Úvod / Návody / Banka v podvojném účetnictví
blank
Objevte i vy
nová online
školení
Vybrat školení

Banka v podvojném účetnictví

Banka v podvojném účetnictví umožňuje řadu činností. Příklady obsažené v tomto článku Vás naučí provádět běžnou úhradu vystavené faktury (včetně hromadných a částečných úhrad, úhrad platební kartou, cizí měnou apod.), práci s přeplatky a zaúčtování připsaných bankovních úroků. Dále se zabývají úhradami faktur přijatých (opět včetně částečných úhrad, úhrad bankovních poplatků) a vzájemnými zápočty.

Úhrada vystavené faktury

Příklad:
Podle obdrženého bankovního výpisu uhradila firma Outdoor Sport s.r.o. fakturu za zboží ve výši 11.531 Kč.
Postup:

 • Na kartě Účetnictví / Pokladna a banka / Banka zvolíte Seznam bankovních dokladů.
 • Otevře se seznam Bankovních dokladů, kde zvolíte Nový příjem.
 • Otevře se karta Příjmového bankovního dokladu.
 • Číslo dokladu se generuje automaticky podle nastavení Číselných řad (karta Money / Možnosti a nastavení / Číselné řady) nebo podle nastavení v Typu účetního dokladu.
 • Zkontrolujete, popř. opravíte data. Datum platby musí být vždy shodné s datem úhrady na bankovním výpise.
 • Do pole Bank. výpis č. doplníte číslo výpisu dle originálu výpisu z banky.
 • V poli Účet vyberete příslušný bankovní účet.
 • Tlačítkem u kolonky Variabilní symbol zobrazíte Seznam neuhrazených dokladů.
 • Označíte vybranou fakturu a potvrdíte tlačítkem OK.
 • Program nabídne kartu Úhrada ke kontrole, potvrdíte tlačítkem OK.
 • Otevře se Seznam hrazených dokladů, který potvrdíte tlačítkem OK.
 • Do pole Předkontace vyberete předkontaci BP001 – Úhrada odběratele.
 • Do pole Členění DPH vyberete 19Ř00U – Doklady bez vlivu na DPH (na výstupu).
 • Tlačítkem OK doklad uložíte.
 • Otevře se Účetní deník, kde můžete zkontrolovat zaúčtování. Tlačítkem Zavřít Účetní deník zavřete.
 • Program nabídne tisk dokladu.

 

blank

Úhrada více vystavených faktur jedním bankovním dokladem

Příklad:
Firma SPORT, a.s. má ve vnitřním předpisu stanoveno, že faktury uhrazené se stejným zaúčtováním a datem úhrady bude účtovat jedním dokladem.
Postup:

 • Na kartě Účetnictví / Pokladna a banka / Banka zvolíte Seznam bankovních dokladů.
 • Otevře se seznam Bankovních dokladů, kde zvolíte Nový příjem.
 • Otevře se karta Příjmového bankovního dokladu.
 • Číslo dokladu se generuje automaticky podle nastavení Číselných řad (karta Money / Možnosti a nastavení / Číselné řady) nebo podle nastavení v Typu účetního dokladu.
 • Zkontrolujte, popř. opravte data. Datum platby musí být vždy shodné s datem úhrady na bankovním výpise.
 • Do pole Bank. výpis č. doplníte číslo výpisu dle originálu výpisu z banky.
 • V poli Účet vyberete příslušný bankovní účet.
 • Tlačítkem u kolonky Variabilní symbol zobrazíte Seznam neuhrazených dokladů.
 • Označíte vybrané faktury a potvrdíte tlačítkem OK.
 • Program nabídne postupně karty Úhrada ke kontrole, které potvrdíte tlačítkem OK.
 • Otevře se Seznam hrazených dokladů, který potvrdíte tlačítkem OK.
 • Do pole popis doplníte „úhrada faktur“.
 • Pole Adresář necháte prázdné.
 • Do pole Předkontace vyberete předkontaci BP001 – Úhrada odběratele.
 • Do pole Členění DPH vyberete 19Ř00U – Doklady bez vlivu na DPH (na výstupu).
 • Tlačítkem OK doklad uložíte.
 • Otevře se Účetní deník, kde můžete zkontrolovat zaúčtování. Tlačítkem Zavřít Účetní deník zavřete.
 • Program nabídne tisk dokladu.

blank

 

Částečná úhrada vystavené faktury

Příklad:
Firma SPORT, a.s. vystavila firmě Kancelářské potřeby s.r.o. fakturu za konzultaci ve výši 1.785 Kč. Zástupci firem se dohodli, že faktura bude hrazena ve dvou splátkách, první ve výši 1.000 Kč.
Postup:

 • Na kartě Účetnictví / Pokladna a banka / Banka zvolíte Seznam bankovních dokladů.
 • Otevře se seznam Bankovních dokladů, kde zvolíte Nový příjem.
 • Otevře se karta Příjmového bankovního dokladu.
 • Číslo dokladu se generuje automaticky podle nastavení Číselných řad (karta Money / Možnosti a nastavení / Číselné řady) nebo podle nastavení v Typu účetního dokladu.
 • Zkontrolujte, popř. opravte data. Datum platby musí být vždy shodné s datem úhrady na bankovním výpise.
 • Do pole Bank. výpis č. doplníte číslo výpisu dle originálu výpisu z banky.
 • V poli Účet vyberete příslušný bankovní účet.
 • Tlačítkem u kolonky Variabilní symbol zobrazíte Seznam neuhrazených dokladů.
 • Označíte vybranou fakturu a potvrdíte tlačítkem OK.
 • Program nabídne kartu Úhrada.
 • V poli Částka úhrady přepíšete částku na 1.000,-, zároveň se u pole Uhradit zbývá vypočte zbývající částka k úhradě.

blank

 

 • Kartu Úhrady potvrdíte tlačítkem OK.
 • Otevře se Seznam hrazených dokladů, který potvrdíte tlačítkem OK.
 • Do pole Předkontace vyberete předkontaci BP001 – Úhrada odběratele.
 • Do pole Členění DPH vyberete 19Ř00U – Doklady bez vlivu na DPH (na výstupu).
 • Tlačítkem OK doklad uložíte.
 • Otevře se Účetní deník, kde můžete zkontrolovat zaúčtování. Tlačítkem Zavřít Účetní deník zavřete.
 • Program nabídne tisk dokladu.

Přeplatek vystavené faktury

Příklad:
Firma Sportovní potřeby s.r.o. uhradila firmě SPORT, a.s. fakturu za aktualizaci v částce 1.000 Kč. Nedopatřením tuto fakturu přehradili o 100 Kč.
Postup:

 • Nejprve si zkontrolujte nastavení pro generování přeplatků na kartě Money / Možnosti a nastavení / Nastavení účetního roku / záložka Účetnictví a spodní záložka Přeplatky.
 • Na kartě Účetnictví / Pokladna a banka / Banka zvolíte Seznam bankovních dokladů.
 • V seznamu Bankovních dokladů zvolíte tlačítko Nový příjem, otevře se karta Příjmového bankovního dokladu.
 • Datum úhrady, stejně jako Číslo výpisu vyplníte dle originálu bankovního výpisu.
 • Pomocí tlačítka u políčka Variabilní symbol otevřete Seznam neuhrazených dokladů.
 • Seznamu neuhrazených dokladů vyhledáte příslušnou fakturu a svoji volbu potvrdíte tlačítkem OK.
 • Otevře se karta Úhrada, kde změníte Částku celkem 1.000,- na částku 1.100,-, která byla skutečně uhrazena a potvrdíte tlačítkem OK.
 • Nyní se zobrazí karta Seznam hrazených dokladů, potvrzení své volby provedete tlačítkem OK.
 • Předkontaci zvolíte BP001 – úhrada odběratele.
 • Členění DPH vyberete 19Ř00U – doklady bez vlivu na DPH.
 • Po uložení dokladu tlačítkem OK se zobrazí dialog s Varováním a možností automaticky vygenerovat Přeplatek.
 • Program následně vygeneruje Závazkový doklad na výši přeplatku.

blank

blank

 

Úhrada vystavené faktury platební kartou

Příklad:
Firma SPORT, a.s. vystavila firmě Sportovní potřeby s.r.o. fakturu za zboží ve výši 6.900 Kč. Faktura byla uhrazena platební kartou. Na výpisu o úhradě platební kartou je původní částka ponížena o bankovní poplatek 3 %.
Postup:

 • Na kartě Účetnictví / Pokladna a banka / Banka zvolíte Seznam bankovních dokladů.
 • Otevře se seznam Bankovních dokladů, kde zvolíte Nový příjem.
 • Otevře se karta Příjmového bankovního dokladu.
 • Číslo dokladu se generuje automaticky podle nastavení Číselných řad (karta Money / Možnosti a nastavení / Číselné řady) nebo podle nastavení v Typu účetního dokladu.
 • Zkontrolujte, popř. opravte data. Datum platby musí být vždy shodné s datem úhrady na bankovním výpise.
 • Do pole Bank. výpis č. doplníte číslo výpisu dle originálu výpisu z banky.
 • V poli Účet vyberete příslušný bankovní účet.
 • Tlačítkem u kolonky Variabilní symbol zobrazíte Seznam neuhrazených dokladů.
 • Označíte vybranou fakturu a potvrdíte tlačítkem OK.
 • Program nabídne kartu Úhrada, potvrdíte ji tlačítkem OK.
 • Otevře se Seznam hrazených dokladů, který potvrdíte tlačítkem OK.
 • Na kartě Příjmový bankovní doklad změníte cenu Celkem na 6.693  Kč.
 • Do pole Předkontace vyberete předkontaci BP001 – Úhrada odběratele.
 • Do pole Členění DPH vyberete 19Ř00U – Doklady bez vlivu na DPH (na výstupu).
 • Tlačítkem OK doklad uložíte.
 • Zobrazí se upozornění, zda skutečně chcete uložit částku, která se liší od původně hrazeného dokladu, potvrďte tlačítkem Ano.
 • Otevře se Účetní deník, kde je úhrada rozepsána na dva řádky. V prvním je úhrada faktury 221/311 ve výši 6.900,- Kč, ve druhém sražený poplatek ve výši -207,- Kč. Označíte tento řádek a tlačítkem Opravit otevřete Doklad účetního deníku. Zde opravíte zaúčtování přeplatku na 221/568.
 • Tlačítkem Zavřít zavřete Účetní deník.
 • Program nabídne tisk dokladu.

blank

 

Úhrada vystavené faktury v cizí měně

Příklad:
Firma Prohazka Wintermatratze uhradila vystavenou fakturu ve výši 350 EUR.
Postup:

 • Na kartě Účetnictví / Pokladna a banka / Banka zvolíte Seznam bankovních dokladů.
 • Otevře se seznam Bankovních dokladů, kde zvolíte Nový příjem.
 • Otevře se karta Příjmového bankovního dokladu.
 • Číslo dokladu se generuje automaticky podle nastavení Číselných řad (karta Money / Možnosti a nastavení / Číselné řady) nebo podle nastavení v Typu účetního dokladu.
 • Zkontrolujte, popř. opravte data. Datum platby musí být vždy shodné s datem úhrady na bankovním výpise.
 • Do pole Bank. výpis č. doplníte číslo výpisu dle originálu výpisu z banky.
 • V poli Účet vyberete příslušný bankovní účet.
 • Tlačítkem u kolonky Variabilní symbol zobrazíte Seznam neuhrazených dokladů.
 • Označíte vybranou fakturu a potvrdíte tlačítkem OK.
 • Program nabídne kartu Úhrada, potvrdíte ji tlačítkem OK.

blank

 

 • Otevře se Seznam neuhrazených dokladů, který potvrdíte tlačítkem OK.
 • Do pole Předkontace vyberete předkontaci BP001 – Úhrada odběratele.
 • Do pole Členění DPH vyberete 19Ř00U – Doklady bez vlivu na DPH ( na výstupu).
 • Tlačítkem OK doklad uložíte.
 • Vzhledem k tomu, že při používání denního kurzu není cena úhrady shodná s cenou vystavené faktury, program vygeneruje Interní doklad, kterým se zaúčtuje kurzový zisk, popř. ztráta.
  UPOZORNĚNÍ: Pro automatickou tvorbu Interních dokladů pro kurzový zisk nebo ztrátu musíte mít nastaven přepínač Generovat interní doklady po zjištění kurzového rozdílu na kartě Money / Možnosti a nastavení /Nastavení účetního roku záložka Účetnictví, spodní záložka Kurzové rozdíly.

blank

 • Do pole Předkontace vyberete předkontaci INT035 – Kurzová ztráta - faktury vydané. Pozn. Předkontace pro zaúčtování kurzového zisku nebo ztráty si můžete nastavit na kartě Money / Možnosti a nastavení /Nastavení účetního roku záložka Účetnictví, spodní záložka Kurzové rozdíly.
 • Do pole Členění DPH vyberete 19Ř00U – Doklady bez vlivu na DPH (na výstupu).
 • Tlačítkem OK doklad uložíte.

blank

 

Zaúčtování připsaného bankovního úroku

Příklad:
Firma SPORT, a.s. obdržela originál bankovního výpisu, kde jí banka připsala měsíční úrok ve výši 106,63 Kč.
Postup:

 • Na kartě Účetnictví / Pokladna a banka / Banka zvolíte Seznam bankovních dokladů.
 • Otevře se seznam Bankovních dokladů, zvolíte Nový příjem.
 • Otevře se karta Příjmového bankovního dokladu.
 • Číslo dokladu se generuje automaticky podle nastavení Číselných řad (karta Money / Možnosti a nastavení / Číselné řady) nebo podle nastavení v Typu účetního dokladu.
 • Do pole Popis uvedete „připsaný bankovní úrok“.
 • Zkontrolujte, popř. opravte data.
 • Do pole Bank. výpis č. doplníte číslo výpisu dle originálu výpisu z banky.
 • V poli Účet vyberete příslušný bankovní účet.
 • Do pole Předkontace vyberete předkontaci BP003 – Úrok na BÚ.
 • Do pole Členění DPH vyberete 19Ř00U – Doklady bez vlivu na DPH ( na výstupu).
 • Do pole Základ 0 % uveďte 106,63. Tato částka se automaticky převede do pole Celkem.
 • Tlačítkem OK doklad uložíte.
 • Tlačítkem Zavřít zavřete Účetní deník.

blank

 

Úhrada přijaté faktury

Příklad:
Firma SPORT, a.s. uhradila firmě Obecný dodavatel převodem z běžného účtu přijatou fakturu na nájemné a el. energii. Nyní obdržela originál výpisu z banky.
Postup:

