Školíme se, abychom byli lepší - proto nás na podpoře kontaktujte v pátek 22.9. nejpozději do 15 hodin. Děkujeme.
Úvod / Návody / Banka v podvojném účetnictví
Nový modul
Inbox
Vyčítání faktur a elektronický archiv v jednom.
To chci v Money S3

Banka v podvojném účetnictví

Banka v podvojném účetnictví umožňuje řadu činností. Příklady obsažené v tomto článku vás naučí provádět běžnou úhradu vystavené faktury (včetně hromadných a částečných úhrad, úhrad platební kartou, cizí měnou apod.), práci s přeplatky a zaúčtování připsaných bankovních úroků. Dále se zabývají úhradami faktur přijatých (opět včetně částečných úhrad, úhrad bankovních poplatků) a vzájemnými zápočty.

Úhrada vystavené faktury

Příklad:
Podle obdrženého bankovního výpisu uhradila firma Outdoor Sport s.r.o. fakturu za zboží ve výši 11.531,- Kč.
Postup:

 • Na kartě Účetnictví / Pokladna a banka / Banka zvolíte Seznam bankovních dokladů.
 • Otevře se seznam Bankovních dokladů, kde zvolíte Nový příjem.
 • Otevře se karta Příjmového bankovního dokladu.
 • Číslo dokladu se generuje automaticky podle nastavení Číselných řad (karta Money / Možnosti a nastavení / Číselné řady) nebo podle nastavení v Typu účetního dokladu.
 • Zkontrolujete, popř. opravíte data. Datum platby musí být vždy shodné s datem úhrady na bankovním výpise.
 • Do pole Bank. výpis č. doplníte číslo výpisu dle originálu výpisu z banky.
 • V poli Účet vyberete příslušný bankovní účet.
 • Tlačítkem u kolonky Variabilní symbol zobrazíte Seznam neuhrazených dokladů.
 • Označíte vybranou fakturu a potvrdíte tlačítkem OK.
 • Program nabídne kartu Úhrada ke kontrole, potvrdíte tlačítkem OK.
 • Otevře se Seznam hrazených dokladů, který potvrdíte tlačítkem OK.
 • Do pole Předkontace vyberete předkontaci BP001 – Úhrada odběratele.
 • Do pole Členění DPH vyberete 19Ř00 U – Doklady bez vlivu na DPH (na výstupu).
 • Tlačítkem OK doklad uložíte.
 • Otevře se Účetní deník, kde můžete zkontrolovat zaúčtování. Tlačítkem Zavřít Účetní deník zavřete.
 • Program nabídne tisk dokladu.

 

blank

Příjmový bankovní doklad

Úhrada více vystavených faktur jedním bankovním dokladem

Příklad:
Firma SPORT, a.s. má ve vnitřním předpisu stanoveno, že faktury uhrazené se stejným zaúčtováním a datem úhrady bude účtovat jedním dokladem.
Postup:

 • Na kartě Účetnictví / Pokladna a banka / Banka zvolíte Seznam bankovních dokladů.
 • Otevře se seznam Bankovních dokladů, kde zvolíte Nový příjem.
 • Otevře se karta Příjmového bankovního dokladu.
 • Číslo dokladu se generuje automaticky podle nastavení Číselných řad (karta Money / Možnosti a nastavení / Číselné řady) nebo podle nastavení v Typu účetního dokladu.
 • Zkontrolujte, popř. opravte data. Datum platby musí být vždy shodné s datem úhrady na bankovním výpise.
 • Do pole Bank. výpis č. doplníte číslo výpisu dle originálu výpisu z banky.
 • V poli Účet vyberete příslušný bankovní účet.
 • Tlačítkem u kolonky Variabilní symbol zobrazíte Seznam neuhrazených dokladů.
 • Označíte vybrané faktury a potvrdíte tlačítkem OK.
 • Program nabídne postupně karty Úhrada ke kontrole, které potvrdíte tlačítkem OK.
 • Otevře se Seznam hrazených dokladů, který potvrdíte tlačítkem OK.
 • Do pole popis doplníte „úhrada faktur“.
 • Pole Adresář necháte prázdné.
 • Do pole Předkontace vyberete předkontaci BP001 – Úhrada odběratele.
 • Do pole Členění DPH vyberete 19Ř00 U – Doklady bez vlivu na DPH (na výstupu).
 • Tlačítkem OK doklad uložíte.
 • Otevře se Účetní deník, kde můžete zkontrolovat zaúčtování. Tlačítkem Zavřít Účetní deník zavřete.
 • Program nabídne tisk dokladu.
blank

Účetní deník

 

Částečná úhrada vystavené faktury

Příklad:
Firma SPORT, a.s. vystavila firmě Kancelářské potřeby s.r.o. fakturu za konzultaci ve výši 1.785,- Kč. Zástupci firem se dohodli, že faktura bude hrazena ve dvou splátkách, první ve výši 1.000,- Kč.
Postup:

 • Na kartě Účetnictví / Pokladna a banka / Banka zvolíte Seznam bankovních dokladů.
 • Otevře se seznam Bankovních dokladů, kde zvolíte Nový příjem.
 • Otevře se karta Příjmového bankovního dokladu.
 • Číslo dokladu se generuje automaticky podle nastavení Číselných řad (karta Money / Možnosti a nastavení / Číselné řady) nebo podle nastavení v Typu účetního dokladu.
 • Zkontrolujte, popř. opravte data. Datum platby musí být vždy shodné s datem úhrady na bankovním výpise.
 • Do pole Bank. výpis č. doplníte číslo výpisu dle originálu výpisu z banky.
 • V poli Účet vyberete příslušný bankovní účet.
 • Tlačítkem u kolonky Variabilní symbol zobrazíte Seznam neuhrazených dokladů.
 • Označíte vybranou fakturu a potvrdíte tlačítkem OK.
 • Program nabídne kartu Úhrada.
 • V poli Částka úhrady přepíšete částku na 1.000,-, zároveň se u pole Uhradit zbývá vypočte zbývající částka k úhradě.
blank

Karta úhrady

 

 • Kartu Úhrady potvrdíte tlačítkem OK.
 • Otevře se Seznam hrazených dokladů, který potvrdíte tlačítkem OK.
 • Do pole Předkontace vyberete předkontaci BP001 – Úhrada odběratele.
 • Do pole Členění DPH vyberete 19Ř00 U – Doklady bez vlivu na DPH (na výstupu).
 • Tlačítkem OK doklad uložíte.
 • Otevře se Účetní deník, kde můžete zkontrolovat zaúčtování. Tlačítkem Zavřít Účetní deník zavřete.
 • Program nabídne tisk dokladu.

Přeplatek vystavené faktury

Příklad:
Firma Sportovní potřeby s.r.o. uhradila firmě SPORT, a.s. fakturu za aktualizaci v částce 1.000,-Kč. Nedopatřením tuto fakturu přehradili o 100,-Kč.
Postup:

 • Nejprve si zkontrolujte nastavení pro generování přeplatků na kartě Money / Možnosti a nastavení / Nastavení účetního roku / záložka Účetnictví a spodní záložka Přeplatky.
 • Na kartě Účetnictví / Pokladna a banka / Banka zvolíte Seznam bankovních dokladů.
 • V seznamu Bankovních dokladů zvolíte tlačítko Nový příjem, otevře se karta Příjmového bankovního dokladu.
 • Datum úhrady, stejně jako Číslo výpisu vyplníte dle originálu bankovního výpisu.
 • Pomocí tlačítka u políčka Variabilní symbol otevřete Seznam neuhrazených dokladů.
 • V Seznamu neuhrazených dokladů vyhledáte příslušnou fakturu a svoji volbu potvrdíte tlačítkem OK.
 • Otevře se karta Úhrada, kde změníte Částku celkem 1.000,- na částku 1.100,-, která byla skutečně uhrazena a potvrdíte tlačítkem OK.
 • Nyní se zobrazí karta Seznam hrazených dokladů, potvrzení své volby provedete tlačítkem OK.
 • Předkontaci zvolíte BP001 – úhrada odběratele.
 • Členění DPH vyberete 19Ř00 U – doklady bez vlivu na DPH.
 • Po uložení dokladu tlačítkem OK se zobrazí dialog s Varováním a možností automaticky vygenerovat Přeplatek.
 • Program následně vygeneruje Závazkový doklad na výši přeplatku.
blank

Generování přeplatku

blank

Závazkový doklad na přeplatek

 

Úhrada vystavené faktury platební kartou

Příklad:
Firma SPORT, a.s. vystavila firmě Sportovní potřeby s.r.o. fakturu za zboží ve výši 6.900,- Kč. Faktura byla uhrazena platební kartou. Na výpisu o úhradě platební kartou je původní částka ponížena o bankovní poplatek 3%.
Postup:

 • Na kartě Účetnictví / Pokladna a banka / Banka zvolíte Seznam bankovních dokladů.
 • Otevře se seznam Bankovních dokladů, kde zvolíte Nový příjem.
 • Otevře se karta Příjmového bankovního dokladu.
 • Číslo dokladu se generuje automaticky podle nastavení Číselných řad (karta Money / Možnosti a nastavení / Číselné řady) nebo podle nastavení v Typu účetního dokladu.
 • Zkontrolujte, popř. opravte data. Datum platby musí být vždy shodné s datem úhrady na bankovním výpise.
 • Do pole Bank. výpis č. doplníte číslo výpisu dle originálu výpisu z banky.
 • V poli Účet vyberete příslušný bankovní účet.
 • Tlačítkem u kolonky Variabilní symbol zobrazíte Seznam neuhrazených dokladů.
 • Označíte vybranou fakturu a potvrdíte tlačítkem OK.
 • Program nabídne kartu Úhrada, potvrdíte ji tlačítkem OK.
 • Otevře se Seznam hrazených dokladů, který potvrdíte tlačítkem OK.
 • Na kartě Příjmový bankovní doklad změníte cenu Celkem na 6.693,- Kč.
 • Do pole Předkontace vyberete předkontaci BP001 – Úhrada odběratele.
 • Do pole Členění DPH vyberete 19Ř00U – Doklady bez vlivu na DPH (na výstupu).
 • Tlačítkem OK doklad uložíte.
 • Zobrazí se upozornění, zda skutečně chcete uložit částku, která se liší od původně hrazeného dokladu, potvrďte tlačítkem Ano.
 • Otevře se Účetní deník, kde je úhrada rozepsána na dva řádky. V prvním je úhrada faktury 221/311 ve výši 6.900,- Kč, ve druhém sražený poplatek ve výši -207,- Kč. Označíte tento řádek a tlačítkem Opravit otevřete Doklad účetního deníku. Zde opravíte zaúčtování přeplatku na 221/568.
 • Tlačítkem Zavřít zavřete Účetní deník.
 • Program nabídne tisk dokladu.
blank

Účetní deník

 

Úhrada vystavené faktury v cizí měně

Příklad:
Firma Prohazka Wintermatratze uhradila vystavenou fakturu ve výši 350 EUR.
Postup:

 • Na kartě Účetnictví / Pokladna a banka / Banka zvolíte Seznam bankovních dokladů.
 • Otevře se seznam Bankovních dokladů, kde zvolíte Nový příjem.
 • Otevře se karta Příjmového bankovního dokladu.
 • Číslo dokladu se generuje automaticky podle nastavení Číselných řad (karta Money / Možnosti a nastavení / Číselné řady) nebo podle nastavení v Typu účetního dokladu.
 • Zkontrolujte, popř. opravte data. Datum platby musí být vždy shodné s datem úhrady na bankovním výpise.
 • Do pole Bank. výpis č. doplníte číslo výpisu dle originálu výpisu z banky.
 • V poli Účet vyberete příslušný bankovní účet.
 • Tlačítkem u kolonky Variabilní symbol zobrazíte Seznam neuhrazených dokladů.
 • Označíte vybranou fakturu a potvrdíte tlačítkem OK.
 • Program nabídne kartu Úhrada, potvrdíte ji tlačítkem OK.
blank

Karta úhrady

 

 • Otevře se Seznam neuhrazených dokladů, který potvrdíte tlačítkem OK.
 • Do pole Předkontace vyberete předkontaci BP001 – Úhrada odběratele.
 • Do pole Členění DPH vyberete 19Ř00 U – Doklady bez vlivu na DPH ( na výstupu).
 • Tlačítkem OK doklad uložíte.
 • Vzhledem k tomu, že při používání denního kurzu není cena úhrady shodná s cenou vystavené faktury, program vygeneruje Interní doklad, kterým se zaúčtuje kurzový zisk, popř. ztráta.
  UPOZORNĚNÍ: Pro automatickou tvorbu Interních dokladů pro kurzový zisk nebo ztrátu musíte mít nastaven přepínač Generovat interní doklady po zjištění kurzového rozdílu na kartě Money / Možnosti a nastavení /Nastavení účetního roku záložka Účetnictví, spodní záložka Kurzové rozdíly.
blank

Kurzové rozdíly

 • Do pole Předkontace vyberete předkontaci INT035 – Kurzová ztráta - faktury vydané. Pozn. Předkontace pro zaúčtování kurzového zisku nebo ztráty si můžete nastavit na kartě Money / Možnosti a nastavení /Nastavení účetního roku záložka Účetnictví, spodní záložka Kurzové rozdíly.
 • Do pole Členění DPH vyberete 19Ř00 U – Doklady bez vlivu na DPH (na výstupu).
 • Tlačítkem OK doklad uložíte.
blank

Interní doklad - kurzový zisk

 

Zaúčtování připsaného bankovního úroku

Příklad:
Firma SPORT, a.s. obdržela originál bankovního výpisu, kde jí banka připsala měsíční úrok ve výši 106,63 Kč.
Postup:

 • Na kartě Účetnictví / Pokladna a banka / Banka zvolíte Seznam bankovních dokladů.
 • Otevře se seznam Bankovních dokladů, zvolíte Nový příjem.
 • Otevře se karta Příjmového bankovního dokladu.
 • Číslo dokladu se generuje automaticky podle nastavení Číselných řad (karta Money / Možnosti a nastavení / Číselné řady) nebo podle nastavení v Typu účetního dokladu.
 • Do pole Popis uvedete „připsaný bankovní úrok“.
 • Zkontrolujte, popř. opravte data.
 • Do pole Bank. výpis č. doplníte číslo výpisu dle originálu výpisu z banky.
 • V poli Účet vyberete příslušný bankovní účet.
 • Do pole Předkontace vyberete předkontaci BP003 – Úrok na BÚ.
 • Do pole Členění DPH vyberete 19Ř00 U – Doklady bez vlivu na DPH ( na výstupu).
 • Do pole Základ 0% uveďte 106,63. Tato částka se automaticky převede do pole Celkem.
 • Tlačítkem OK doklad uložíte.
 • Tlačítkem Zavřít zavřete Účetní deník.
blank

Příjmový bankovní doklad

 

Úhrada přijaté faktury

Příklad:
Firma SPORT, a.s. uhradila firmě Obecný dodavatel převodem z běžného účtu přijatou fakturu na nájemné a el. energii. Nyní obdržela originál výpisu z banky.
Postup:

