Úvod / Návody / Čísla účtů účetních operací v podvojném účetnictví
blank
Objevte i vy
nová online
školení
Vybrat školení

Čísla účtů účetních operací v podvojném účetnictví

Tento návod vám přináší přehled čísel účtů (MD a D) pro různé účetní operace v podvojném účetnictví.

Pokladna

Příjem

Účetní operace MD   D
Úhrada faktury vydané v hotovosti 211 311
Úhrada přijaté zálohy v hotovosti (pokud neúčtujeme o vydané zálohové faktuře) 211 324
Úhrada dobropisu k faktuře přijaté v hotovosti 211 321
Vrácení poskytnuté zálohy v hotovosti 211 314
Vrácení poskytnuté zálohy zaměstnanci v hotovosti 211 335
Příjem hotovosti z banky 211 261
Tržby za zboží v hotovosti 211 604
Tržby za služby v hotovosti 211 602
Tržby za vlastní výrobky v hotovosti 211 601
Příjem úroku z půjčky (úvěru) v hotovosti 211 662
Úhrada ostatních pohledávek v hotovosti 211 378
Přebytek v pokladně při inventuře 211 668
Kurzový zisk ve valutové pokladně při uzavírání účetních knih 211 663

Výdaj

Účetní operace  MD    D
Nákup materiálu (neskladovaného) za hotové např. kancelářské potřeby 501 211
Nákup materiálu (skladovaného) za hotové (sklady účtovány způsobem A) 111 211
Nákup materiálu (skladovaného) za hotové (sklady účtovány způsobem B) 501 211
Úhrada energie za hotové 502 211
Nákup zboží za hotové (sklady účtovány způsobem A) 131 211
Nákup zboží za hotové (sklady účtovány způsobem B) 504 211
Úhrada opravy majetku za hotové 511 211
Úhrada cestovních náhrad zaměstnanci za hotové 512 211
Záloha poskytnutá zaměstnanci na úhradu cestovních náhrad v hotovosti 335 211
Úhrada daně z nemovitosti za hotové (pokud nebyl v účetnictví vytvořen závazek) 532 211
Poskytnutí peněžního daru v hotovosti 543 211
Úhrada úroku z půjčky (úvěru) v hotovosti 562 211
Úhrada faktury přijaté v hotovosti 321 211
Úhrada poskytnuté zálohy v hotovosti (pokud neúčtujeme o přijaté zálohové faktuře) 314 211
Úhrada dobropisu k faktuře vydané v hotovosti 311 211
Vrácení přijaté zálohy v hotovosti 324 211
Výplata mzdy v hotovosti 331 211
Výplata zálohy na mzdu v hotovosti 331 211
Poskytnutí půjčky zaměstnanci v hotovosti 335 211
Úhrada zálohy na daň z příjmů z podnikatelské činnosti v hotovosti 341 211
Odvod hotovosti do banky 261 211
Nákup cenin (např. stravenek) 213 211
Nákup dlouhodobého nehmotného majetku 041 211
Nákup dlouhodobého hmotného majetku 042 211
Úhrada ostatních závazků v hotovosti 379 211
Manko v pokladně při inventuře 568 211
Kurzová ztráta ve valutové pokladně při uzavírání účetních knih 563 211

 

Banka

Příjem

Účetní operace MD   D
Úhrada faktury vydané 221 311
Úhrada přijaté zálohy (pokud neúčtujeme o vydané zálohové faktuře) 221 324
Úhrada dobropisu k faktuře přijaté 221 321
Vrácení poskytnuté zálohy 221 314
Úhrada ostatních pohledávek 221 378
Příjem hotovosti z pokladny 221 261
Příjem úroku z běžného účtu 221 662
Příjem úroků z půjčky (úvěru) 221 662
Poskytnutí krátkodobého úvěru 221 231
Poskytnutí dlouhodobého úvěru 221 461
Převod z jiného bankovního účtu 221 261
Kurzový zisk na devizovém účtu při uzavírání účetních knih 221 663