 • Na kartě Účetnictví / Pokladna a banka / Banka zvolíte Seznam bankovních dokladů.
 • Otevře se seznam Bankovních dokladů, kde zvolíte Nový výdej.
 • Otevře se karta Výdajového bankovního dokladu.
 • Číslo dokladu se generuje automaticky podle nastavení Číselných řad (karta Money / Možnosti a nastavení / Číselné řady) nebo podle nastavení v Typu účetního dokladu.
 • Zkontrolujte, popř. opravte data. Datum platby musí být vždy shodné s datem úhrady na bankovním výpise.
 • Do pole Bank. výpis č. doplníte číslo výpisu dle originálu výpisu z banky.
 • V poli Účet vyberete příslušný bankovní účet.
 • Tlačítkem u kolonky Variabilní symbol zobrazíte Seznam neuhrazených dokladů.
 • Označíte vybranou fakturu a potvrdíte tlačítkem OK.
 • Program nabídne kartu Úhrada, potvrdíte ji tlačítkem OK.
 • Otevře se Seznam hrazených dokladů, který potvrdíte tlačítkem OK.
 • Do pole Předkontace vyberete předkontaci BV001 – Úhrada faktury dodavatele.
 • Do pole Členění DPH vyberete 19Ř00P – Doklady bez vlivu na DPH ( na vstupu).
 • Tlačítkem OK doklad uložíte.
 • Tlačítkem Zavřít zavřete Účetní deník.
 • Program nabídne tisk dokladu.

Částečná úhrada přijaté faktury

Příklad:
Firma SPORT, a.s. částečně uhradila firmě Sportovní potřeby s.r.o. převodem z běžného účtu přijatou fakturu za zboží. Částečná úhrada je ve výši 40.000 Kč.
Postup:

 • Na kartě Účetnictví / Pokladna a banka / Banka zvolíte Seznam bankovních dokladů.
 • Otevře se seznam Bankovních dokladů, kde zvolíte Nový výdej.
 • Otevře se karta Výdajového bankovního dokladu.
 • Číslo dokladu se generuje automaticky podle nastavení Číselných řad (karta Money / Možnosti a nastavení / Číselné řady) nebo podle nastavení v Typu účetního dokladu.
 • Zkontrolujte, popř. opravte data. Datum platby musí být vždy shodné s datem úhrady na bankovním výpise.
 • Do pole Bank. výpis č. doplníte číslo výpisu dle originálu výpisu z banky.
 • V poli Účet vyberete příslušný bankovní účet.
 • Tlačítkem u kolonky Variabilní symbol zobrazíte Seznam neuhrazených dokladů.
 • Označíte vybranou fakturu a potvrdíte tlačítkem OK.
 • Program nabídne kartu Úhrada. V poli Částka úhrady přepíšete částku na 40.000,-, zároveň se u pole Uhradit zbývá vypočte zbývající částka k úhradě.
 • Otevře se Seznam hrazených dokladů, který potvrdíte tlačítkem OK.
 • Do pole Předkontace vyberete předkontaci BV001 – Úhrada faktury dodavatele.
 • Do pole Členění DPH vyberete 19Ř00P – Doklady bez vlivu na DPH (na vstupu).
 • Tlačítkem OK doklad uložíte.
 • Tlačítkem Zavřít zavřete Účetní deník.
 • Program nabídne tisk dokladu.

Úhrada bankovních poplatků

Příklad:
Firma SPORT, a.s. obdržela originál bankovního výpisu, kde jí banka strhla poplatky za vedení účtu ve výši 250 Kč.
Postup:

 • Na kartě Účetnictví / Pokladna a banka / Banka zvolíte Seznam bankovních dokladů.
 • Otevře se seznam Bankovních dokladů, zvolíte Nový výdej.
 • Otevře se karta Výdajového bankovního dokladu.
 • Číslo dokladu se generuje automaticky podle nastavení Číselných řad (karta Money / Možnosti a nastavení / Číselné řady) nebo podle nastavení v Typu účetního dokladu.
 • Do pole Popis uvedete „bankovní poplatky“.
 • Zkontrolujte, popř. opravte data.
 • Do pole Bank. výpis č. doplníte číslo výpisu dle originálu výpisu z banky.
 • V poli Účet vyberete příslušný bankovní účet.
 • Do pole Předkontace vyberete předkontaci BV005 – Poplatky.
 • Do pole Členění DPH vyberete 19Ř00P – Doklady bez vlivu na DPH (na vstupu).
 • Do pole Základ 0 % uveďte 250 Kč. Tato částka se automaticky převede do pole Celkem.
 • Tlačítkem OK doklad uložíte.
 • Tlačítkem Zavřít zavřete Účetní deník.

