Prohlášení o přístupnosti

Tento web splňuje veškerá známá pravidla použitelnosti a přístupnosti podle všech metodik, včetně novely Zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a mezinárodních zásad Blind Friendly Web a WCAG 1.0.

Klávesové zkratky
Tato stránka dodržuje standard klávesových zkratek vytvořený Iniciativou pro přístupnější internet.

Seznam zkratek
0 Na obsah stránky
1 Nápověda ke klávesovým zkratkám
2 Hlavní strana
3 Mapa stránek
4 Vyhledávání
5 Menu stránek