Výdaj

Účetní operace MD   D
Úhrada faktury přijaté 321 221
Úhrada poskytnuté zálohy (pokud neúčtujeme o přijaté zálohové faktuře) 314 221
Úhrada dobropisu k faktuře vydané 311 221
Vrácení přijaté zálohy 324 221
Úhrada zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti 342 221
Úhrada srážkové daně z příjmů ze závislé činnosti 342 221
Úhrada zálohy na daň z příjmů z podnikatelské činnosti 341 221
Úhrada daně z příjmů z podnikatelské činnosti 341 221
Úhrada daně z přidané hodnoty 343 221
Úhrada silniční daně (pokud byl / nebyl v účetnictví vytvořen závazek) 345/ 531 221
Úhrada daně z nemovitostí (pokud byl / nebyl v účetnictví vytvořen závazek) 345/ 532 221
Splátka krátkodobého úvěru 231 221
Splátka dlouhodobého úvěru 461 221
Úhrada úroku z půjčky (úvěru) 562 221
Úhrada ostatních závazků 379 221
Výplata mzdy 331 221
Výplata zálohy na mzdu 331 221
Poskytnutí půjčky zaměstnanci 335 221
Výběr hotovosti z bankovního účtu 261 221
Bankovní poplatky 568 221
Úhrada cestovních náhrad zaměstnanci 512 221
Záloha poskytnutá zaměstnanci na úhradu cestovních náhrad 335 221
Poskytnutí peněžního daru 543 221
Převod na jiný bankovní účet 261 221
Kurzová ztráta na devizovém účtu při uzavírání účetních knih 563 221

 

Faktury

Faktury přijaté

Účetní operace MD   D
Nákup materiálu (neskladovaného) např. kancelářské potřeby 501 321
Nákup materiálu (skladovaného) (sklady účtovány způsobem A) 111 321
Vedlejší náklady (např. přepravné) k nakoupenému materiálu (sklady účtovány způsobem A) 111 321
Nákup materiálu (skladovaného) (sklady účtovány způsobem B) 501 321
Vedlejší náklady (např. přepravné) k nakoupenému materiálu (sklady účtovány způsobem B) 501 321
Spotřeba energie 502 321
Nákup zboží (sklady účtovány způsobem A) 131 321
Vedlejší náklady (např. přepravné) k nakoupenému zboží (sklady účtovány způsobem A) 131 321
Nákup zboží (sklady účtovány způsobem B) 504 321
Vedlejší náklady (např. přepravné) k nakoupenému zboží (sklady účtovány způsobem B) 504 321
Oprava majetku 511 321
Nájemné (např. pronájem kanceláří) 518 321
Úhrada nákladů na reprezentaci (např. občerstvení) za hotové 513 321
Vyúčtování telefonních poplatků 518 321
Nákup externích služeb (např. účetní poradenství, právní poradenství) 518 321
Nákup cenin (např. stravenek) 213 321
Nákup dlouhodobého nehmotného majetku 041 321
Nákup dlouhodobého hmotného majetku 042 321
Dobropis k faktuře přijaté (např. na nákup materiálu skladovaného, sklady účtovány způsobem B) – částka bude účtována mínusem 501 321
Vzájemný zápočet přijaté faktury a dobropisu k faktuře přijaté 321 321
Vzájemný zápočet přijaté faktury a vydané faktury 321 311

Vydané faktury

Účetní operace MD   D
Prodej zboží 311 604
Prodej vlastních výrobků 311 601
Prodej služeb 311 602
Prodej materiálu 311 642
Prodej dlouhodobého majetku 311 641
Dobropis k faktuře vydané (např. prodej zboží) – částka bude účtována mínusem 311 604
Vzájemný zápočet vydané faktury a dobropisu k faktuře vydané 311 311

 

 

POZNÁMKA:
Doporučujeme si jednotlivé účty členit analyticky dle charakteru.

  • Byly tyto informace užitečné?
  • AnoNe

V případě problémů s Vaším Money S3 kontaktujte prosím naši Zákaznickou podporu, a to buď písemně přímo v Money S3 přes záložku Money / Zákaznická podpora nebo na podpora@money.cz nebo telefonicky na čísle 549 522 503 (pouze pro uživatele se zaplacenou službou Podpora a Aktualizace).

blank
Objevte i vy
nová online
školení
Vybrat školení
Zavřít reklamu
Objevte si vy nová online školení