Zaúčtování CCS karty

Příklad:
Firma CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. si dne 14.1.20XX z bankovního účtu strhla zálohu 10.000 Kč.
Postup:

 • Na kartě Účetnictví / Pokladna a banka / Banka zvolíte Seznam bankovních dokladů.
 • Otevře se seznam Bankovních dokladů, kde zvolíte Nový výdej.
 • Otevře se karta Výdajového bankovního dokladu.
 • Číslo dokladu se generuje automaticky podle nastavení Číselných řad (karta Money / Možnosti a nastavení/ Číselné řady) nebo podle nastavení v Typu účetního dokladu.
 • Do pole Popis uvedete „záloha CCS“.
 • Do kolonky Variabilní symbol napíšete variabilní symbol uvedený na výpisu z banky.
 • Zkontrolujte, popř. opravte data.
 • Do pole Bank. výpis č. doplníte číslo výpisu dle originálu výpisu z banky.
 • V poli Účet vyberete příslušný bankovní účet.
 • Do pole Předkontace vyberete předkontaci BV008 – Úhrada zálohy.
 • Do pole Členění DPH vyberete 19Ř00P – Doklady bez vlivu na DPH (na vstupu).
 • Do pole Základ 0 % uveďte 10.000 Kč. Tato částka se automaticky převede do pole Celkem.
 • Tlačítkem OK doklad uložíte.
 • Tlačítkem Zavřít zavřete Účetní deník.
 • Program nabídne tisk dokladu.

blank

 

Přijatá faktura CCS s vyúčtováním zálohy bez vazby

Příklad:
2. 2. 20XX přišla od firmy CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. vyúčtovací faktura za leden 20XX na 25.000 Kč včetně DPH, kde byla zúčtována záloha. 
Postup:

 • Na kartě Obchod / Nákup / Faktury přijaté zvolíte Přidat fakturu.
 • Zobrazí se karta Přijaté faktury.
 • Číslo dokladu se generuje automaticky podle nastavení Číselných řad (karta Money / Možnosti a nastavení / Číselné řady) nebo podle nastavení v Typu přijaté faktury.
 • Do pole Přijatý doklad doplníte číslo faktury dodavatele, vyberete konstantní symbol, způsob platby, upravíte data a vyberete v Adresáři adresu dodavatele. Pozn. Číslo bankovního účtu dodavatele se přetahuje z Karty adresáře.
 • Do pole Hradit vyberete, jak budete fakturu hradit.
 • Do pole Předkontace vyberete předkontaci PF010 – Nákup materiálu (501/321).
 • Do pole Členění DPH vyberete 19Ř40,41–Z přijatých zdaň. plnění od plátců – tuzemsko (bez vlivu na majetek).
 • V nabídce Přidat položku zvolíte Novou položku, otevře se Karta položky faktury, kde vyplníte pole Popis (PHM 01/2015), Nákupní cena (25.000, - Kč včetně DPH), Sazba DPH 21 %.

blank

 

 • Na záložce Podrobnosti vyberete předkontaci PF010 – Nákup materiálu (501/321).
 • Do pole Členění DPH vyberete 19Ř40,41–Z přijatých zdaň. plnění od plátců – tuzemsko (bez vlivu na majetek).
 • Kartu položky uložíte tlačítkem OK.
 • Zúčtování zálohy zadáte v nabídce Přidat položku zvolíte Odpočet zálohy, otevře se Seznam nevypořádaný zálohových dokladů, zde v záložce bankovní doklady vyberete doklad na zálohu a otevřete Kartu položky faktury, kde se zobrazí částka 10.000,00 Kč.
 • Na záložce Podrobnosti vyberete Předkontaci PF015 – Odpočet přijaté zálohové faktury – protizápis.
 • Do pole Členění DPH vyberete 19Ř00P – Doklady bez vlivu na DPH (na vstupu).

