můžete vytvořit různé tiskové sestavy:

 • listina záloh,
 • vyúčtování mezd,
 • vyúčtování zdravotních pojišťoven a sociálního pojištění,
 • vyúčtování zákonného pojištění,
 • daně z příjmů fyzických osob,
 • srážkové daně z příjmů,
 • přehledu nepřítomností,
 • přehledu o počtu zaměstnanců
 • a výčetku záloh a mezd.

Dokumenty přímo z Money elektronicky podáte na ČSSZ, Finanční správu a zdravotní pojišťovny.

blank

4. Rychlé odeslání výplatního lístku
Výplatní pásky pro označené zaměstnance snadno odešlete e-mailem ve formátu PDF. Výplatní pásky můžete zabezpečit heslem (PIN), které přednastavíte na kartách zaměstnanců.

blank

5. Zaúčtování záloh a mezd
V posledním kroku vytvoříte interní doklady se zaúčtováním mezd (mzdy lze rozúčtovat i na jednotlivá střediska) a závazkové doklady pro příkaz k úhradě.

Target S3 – personalistika a mzdy pro náročné

Potřebujete-li složitější personální a mzdovou agendu, propojte Money S3 s personálním informačním systémem Target S3. Data z obou systémů se synchronizují a díky tomu získáte všechny potřebné údaje, například pro následné zaúčtování mezd.

V Target S3 mimo jiné:

 • evidujete lékařské prohlídky,
 • získáte automatický výpočet exekucí,
 • zpracujete souběžné pracovní poměry,
 • zaúčtujete mzdy na zakázky a jiné.

Vlastní modul Mzdy a personalistika získáte v některém z našich kompletů

Všechny výhody modulu Mzdy a personalistika získáte při zakoupení některého z kompletů. Komplety si objednejte přímo přes e-shop, nebo na našem obchodním oddělení na tel.: 800 776 776.

Výhody modulu můžete bezplatně využívat ve verzi Money S3 Start.

Modul je součástí kompletů: