Úvod / Návody / Banka v daňové evidenci
blank
Objevte i vy
nová online
školení
Vybrat školení

Banka v daňové evidenci

V daňové evidenci (jednoduchém účetnictví) řeší Banka veškeré bezhotovostní platby. Příklady v tomto článku se týkají vytvoření a uhrazení vystavených faktur (a to i více faktur jedním dokladem, částečných úhrad, úhrad platební kartou), řešení přeplatků a vzájemných zápočtů, bankovních úroků, filtrování a kopírování dokladů.

Úhrada vystavené faktury

Příklad:
J.Bohatý - SPORT obdržel poštou výpis ze své banky, kde má vedený podnikatelský účet. Firma Sportovní potřeby s.r.o. uhradila fakturu za aktualizaci v hodnotě 1.000,-. Nyní je třeba tento příjem zaúčtovat.
Postup:

 •  Na kartě Účetnictví / Pokladna a banka / Banka otevřete Seznam bankovních dokladů a zvolíte Nový příjem.
 • Datum vystavení vyplníte podle data, kdy o případu účtujete.
 • Datum platby musí být shodné s datem úhrady podle bankovního výpisu.
 • Do pole Bank. výpis č. doplníte číslo výpisu dle originálu výpisu z banky.
 • Pomocí tlačítka se třemi tečkami u Variabilního symbolu otevřete Seznam neuhrazených dokladů.
 • V Seznamu neuhrazených dokladů vyberete hrazený doklad a svoji volbu potvrdíte tlačítkem OK.
 • Zobrazí se karta Úhrady, kterou potvrdíte tlačítkem OK.
 • Zobrazí se Seznam hrazených dokladů, který potvrdíte tlačítkem OK.
 • Předkontaci zvolíte P504 – prodej služeb.
 • Členění DPH zvolíte 19Ř 00U – doklady bez vlivu na DPH.
 • Nyní je doklad zcela vyplněn, potvrdíte ho tlačítkem OK.
 • Zkontrolujete zaúčtování v Peněžním deníku a potvrdíte tlačítkem Zavřít.
 • Program nabídne doklad k tisku.
blank

Bankovní doklad

 

Úhrada více faktur jedním bankovním dokladem

V praxi je možné faktury se stejným zaúčtováním uhradit jedním příjmovým bankovním dokladem. Nyní si takovou možnost zaúčtujeme.
Postup:

 • Na kartě Účetnictví / Pokladna a banka / Banka otevřete Seznam bankovních dokladů a zvolíte Nový příjem.
 • Otevře se karta Příjmový bankovní doklad.
 • Datum platby vyplníte dle data na originálu bankovního výpisu, stejně tak jako Číslo výpisu.
 • Pomocí tlačítka se třemi tečkami u Variabilního symbolu otevřete Seznam neuhrazených dokladů.
 • Postupně ze seznamu vybíráte hrazené faktury. Když jste s výběrem hotovi, potvrdíte svoji volbu tlačítkem OK.
 • Program vám nyní postupně nabízí karty Úhrad jednotlivých faktur. Potvrzení volby provedete tlačítkem OK.
 • Nyní se vám zobrazí Seznam hrazených dokladů, který potvrdíte tlačítkem OK.
 • Do pole Popis napíšete - úhrada faktur.
 • Pole Adresář necháte prázdné.
 • Doklad uložíte tlačítkem OK a zkontrolujete zaúčtování v Peněžním deníku.

Částečná úhrada vystavené faktury

Stejně jako při úhradě pokladnou, tak i při úhradě bankou se vám může stát, že zákazník vám na váš bankovní účet uhradí jen část faktury.
Postup:

 • Na kartě Účetnictví / Pokladna a banka / Banka otevřete Seznam bankovních dokladů a zvolíte Nový příjem.
 • Otevře se vám karta Příjmového bankovního dokladu, ve které vyplníte datum a číslo bankovního výpisu dle originálu bankovního výpisu.
 • Pomocí tlačítka u Variabilního symbolu otevřete Seznam neuhrazených dokladů.
 • V tomto seznamu vyberete hrazenou fakturu a svoji volbu potvrdíte tlačítkem OK.
 • Zobrazí se vám karta Úhrady, kde v políčku Částka úhrady změníte původní částku faktury, na částku, na kterou byla skutečně uhrazena a svoji volbu potvrdíte tlačítkem OK.
 • Na kartě Příjmového bankovního dokladu vyplníte příslušnou Předkontaci a Členění DPH, které bude 19Ř00 U – doklady bez vlivu na DPH.
 • Příjmový bankovní doklad potvrdíte tlačítkem OK, zobrazí se karta Peněžního deníku, opět potvrdíte tlačítkem OK.
 • Program vám nyní nabídne doklad k vytištění.

Přeplatek vystavené faktury

Příklad:
Firma Sportovní potřeby s.r.o. uhradila J.Bohatý - SPORT fakturu za aktualizaci v částce 1.000,-Kč. Nedopatřením tuto fakturu přehradili o 100,-Kč.
Postup:

 • Nejprve si zkontrolujte nastavení pro generování přeplatků na kartě Money / Možnosti a nastavení /Nastavení účetního roku záložka Účetnictví a spodní záložka Přeplatky.
 •  Na kartě Účetnictví / Pokladna a banka / Banka otevřete Seznam bankovních dokladů a zvolíte Nový příjem.
 • Otevře se karta Příjmového bankovního dokladu.
 • Datum úhrady, stejně jako Číslo výpisu vyplníte dle originálu bankovního výpisu.
 • Pomocí tlačítka u pole Variabilní symbol otevřete Seznam neuhrazených dokladů.
 • V Seznamu neuhrazených dokladů vyhledáte příslušnou fakturu a svoji volbu potvrdíte tlačítkem OK.
 • Otevře se karta Úhrada, kde změníte Částku celkem 1.000,- na částku 1.100,-, která byla skutečně uhrazena a potvrdíte tlačítkem OK.
 • Nyní se zobrazí karta Seznam hrazených dokladů, potvrzení své volby provedete tlačítkem OK.
 • Předkontaci zvolíte P504 – prodej služeb.
 • Členění DPH vyberete 19Ř00 U – doklady bez vlivu na DPH.
 • Po uložení dokladu tlačítkem OK se zobrazí dialog s Varováním a možností automaticky vygenerovat Přeplatek.
 • Program následně vygeneruje Závazkový doklad na výši přeplatku.

 

blank

Generování přeplatku

 

blank

Závazkový doklad

Úhrada vystavené faktury platební kartou

Příklad: 
J.Bohatý - SPORT provedl ve firmě Outdoor Sport s.r.o. servis. Vystavenou fakturu mu zástupce firmy zaplatil platební kartou. Nyní přišel výpis o úhradě platební kartou. Původní částka faktury 5.621,- je zde ponížena o bankovní poplatek 3 %.
Postup:

 • Na kartě Účetnictví / Pokladna a banka / Banka otevřete Seznam bankovních dokladů a zvolíte Nový příjem.
 • Datum úhrady, stejně jako Číslo výpisu doplníte dle originálu bankovního výpisu.
 • Pomocí tlačítka u pole Variabilní symbol otevřete Seznam neuhrazených dokladů.
 • V tomto seznamu zvolíte hrazenou fakturu a svoji volbu potvrdíte tlačítkem OK.
 • Kartu Úhrada potvrdíte tlačítkem OK.
 • Zobrazí se karta Seznam hrazených dokladů, kterou taktéž potvrdíte tlačítkem OK.
 • Na kartě Přijatý bankovní doklad vyplníte Předkontaci P504 – prodej služeb, a Členění DPH 19Ř00U – doklady bez vlivu na DPH.
 • Na Bankovním dokladu změníte částku 5.621,- na částku po odečtu 3 % bankovních poplatků, tj. 5.452,37.
blank

Bankovní doklad

 

 • Příjmový bankovní doklad potvrdíte tlačítkem OK.
 • Program vás upozorní Varováním, že hrazená částka neodpovídá původní faktuře a je ponížena o bankovní poplatky. Potvrdíte toto varování tlačítkem Ano.
 • Otevře se karta Peněžního deníku, kde je úhrada faktury rozúčtována na třech řádcích. Původní částka faktury, DPH a částka -168,63 Kč.
 • Peněžní deník opustíte tlačítkem Zavřít.
blank

Záznam v peněžním deníku

 

Zúčtování připsaného bankovního úroku

Příklad: 
J.Bohatý - SPORT obdržel originál bankovního výpisu, kde mu banka připsala měsíční úrok v hodnotě 22,93 Kč.
Postup:

 • Na kartě Účetnictví / Pokladna a banka / Banka otevřete Seznam bankovních dokladů a zvolíte Nový příjem.
 • Do pole Popis vepíšete text Připsaný bankovní úrok.
 • Datum úhrady a Číslo bankovního výpisu musí odpovídat originálu bankovního výpisu.
 • Do pole Adresa vyberete adresu banky, u níž je běžný účet veden. V našem případě je to C.K. První česká spořitelna.
 • Do pole Variabilní symbol můžete vepsat v.s., který je uvedený na originále bankovního výpisu. Pokud zde není uveden žádný, můžete si zvolit standardní v.s., podle kterého odlišíte, že se jedná o připsaný bankovní úrok. Pro příklad si zvolíte v.s. 9.
 • Předkontaci zvolíte P520 – úroky běžný účet banka.
 • Členění DPH vyberete 19Ř00U – doklady bez vlivu na DPH.
 • Částku 22,93 Kč vypíšeme do pole Základ u 0 % sazby. Tato částka se automaticky převede do pole Celkem.
 • Vyplněný Příjmový bankovní doklad potvrdíte tlačítkem OK.
 • Otevřený Peněžní deník opustíte tlačítkem Zavřít.
 • Program vám nyní nabídne doklad k vytištění.
blank

Bankovní doklad

 

Úhrada přijaté faktury

Příklad:
J.Bohatý - SPORT uhradil převodem z běžného účtu přijatou fakturu firmě Obecný dodavatel za provedení montáže. Nyní obdržel originál výpisu z banky a rozhodl se tento výdej zaúčtovat.
Postup:

 • Na kartě Účetnictví / Pokladna a banka / Banka otevřete Seznam bankovních dokladů a zvolíte Nový výdej.
 • Datum úhrady a Číslo bankovního výpisu zadáte dle originálu bankovního dokladu.
 • Pomocí tlačítka u pole Variabilní symbol otevřete Seznam neuhrazených dokladů.
 • V tomto Seznamu neuhrazených dokladů vyberete dodavatelskou fakturu od firmy Obecný dodavatel na částku 525,- a svůj výběr potvrdíte tlačítkem OK.
 • Kartu Úhrada potvrdíte tlačítkem OK.
 • Zobrazí se vám Seznam hrazených dokladů, který potvrdíte tlačítkem OK.
 • Předkontaci vyberete V106 – nákup služeb.
 • Členění DPH vyberete 19Ř00P – doklady bez vlivu na DPH.
 • Vyplněnou kartu Výdajového bankovního dokladu potvrdíte tlačítkem OK.
 • Zobrazenou kartu Peněžního deníku potvrdíte tlačítkem Zavřít.
 • Program vám nyní nabídne doklad k vytištění.

Částečná úhrada

Příklad:
J.Bohatý - SPORT částečně uhradil převodem z běžného účtu dodavatelskou fakturu firmě Sportovní potřeby s.r.o. za zboží. Faktura je na celkovou částku 38.100,26. 10.000,- již J.Bohatý - SPORT uhradil minulý měsíc. Nyní uhradil dalších 10.000,-.
Postup:

 • Na kartě Účetnictví / Pokladna a banka / Banka otevřete Seznam bankovních dokladů a zvolíte Nový výdej.
 • Datum úhrady a Číslo bankovního výpisu vyplníte dle originálu bankovního výpisu.
 • Pomocí tlačítka u pole Variabilní symbol otevřete Seznam neuhrazených dokladů.
 • V Seznamu neuhrazených dokladů vyberete fakturu firmy Sportovní zboží s.r.o. a svoji volbu potvrdíte.
 • Otevře se vám karta Úhrada, v této kartě v políčku Částka úhrady opravíte hrazenou částku na 10.000,-. Program vám ihned vypočítá Zbývající částku k úhradě, což je 18.160,26 Kč.
 • Nyní kartu Úhrada potvrdíte tlačítkem OK.
 • Zobrazenou kartu Seznam hrazených dokladů potvrdíte tlačítkem OK.
 • Předkontaci vyberete V105 – nákup zboží.
 • Členění DPH zvolíte 19Ř00P – doklady bez vlivu na DPH.
 • Vyplněný Výdajový bankovní doklad potvrdíte tlačítkem OK.
 • Kartu Peněžní deník opustíte tlačítkem Zpět.
 • Nyní vám program nabídne doklad k vytištění.