 • Na kartě Účetnictví / Pokladna a banka / Banka zvolíte Seznam bankovních dokladů.
 • Otevře se seznam Bankovních dokladů, kde zvolíte Nový výdej.
 • Otevře se karta Výdajového bankovního dokladu.
 • Číslo dokladu se generuje automaticky podle nastavení Číselných řad (karta Money / Možnosti a nastavení / Číselné řady) nebo podle nastavení v Typu účetního dokladu.
 • Zkontrolujte, popř. opravte data. Datum platby musí být vždy shodné s datem úhrady na bankovním výpise.
 • Do pole Bank. výpis č. doplníte číslo výpisu dle originálu výpisu z banky.
 • V poli Účet vyberete příslušný bankovní účet.
 • Tlačítkem u kolonky Variabilní symbol zobrazíte Seznam neuhrazených dokladů.
 • Označíte vybranou fakturu a potvrdíte tlačítkem OK.
 • Program nabídne kartu Úhrada, potvrdíte ji tlačítkem OK.
 • Otevře se Seznam hrazených dokladů, který potvrdíte tlačítkem OK.
 • Do pole Předkontace vyberete předkontaci BV001 – Úhrada faktury dodavatele.
 • Do pole Členění DPH vyberete 19Ř00 P – Doklady bez vlivu na DPH ( na vstupu).
 • Tlačítkem OK doklad uložíte.
 • Tlačítkem Zavřít zavřete Účetní deník.
 • Program nabídne tisk dokladu.

Částečná úhrada přijaté faktury

Příklad:
Firma SPORT, a.s. částečně uhradila firmě Sportovní potřeby s.r.o. převodem z běžného účtu přijatou fakturu za zboží. Částečná úhrada je ve výši 40.000,- Kč.
Postup:

 • Na kartě Účetnictví / Pokladna a banka / Banka zvolíte Seznam bankovních dokladů.
 • Otevře se seznam Bankovních dokladů, kde zvolíte Nový výdej.
 • Otevře se karta Výdajového bankovního dokladu.
 • Číslo dokladu se generuje automaticky podle nastavení Číselných řad (karta Money / Možnosti a nastavení / Číselné řady) nebo podle nastavení v Typu účetního dokladu.
 • Zkontrolujte, popř. opravte data. Datum platby musí být vždy shodné s datem úhrady na bankovním výpise.
 • Do pole Bank. výpis č. doplníte číslo výpisu dle originálu výpisu z banky.
 • V poli Účet vyberete příslušný bankovní účet.
 • Tlačítkem u kolonky Variabilní symbol zobrazíte Seznam neuhrazených dokladů.
 • Označíte vybranou fakturu a potvrdíte tlačítkem OK.
 • Program nabídne kartu Úhrada. V poli Částka úhrady přepíšete částku na 40.000,-, zároveň se u pole Uhradit zbývá vypočte zbývající částka k úhradě.
 • Otevře se Seznam hrazených dokladů, který potvrdíte tlačítkem OK.
 • Do pole Předkontace vyberete předkontaci BV001 – Úhrada faktury dodavatele.
 • Do pole Členění DPH vyberete 19Ř00 P – Doklady bez vlivu na DPH (na vstupu).
 • Tlačítkem OK doklad uložíte.
 • Tlačítkem Zavřít zavřete Účetní deník.
 • Program nabídne tisk dokladu.

Úhrada bankovních poplatků

Příklad:
Firma SPORT, a.s. obdržela originál bankovního výpisu, kde jí banka strhla poplatky za vedení účtu ve výši 250,- Kč.
Postup:

 • Na kartě Účetnictví / Pokladna a banka / Banka zvolíte Seznam bankovních dokladů.
 • Otevře se seznam Bankovních dokladů, zvolíte Nový výdej.
 • Otevře se karta Výdajového bankovního dokladu.
 • Číslo dokladu se generuje automaticky podle nastavení Číselných řad (karta Money / Možnosti a nastavení / Číselné řady) nebo podle nastavení v Typu účetního dokladu.
 • Do pole Popis uvedete „bankovní poplatky“.
 • Zkontrolujte, popř. opravte data.
 • Do pole Bank. výpis č. doplníte číslo výpisu dle originálu výpisu z banky.
 • V poli Účet vyberete příslušný bankovní účet.
 • Do pole Předkontace vyberete předkontaci BV005 – Poplatky.
 • Do pole Členění DPH vyberete 19Ř00 P – Doklady bez vlivu na DPH (na vstupu).
 • Do pole Základ 0% uveďte 250,-. Tato částka se automaticky převede do pole Celkem.
 • Tlačítkem OK doklad uložíte.
 • Tlačítkem Zavřít zavřete Účetní deník.
 • Program nabídne tisk dokladu.

Zaúčtování CCS karty

Příklad:
Firma CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. si dne 14.1.2017 z bankovního účtu strhla zálohu 10.000 Kč.
Postup:

 • Na kartě Účetnictví / Pokladna a banka / Banka zvolíte Seznam bankovních dokladů.
 • Otevře se seznam Bankovních dokladů, kde zvolíte Nový výdej.
 • Otevře se karta Výdajového bankovního dokladu.
 • Číslo dokladu se generuje automaticky podle nastavení Číselných řad (karta Money / Možnosti a nastavení/ Číselné řady) nebo podle nastavení v Typu účetního dokladu.
 • Do pole Popis uvedete „záloha CCS“.
 • Do kolonky Variabilní symbol napíšete variabilní symbol uvedený na výpisu z banky.
 • Zkontrolujte, popř. opravte data.
 • Do pole Bank. výpis č. doplníte číslo výpisu dle originálu výpisu z banky.
 • V poli Účet vyberete příslušný bankovní účet.
 • Do pole Předkontace vyberete předkontaci BV008 – Úhrada zálohy.
 • Do pole Členění DPH vyberete 19Ř00 P – Doklady bez vlivu na DPH (na vstupu).
 • Do pole Základ 0% uveďte 10.000,-. Tato částka se automaticky převede do pole Celkem.
 • Tlačítkem OK doklad uložíte.
 • Tlačítkem Zavřít zavřete Účetní deník.
 • Program nabídne tisk dokladu.
blank

Výdajový bankovní doklad

 

Přijatá faktura CCS s vyúčtováním zálohy bez vazby

Příklad:
2. 2. 2017 přišla od firmy CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. vyúčtovací faktura za leden 2017 na 25.000,00 Kč včetně DPH, kde byla zúčtována záloha. 
Postup:

 • Na kartě Obchod / Nákup / Faktury přijaté zvolíte Přidat fakturu.
 • Zobrazí se karta Přijaté faktury.
 • Číslo dokladu se generuje automaticky podle nastavení Číselných řad (karta Money / Možnosti a nastavení / Číselné řady) nebo podle nastavení v Typu přijaté faktury.
 • Do pole Přijatý doklad doplníte číslo faktury dodavatele, vyberete konstantní symbol, způsob platby, upravíte data a vyberete v Adresáři adresu dodavatele. Pozn. Číslo bankovního účtu dodavatele se přetahuje z Karty adresáře.
 • Do pole Hradit vyberete, jak budete fakturu hradit.
 • Do pole Předkontace vyberete předkontaci PF010 – Nákup materiálu (501/321).
 • Do pole Členění DPH vyberete 19Ř40,41 – Z přijatých zdaň. plnění od plátců - tuzemsko (bez vlivu na majetek).
 • V nabídce Přidat položku zvolíte Novou položku, otevře se Karta položky faktury, kde vyplníte pole Popis (PHM 01/2015), Nákupní cena (25.000,- Kč včetně DPH), Sazba DPH 21%.
blank

Karta položky

 

 • Na záložce Podrobnosti vyberete předkontaci PF010 – Nákup materiálu (501/321).
 • Do pole Členění DPH vyberete 19Ř40,41 – Z přijatých zdaň. plnění od plátců - tuzemsko (bez vlivu na majetek).
 • Kartu položky uložíte tlačítkem OK.
 • Zúčtování zálohy zadáte v nabídce Přidat položku zvolíte Odpočet zálohy, otevře se Seznam nevypořádaný zálohových dokladů, zde v záložce bankovní doklady vyberete doklad na zálohu a otevřete Kartu položky faktury, kde se zobrazí částka 10.000,00 Kč.
 • Na záložce Podrobnosti vyberete Předkontaci PF015 – Odpočet přijaté zálohové faktury – protizápis.
 • Do pole Členění DPH vyberete 19Ř00 P – Doklady bez vlivu na DPH (na vstupu).

