• Domů » Návody » Datum exspirace služby Aktualizace a funkce „Obnovit aktualizaci“

Datum exspirace služby Aktualizace a funkce „Obnovit aktualizaci“

Při aktivaci Money S3 vám bylo do programu dosazeno tzv. datum exspirace Aktualizace, které odpovídá datu, do kdy je pro danou licenci aktivní služba Podpora a aktualizace. Uživatelé, kteří mají uhrazenou službu Podpora a aktualizace mají tedy v Money datum 31. 12. daného roku (například pro Podporu a aktualizaci 2012 je toto datum 31. 12. 2012).

Dvacet dní před uplynutím tohoto data bude Money S3 vyžadovat provedení nové aktivace, které posune datum exspirace Podpory a aktualizace opět o jeden rok. V 11. 12. daného roku se tedy po spuštění programu zobrazí dialog s následujícím upozorněním:

 

Upozornění - vyprší Money

Upozornění

Tento dialog se bude zobrazovat pouze těm uživatelům, kteří mají v přístupových právech zadanou možnost provádět registraci programu.

Volba „Obnovit aktualizaci“ automaticky spustí Průvodce registrací, kde je přednastavena volba Obnovení aktivace. V případě, že máte váš počítač připojený na internet, zvolte možnost „on-line pomocí internetu“. Po potvrzení volby se Money spojí s registračním serverem CSW a ověří si, zda datum exspirace Podpory a aktualizace je již prodlouženo, tzn. zda již uživatel uhradil službu Podpora a aktualizace nebo ne.

 

  • V případě, že datum exspirace služby Podpora a aktualizace je prodlouženo, tzn. uživatel již uhradil Podporu a aktualizaci pro další rok, odešle server nový aktivační kód, který v Money S3 posune datum exspirace Podpory a aktualizace o další rok. „Upozornění k aktualizaci Money S3“ se již nebude zobrazovat.
    Upozornění - vyprší Money 2

    Informační okno

    V případě, že datum exspirace Podpory a aktualizace ještě nebylo prodlouženo, tzn. uživatel službu Podpora a aktualizace neuhradil, je na tuto skutečnost upozorněn a při dalším spuštění Money se opět objeví dialog „Upozornění k aktualizaci Money S3“.

Upozornění - vyprší Money 3

Informační okno

Pokud nemáte váš počítač připojený na internet, zvolte možnost „vytisknout registrační kartu„. Vytištěnou kartu zašlete prosím na uvedenou adresu, nebo ji pošlete faxem. Volba „Připomenout později“ způsobí, že dialog se zobrazí opět za 10 dnů a upozorní tak na skutečnost, že vaše Money S3 již nemusí odpovídat platné legislativě. Pokud si nepřejete, aby se dialog „Upozornění k aktualizaci Money S3“ zobrazoval, jedinou možností je zrušit v přístupových právech možnost provádět registraci programu.

Volba "Zakoupit"

  • Po stisknutí tlačítka Zakoupit se otevře internetový prohlížeč s přihlašovacím dialogem na Zákaznický portál. V této části lze službu objednat a zaplatit.
  • Byly tyto informace užitečné?
  • AnoNe

V případě problémů s Vaším Money S3 kontaktujte prosím naši Zákaznickou podporu, a to buď písemně přes Zákaznický portál, nebo telefonicky na čísle 549 522 503 (pouze pro uživatele se zaplacenou službou Podpora a Aktualizace).