Školíme se, abychom byli lepší - proto nás na podpoře kontaktujte v pátek 22.9. nejpozději do 15 hodin. Děkujeme.
Úvod / Návody / Čísla účtů účetních operací v podvojném účetnictví
Nový modul
Inbox
Vyčítání faktur a elektronický archiv v jednom.
To chci v Money S3

Čísla účtů účetních operací v podvojném účetnictví

Tento návod vám přináší přehled čísel účtů (MD a D) pro různé účetní operace v podvojném účetnictví.

Pokladna

Příjem

Účetní operace MD D
Úhrada faktury vydané v hotovosti 211000 311000
Úhrada přijaté zálohy v hotovosti (pokud neúčtujeme o vydané zálohové faktuře) 211000 324000
Úhrada dobropisu k faktuře přijaté v hotovosti 211000 321000
Vrácení poskytnuté zálohy v hotovosti 211000 314000
Vrácení poskytnuté zálohy zaměstnanci v hotovosti 211000 335100
Příjem hotovosti z banky 211000 261000
Tržby za zboží v hotovosti 211000 604000
Tržby za služby v hotovosti 211000 602000
Tržby za vlastní výrobky v hotovosti 211000 601000
Příjem úroku z půjčky (úvěru) v hotovosti 211000 662300
Úhrada ostatních pohledávek v hotovosti 211000 378000
Přebytek v pokladně při inventuře 211000 668000
Kurzový zisk ve valutové pokladně při uzavírání účetních knih 211000 663000

Výdaj

Účetní operace MD D
Nákup materiálu (neskladovaného) za hotové např. kancelářské potřeby 501200 211000
Nákup materiálu (skladovaného) za hotové (sklady účtovány způsobem A) 111000 211000
Nákup materiálu (skladovaného) za hotové (sklady účtovány způsobem B) 501100 211000
Úhrada energie za hotové 502000 211000
Nákup zboží za hotové (sklady účtovány způsobem A) 131000 211000
Nákup zboží za hotové (sklady účtovány způsobem B) 504000 211000
Úhrada opravy majetku za hotové 511000 211000
Úhrada cestovních náhrad zaměstnanci za hotové 512000 211000
Záloha poskytnutá zaměstnanci na úhradu cestovních náhrad v hotovosti 335100 211000
Úhrada daně z nemovitosti za hotové (pokud nebyl v účetnictví vytvořen závazek) 532000 211000
Poskytnutí peněžního daru v hotovosti 543000 211000
Úhrada úroku z půjčky (úvěru) v hotovosti 562000 211000
Úhrada faktury přijaté v hotovosti 321000 211000
Úhrada poskytnuté zálohy v hotovosti (pokud neúčtujeme o přijaté zálohové faktuře) 314000 211000
Úhrada dobropisu k faktuře vydané v hotovosti 311000 211000
Vrácení přijaté zálohy v hotovosti 324000 211000
Výplata mzdy v hotovosti 331000 211000
Výplata zálohy na mzdu v hotovosti 331000 211000
Poskytnutí půjčky zaměstnanci v hotovosti 335200 211000
Úhrada zálohy na daň z příjmů z podnikatelské činnosti v hotovosti 341100 211000
Odvod hotovosti do banky 261000 211000
Nákup cenin (např. stravenek) 213000 211000
Nákup dlouhodobého nehmotného majetku 041000 211000
Nákup dlouhodobého hmotného majetku 042000 211000
Úhrada ostatních závazků v hotovosti 379000 211000
Manko v pokladně při inventuře 568000 211000
Kurzová ztráta ve valutové pokladně při uzavírání účetních knih 563000 211000

 

Banka

Příjem

Účetní operace MD D
Úhrada faktury vydané 221100 311000
Úhrada přijaté zálohy (pokud neúčtujeme o vydané zálohové faktuře) 221100 324000
Úhrada dobropisu k faktuře přijaté 221100 321000
Vrácení poskytnuté zálohy 221100 314000
Úhrada ostatních pohledávek 221100 378000
Příjem hotovosti z pokladny 221100 261000
Příjem úroku z běžného účtu 221100 662100
Příjem úroků z půjčky (úvěru) 221100 662300
Poskytnutí krátkodobého úvěru 221100 231000
Poskytnutí dlouhodobého úvěru 221100 461000
Převod z jiného bankovního účtu 221100 261000
Kurzový zisk na devizovém účtu při uzavírání účetních knih 221100 663000

Výdaj

Účetní operace MD D
Úhrada faktury přijaté 321000 221100
Úhrada poskytnuté zálohy (pokud neúčtujeme o přijaté zálohové faktuře) 314000 221100
Úhrada dobropisu k faktuře vydané 311000 221100
Vrácení přijaté zálohy 324000 221100
Úhrada zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti 342100 221100
Úhrada srážkové daně z příjmů ze závislé činnosti 342200 221100
Úhrada zálohy na daň z příjmů z podnikatelské činnosti 341100 221100
Úhrada daně z příjmů z podnikatelské činnosti 341900 221100
Úhrada daně z přidané hodnoty 343900 221100
Úhrada silniční daně (pokud byl / nebyl v účetnictví vytvořen závazek) 345100/ 531000 221100
Úhrada daně z nemovitostí (pokud byl / nebyl v účetnictví vytvořen závazek) 345200/ 532000 221100
Splátka krátkodobého úvěru 231000 221100
Splátka dlouhodobého úvěru 461000 221100
Úhrada úroku z půjčky (úvěru) 562000 221100
Úhrada ostatních závazků 379000 221100
Výplata mzdy 331000 221100
Výplata zálohy na mzdu 331000 221100
Poskytnutí půjčky zaměstnanci 335200 221100
Výběr hotovosti z bankovního účtu 261000 221100
Bankovní poplatky 568000 221100
Úhrada cestovních náhrad zaměstnanci 512000 221100
Záloha poskytnutá zaměstnanci na úhradu cestovních náhrad 335100 221100
Poskytnutí peněžního daru 543000 221100
Převod na jiný bankovní účet 261000 221100
Kurzová ztráta na devizovém účtu při uzavírání účetních knih 563000 221100

 

Faktury

Faktury přijaté

Účetní operace MD D
Nákup materiálu (neskladovaného) např. kancelářské potřeby 501200 321000
Nákup materiálu (skladovaného) (sklady účtovány způsobem A) 111000 321000
Vedlejší náklady (např. přepravné) k nakoupenému materiálu (sklady účtovány způsobem A) 111000 321000
Nákup materiálu (skladovaného) (sklady účtovány způsobem B) 501100 321000
Vedlejší náklady (např. přepravné) k nakoupenému materiálu (sklady účtovány způsobem B) 501100 321000
Spotřeba energie 502000 321000
Nákup zboží (sklady účtovány způsobem A) 131000 321000
Vedlejší náklady (např. přepravné) k nakoupenému zboží (sklady účtovány způsobem A) 131000 321000
Nákup zboží (sklady účtovány způsobem B) 504000 321000
Vedlejší náklady (např. přepravné) k nakoupenému zboží (sklady účtovány způsobem B) 504000 321000
Oprava majetku 511000 321000
Nájemné (např. pronájem kanceláří) 518100 321000
Úhrada nákladů na reprezentaci (např. občerstvení) za hotové 513000 321000
Vyúčtování telefonních poplatků 518200 321000
Nákup externích služeb (např. účetní poradenství, právní poradenství) 518300 321000
Nákup cenin (např. stravenek) 213000 321000
Nákup dlouhodobého nehmotného majetku 041000 321000
Nákup dlouhodobého hmotného majetku 042000 321000
Dobropis k faktuře přijaté (např. na nákup materiálu skladovaného, sklady účtovány způsobem B) – částka bude účtována mínusem 501100 321000
Vzájemný zápočet přijaté faktury a dobropisu k faktuře přijaté 321000 321000
Vzájemný zápočet přijaté faktury a vydané faktury 321000 311000

Vydané faktury

Účetní operace MD D
Prodej zboží 311000 604000
Prodej vlastních výrobků 311000 601000
Prodej služeb 311000 602000
Prodej materiálu 311000 642000
Prodej dlouhodobého majetku 311000 641000
Dobropis k faktuře vydané (např. prodej zboží) – částka bude účtována mínusem 311000 604000
Vzájemný zápočet vydané faktury a dobropisu k faktuře vydané 311000 311000
  • Byly tyto informace užitečné?
  • AnoNe

V případě problémů s Vaším Money S3 kontaktujte prosím naši Zákaznickou podporu, a to buď písemně přímo v Money S3 přes záložku Money / Zákaznická podpora nebo na podpora@money.cz nebo telefonicky na čísle 549 522 503 (pouze pro uživatele se zaplacenou službou Podpora a Aktualizace).

Nový modul
Inbox
Vyčítání faktur a elektronický archiv v jednom.
To chci v Money S3
Zavřít reklamu
Nový modul: Inbox
Vyčítání faktur a elektronický archiv v jednom.
Nejbližší webináře

Legislativní novinky pro účetní
a podnikatele.

Spokojení nebo zdarma
Ukázat všechny