 

blank

Položka odpočtu

 • Tlačítkem OK kartu položky uložíte.
 • Faktura je vyplněná, tlačítkem OK ji uložíte.
blank

Vyúčtovací faktura

 

Úhrada přijaté faktury

Příklad:
Nyní jste obdrželi originál výpisu z banky, kde je úhrada firmě CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. doplatek 15.000,00 Kč
Postup:

 • Na kartě Účetnictví / Pokladna a banka / Banka zvolíte Seznam bankovních dokladů.
 • Otevře se seznam Bankovních dokladů, kde zvolíte Nový výdej a zobrazí se karta Výdajového bankovního dokladu.
 • Číslo dokladu se generuje automaticky podle nastavení Číselných řad (karta Money / Možnosti a nastavení / Číselné řady) nebo podle nastavení v Typu účetního dokladu.
 • Zkontrolujte, popř. opravte data. Datum platby musí být vždy shodné s datem úhrady na bankovním výpise.
 • Do pole Bank. výpis č. doplníte číslo výpisu dle originálu výpisu z banky.
 • V poli Účet vyberete příslušný bankovní účet.
 • Tlačítkem u kolonky Variabilní symbol zobrazíte Seznam neuhrazených dokladů.
 • Označíte vybranou fakturu od společnosti CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. a potvrdíte tlačítkem OK.
 • Program nabídne kartu Úhrada, potvrdíte ji tlačítkem OK.
 • Otevře se Seznam hrazených dokladů, který potvrdíte tlačítkem OK.
 • Do pole Předkontace vyberete předkontaci BV001 – Úhrada faktury dodavatele.
 • Do pole Členění DPH vyberete 19Ř00 P – Doklady bez vlivu na DPH (na vstupu).
 • Tlačítkem OK doklad uložíte.
 • Tlačítkem Zavřít zavřete Účetní deník.
 • Program nabídne tisk dokladu.
blank

Výdajový bankovní doklad

 

Vzájemný zápočet

Pro vzájemný zápočet můžete použít funkci na kartě Účetnictví / Ostatní doklady / Interní doklady tlačítko Vzájemné zápočty v podvojném účetnictví.
Tlačítkem Konfigurace otevřete kartu Konfigurace vzájemných zápočtů, kde nastavujete kritéria pro zápočty.

blank

Konfigurace vzájemných zápočtů

 •  Po kontrole nastavení Konfigurace tlačítkem Výběr adresy program vyhledá, podle nastavené Konfigurace, příslušné pohledávky a závazky, které je možno vzájemně započíst.
blank

Doklady pro vzájemný zápočet

 

 • Před provedením vzájemného zápočtu tlačítkem Tisk vytisknete sestavu Dohodu vzájemného zápočtu, která může sloužit jako podklad pro odsouhlasení zápočtu protistranou.
 • Tlačítkem Vytvoření zápočtu program automaticky vygeneruje dva Interní doklady, jeden pro pohledávky a druhý pro závazky. Každý započítávaný doklad má v těchto hradících interních dokladech příslušnou rozúčtovací položku s nastaveným zaúčtováním úhrady. Pomocí těchto dokladů se automaticky provedou úhrady započítávaných pohledávek a závazků.
 • Další možností vytvoření vzájemného zápočtu je provádět úhrady ve speciální zápočtové bance, kterou si musíte sami vytvořit.
 • Byly tyto informace užitečné?
 • AnoNe

V případě problémů s Vaším Money S3 kontaktujte prosím naši Zákaznickou podporu, a to buď písemně přímo v Money S3 přes záložku Money / Zákaznická podpora nebo na podpora@money.cz nebo telefonicky na čísle 549 522 503 (pouze pro uživatele se zaplacenou službou Podpora a Aktualizace).

Nový modul
Inbox
Vyčítání faktur a elektronický archiv v jednom.
To chci v Money S3
Zavřít reklamu
Nový modul: Inbox
Vyčítání faktur a elektronický archiv v jednom.
Nejbližší webináře

Legislativní novinky pro účetní
a podnikatele.

Spokojení nebo zdarma
Ukázat všechny