 

blank

 • Tlačítkem OK kartu položky uložíte.
 • Faktura je vyplněná, tlačítkem OK ji uložíte.

blank

 

Úhrada přijaté faktury

Příklad:
Nyní jste obdrželi originál výpisu z banky, kde je úhrada firmě CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. doplatek 15.000 Kč
Postup:

 • Na kartě Účetnictví / Pokladna a banka / Banka zvolíte Seznam bankovních dokladů.
 • Otevře se seznam Bankovních dokladů, kde zvolíte Nový výdej a zobrazí se karta Výdajového bankovního dokladu.
 • Číslo dokladu se generuje automaticky podle nastavení Číselných řad (karta Money / Možnosti a nastavení / Číselné řady) nebo podle nastavení v Typu účetního dokladu.
 • Zkontrolujte, popř. opravte data. Datum platby musí být vždy shodné s datem úhrady na bankovním výpise.
 • Do pole Bank. výpis č. doplníte číslo výpisu dle originálu výpisu z banky.
 • V poli Účet vyberete příslušný bankovní účet.
 • Tlačítkem u kolonky Variabilní symbol zobrazíte Seznam neuhrazených dokladů.
 • Označíte vybranou fakturu od společnosti CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. a potvrdíte tlačítkem OK.
 • Program nabídne kartu Úhrada, potvrdíte ji tlačítkem OK.
 • Otevře se Seznam hrazených dokladů, který potvrdíte tlačítkem OK.
 • Do pole Předkontace vyberete předkontaci BV001 – Úhrada faktury dodavatele.
 • Do pole Členění DPH vyberete 19Ř00P – Doklady bez vlivu na DPH (na vstupu).
 • Tlačítkem OK doklad uložíte.
 • Tlačítkem Zavřít zavřete Účetní deník.
 • Program nabídne tisk dokladu.

blank

 

Vzájemný zápočet

Pro vzájemný zápočet můžete použít funkci na kartě Účetnictví / Ostatní doklady / Interní doklady tlačítko Vzájemné zápočty v podvojném účetnictví.
Tlačítkem Konfigurace otevřete kartu Konfigurace vzájemných zápočtů, kde nastavujete kritéria pro zápočty.

blank

 • Po kontrole nastavení Konfigurace tlačítkem Výběr adresy program vyhledá, podle nastavené Konfigurace, příslušné pohledávky a závazky, které je možno vzájemně započíst.

blank

 

 • Před provedením vzájemného zápočtu tlačítkem Tisk vytisknete sestavu Dohodu vzájemného zápočtu, která může sloužit jako podklad pro odsouhlasení zápočtu protistranou.
 • Tlačítkem Vytvoření zápočtu program automaticky vygeneruje dva Interní doklady, jeden pro pohledávky a druhý pro závazky. Každý započítávaný doklad má v těchto hradících interních dokladech příslušnou rozúčtovací položku s nastaveným zaúčtováním úhrady. Pomocí těchto dokladů se automaticky provedou úhrady započítávaných pohledávek a závazků.
 • Další možností vytvoření vzájemného zápočtu je provádět úhrady ve speciální zápočtové bance, kterou si musíte sami vytvořit.
 • Byly tyto informace užitečné?
 • AnoNe

V případě problémů s Vaším Money S3 kontaktujte prosím naši Zákaznickou podporu, a to buď písemně přímo v Money S3 přes záložku Money / Zákaznická podpora nebo na podpora@money.cz nebo telefonicky na čísle 549 522 503 (pouze pro uživatele se zaplacenou službou Podpora a Aktualizace).

blank
Objevte i vy
nová online
školení
Vybrat školení
Zavřít reklamu
Objevte si vy nová online školení