Úhrada bankovních poplatků

Příklad:
J.Bohatý - SPORT obdržel originál bankovního výpisu, kde jsou mu z jeho běžného účtu odečteny poplatky za vedení účtu 50,-. Svůj účet vedený u C.K. První české spořitelny.
Postup:

 • Na kartě Účetnictví / Pokladna a banka / Banka otevřete Seznam bankovních dokladů a zvolíte Nový výdej.
 • Do políčka Popis uvedete Úhrada bankovních poplatků za vedení účtu.
 • Datum úhrady a Číslo bankovního výpisu vyplníte dle originálu výpisu
 • Do pole Variabilní symbol uvedete v.s. dle originálu výpisu, nebo si stanovíte jednotný v.s., který budete používat pouze pro zúčtování bankovních poplatků. Pro náš případ si stanovíte v.s. 9.
 • Do pole Adresa zvolíte adresu spořitelny.
 • Předkontaci zvolíte V117 – provozní režie.
 • Členění DPH 19Ř00P – doklady bez vlivu na DPH.
 • Částku 50,- vepíšete do políčka Základ u 0 % sazby. Částka se automaticky doplní do políčka Celkem.
 • Nyní máte Bankovní doklad vyplněn a potvrdíte jej tlačítkem OK.
 • Zobrazený Peněžní deník opustíte tlačítkem Zpět.
 • Nyní vám program nabídne doklad k vytisknutí.

Zaúčtování CCS karty

Příklad:
 Firma CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. si dne 22.1.2017 z bankovního účtu strhla zálohu 10.000 Kč.
Postup:

 • Na kartě Účetnictví / Pokladna a banka / Banka zvolíte Seznam bankovních dokladů.
 • Otevře se seznam Bankovních dokladů, kde zvolíte Nový výdej.
 • Otevře se karta Výdajového bankovního dokladu.
 • Číslo dokladu se generuje automaticky podle nastavení Číselných řad (karta Money / Možnosti a nastavení/ Číselné řady) nebo podle nastavení v Typu účetního dokladu.
 • Do pole Popis uvedete „záloha CCS“.
 • Do pole Variabilní symbol napíšete variabilní symbol uvedený na výpisu z banky.
 • Zkontrolujte, popř. opravte data.
 • Do pole Bank. výpis č. doplníte číslo výpisu dle originálu výpisu z banky.
 • V poli Účet vyberete příslušný bankovní účet.
 • Do pole Předkontace vyberete předkontaci V900 – Výdej z účtu – platba zálohy.
 • Do pole Členění DPH vyberete 19Ř00 P – Doklady bez vlivu na DPH (na vstupu).
 • Do pole Základ 0% uveďte 10.000,-. Tato částka se automaticky převede do pole Celkem.
 • Tlačítkem OK doklad uložíte.
 • Tlačítkem Zavřít opustíte Peněžní deník.
 • Program nabídne tisk dokladu.
blank

Výdajový bankovní doklad

 

Přijatá faktura CCS s vyúčtováním zálohy bez vazby

Příklad:
 Dne 31. 1. 2017 přišla od firmy CCS Česká společnost platební karty s.r.o. vyúčtovací faktura za leden 2017 na 25.000,00 Kč včetně DPH, kde byla zúčtována záloha. 
Postup:

 • Na kartě Obchod / Nákup / Faktury přijaté zvolíte Přidat fakturu.
 • Zobrazí se karta Přijaté faktury.
 • Číslo dokladu se generuje automaticky podle nastavení Číselných řad (karta Money / Možnosti a nastavení / Číselné řady) nebo podle nastavení v Typu přijaté faktury.
 • Do pole Přijatý doklad doplníte číslo faktury dodavatele, vyberete konstantní symbol, způsob platby, upravíte data a vyberete v Adresáři adresu dodavatele. Pozn. Číslo bankovního účtu dodavatele se přetahuje z Karty adresáře.
 • Do pole Hradit vyberete, jak budete fakturu hradit.
 • Do pole Předkontace vyberete předkontaci V117 – provozní režie.
 • Do pole Členění DPH vyberete 19Ř40,41 – Z přijatých zdaň. plnění od plátců – tuzemsko (bez vlivu na majetek).
 • V nabídce Přidat položku zvolíte Novou položku, otevře se Karta položky faktury, kde vyplníte pole Popis (PHM 01/2015), Nákupní cena (25.000,- Kč včetně DPH), Sazba DPH 21%.
blank

Karta položky

 

 • Na záložce Podrobnosti vyberete Předkontaci  V117 – provozní režie.
 • Do pole Členění DPH vyberete 19Ř40,41 – Z přijatých zdaň. plnění od plátců – tuzemsko (bez vlivu na majetek).
 • Kartu položky uložíte tlačítkem OK.
 • Zúčtování zálohy zadáte v nabídce Přidat položku, zvolíte Odpočet zálohy, otevře se Seznam nevypořádaný zálohových dokladů, zde v záložce bankovní doklady vyberete doklad na zálohu a otevřete Kartu položky faktury, kde se zobrazí částka 10.000,00 Kč.
 • Na záložce Podrobnosti vyberete Předkontaci  V900 –  platba zálohy.
 • Do pole Členění DPH vyberete 19Ř00 P – Doklady bez vlivu na DPH (na vstupu).

