Úvod / Návody / EET v Money S3
blank
Objevte i vy
nová online
školení
Vybrat školení

EET v Money S3

Podpora elektronické evidence tržeb v Money S3 je vázána na nový modul „Evidence tržeb“, který lze k Money S3 volitelně zakoupit. Tento nový modul lze využít až od verze 17.000 a vyšší.

Jak aktivovat modul v licencované verzi Money S3

Po zakoupení modulu doporučujeme přes kartu Money / Nápověda, kontakty / Licenční manažer zvolit volbu Aktualizovat moduly.

Pokud jste připojeni k internetu on-line, program se spojí s registračním serverem a automaticky nový modul zpřístupní.

licencni_manazer_s3

Pokud nejste připojeni k internetu, pak po obdržení přídavného kódu máte možnost načíst aktuální stav vašich modulů z námi dodaného souboru volbou Načíst ze souboru. Další možností je volba Zapsat ručně, kde můžete přídavný kód zadat ručně.

licencni_manazer2_s3

Základní informace

Pomocí modulu Evidence tržeb můžete odesílat doklady z Money S3 přímo do systému EET.

Evidovanou tržbou je platba, která je uskutečněná v hotovosti, platební kartou nebo jiným obdobným způsobem, jestliže zahrnuje příjem z podnikání. Evidenci tržeb naopak nepodléhají platby realizované převodem z účtu na účet nebo inkasem.

Vystavuje-li podnikatel fakturu, není pro účely evidence tržeb rozhodné, jaká forma platby je na ní uvedena, ale jakým způsobem je částka uvedená na faktuře fakticky uhrazena. Zaplatí-li zákazník příslušnou částku v hotovosti, platební kartou nebo jiným obdobným způsobem, musí podnikatel platbu zaevidovat, a to i tehdy, je-li jako způsob platby uvedeno bezhotovostně. Povinnost evidovat tržbu naopak nevzniká, je-li částka uvedená na faktuře uhrazena převodem z účtu na účet – a to i tehdy, je-li na faktuře uvedeno, že bude uhrazena v hotovosti.

Z výše uvedeného důvodu jsou faktury v programu Money S3 evidovány prostřednictvím hradicích dokladů. V případě platby v hotovosti nebo ceninou se provede evidence prostřednictvím pokladního dokladu, v případě platby kartou se provede evidence prostřednictvím hradicí pohledávky. Do systému EET se odesílá tržba prezentovaná hradicím dokladem (pokladní doklad, hradicí pohledávka nebo interní doklad). Rozpis DPH se přebírá z faktury. V Uživatelské konfiguraci je možné zapnout automatickou tvorbu těchto dokladů. Při kombinované platbě např. hotovost + platba kartou nebo hotovost + cenina je možné využít na kartě faktury Platidla. Pro každé platidlo se vygeneruje jeden hradicí doklad.

Pokud je faktura hrazena platební kartou, tak její úhrada musí proběhnout prostřednictvím hradicí pohledávky. Důvod je ten, že mezi platbou kartou a připsáním peněz na účet je určitý časový interval v řádu několika dní. Faktura je fakticky uhrazena již při provedení transakce platebním terminálem a nesmí se vyskytovat v seznamu neuhrazených faktur. Jelikož však peníze ještě nejsou připsány na účet, tak vzniká pohledávka vůči platební společnosti. Platební společnost je možné nastavit společně s automatickou tvorbou hradicí pohledávky v Uživatelské konfiguraci / Fakturace / Platba kartou.

E-tržby se z programu Money S3 odesílají do systému EET prostřednictvím dokladů. Každý doklad představuje jednu e-tržbu. Komunikaci se systémem EET je možné v programu Money S3 nastavit jednoduchým způsobem.

Jak na práci s modulem Evidence tržeb

Od kompletního představení modulu, přes nastavení agendy až po storno e-tržby vás provedeme v našem obsáhlém manuálu, který si můžete stáhnout zde.

  • Byly tyto informace užitečné?
  • AnoNe

V případě problémů s Vaším Money S3 kontaktujte prosím naši Zákaznickou podporu, a to buď písemně přímo v Money S3 přes záložku Money / Zákaznická podpora nebo na podpora@money.cz nebo telefonicky na čísle 549 522 503 (pouze pro uživatele se zaplacenou službou Podpora a Aktualizace).

blank
Objevte i vy
nová online
školení
Vybrat školení
Zavřít reklamu
Objevte si vy nová online školení