 

blank

Položka odpočtu

 • Tlačítkem OK kartu položky uložíte.
 • Faktura je vyplněná, tlačítkem OK ji uložíte.

 

blank

Přijatá faktura

Úhrada přijaté faktury CCS

Příklad:
Na originálním výpisu z banky, kde je úhrada firmě CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o., je doplatek 15.000,00 Kč
Postup:

 • Na kartě Účetnictví / Pokladna a banka / Banka zvolíte Seznam bankovních dokladů.
 • Otevře se seznam Bankovních dokladů, kde zvolíte Nový výdej. Zobrazí se karta Výdajového bankovního dokladu.
 • Číslo dokladu se generuje automaticky podle nastavení Číselných řad (karta Money / Možnosti a nastavení / Číselné řady) nebo podle nastavení v Typu účetního dokladu.
 • Zkontrolujte, popř. opravte data. Datum platby musí být vždy shodné s datem úhrady na bankovním výpise.
 • Do pole Bank. výpis č. doplníte číslo výpisu dle originálu výpisu z banky.
 • V poli Účet vyberete příslušný bankovní účet.
 • Tlačítkem u kolonky Variabilní symbol zobrazíte Seznam neuhrazených dokladů.
 • Označíte vybranou fakturu od společnosti CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. a potvrdíte tlačítkem OK.
 • Program nabídne kartu Úhrada, potvrdíte ji tlačítkem OK.
 • Otevře se Seznam hrazených dokladů, který potvrdíte tlačítkem OK.
 • Do pole Předkontace vyberete předkontaci V133 – Úhrady faktury.
 • Do pole Členění DPH vyberete 19Ř00 P – Doklady bez vlivu na DPH ( na vstupu).
 • Tlačítkem OK doklad uložíte.
 • Tlačítkem Zavřít opustíte Peněžní deník.
 • Program nabídne tisk dokladu.

 

blank

Bankovní doklad

Vzájemný zápočet

Pro vzájemný zápočet můžete použít funkci na kartě Účetnictví / Ostatní doklady / Interní doklady tlačítko Vzájemné zápočty.

 • Tlačítkem Konfigurace otevřete kartu Konfigurace vzájemných zápočtů, kde nastavujete kritéria pro zápočty.
blank

Nastavení vzájemných zápočtů

 

 • Po kontrole nastavení Konfigurace tlačítkem Výběr adresy program vyhledá, podle nastavené Konfigurace, příslušné pohledávky a závazky, které je možno vzájemně započíst.
blank

Vzájemný zápočet

 

 • Před provedením vzájemného zápočtu tlačítkem Tisk vytisknete sestavu Dohodu vzájemného zápočtu, která může sloužit jako podklad pro odsouhlasení zápočtu protistranou.
 • Tlačítkem Vytvoření zápočtu program automaticky vygeneruje dva Interní doklady, jeden pro pohledávky a druhý pro závazky. Každý započítávaný doklad má v těchto hradících interních dokladech příslušnou rozúčtovací položku s nastaveným zaúčtováním úhrady. Pomocí těchto dokladů se automaticky provedou úhrady započítávaných pohledávek a závazků.
 • Další možností vytvoření vzájemného zápočtu je provádět úhrady ve speciální zápočtové bance, kterou si musíte sami vytvořit.
 • Byly tyto informace užitečné?
 • AnoNe

V případě problémů s Vaším Money S3 kontaktujte prosím naši Zákaznickou podporu, a to buď písemně přímo v Money S3 přes záložku Money / Zákaznická podpora nebo na podpora@money.cz nebo telefonicky na čísle 549 522 503 (pouze pro uživatele se zaplacenou službou Podpora a Aktualizace).

blank
Objevte i vy
nová online
školení
Vybrat školení
Zavřít reklamu
Objevte si vy nová online školení