Úvod / Návody / Import výpisu a export platebního příkazu
blank
Objevte i vy
nová online
školení
Vybrat školení

Import výpisu a export platebního příkazu

  Máte pravidelně na bankovním účtu více pohybů nebo děláte nárazově více úhrad a samotné zadávání Vám zabere spoustu času? Vaši práci Vám může ulehčit jak samotný export příkazu k úhradě z Money S3, tak import výpisu z bankovního účtu. Postup, jak danou výměnu dat nastavit Vám ukáže tento návodu.

  Prvním krokem před samotným nastavením v Money S3 je zjištění, jaký formát podporuje Vaše banka. Bude se jednat o formáty ABO, Multicash, Gemini nebo v případě FIO banky API.

   

  POZNÁMKA: V prostředí programu je pojem formát nahrazen výrazem služba, protože lépe vystihuje širší souvislosti jednotlivých formátů v elektronickém platebním styku.

  Nastavení elektronického platebního styku

  1. Přes kartu Money / Možnosti a nastavení / Bankovní účty a pokladny si dvojklikem otevřete kartu daného bankovního účtu. Ve spodní části najdete kolonku Homebanking a klikněte na tlačítko „…“. Nyní je chování programu závislé na tom, zda už nějakou bankovní službu používáte. Pokud ne, tak se Vám zobrazí přímo seznam peněžních ústavů, pokud ano, tak se zobrazí seznam již používaných služeb, ze kterých si můžete vybrat. V případě že se v seznamu daná služba nenachází je možné ji přidat volbou Přidat službu.

  blank

  2. Vyberete daný bankovní ústav a službu, kterou chcete využívat – v našem případě například Československá obchodní banka – ABO formát a potvrdíme volbou OK.

  blank

  3. Tímto se vrátíte zpět do seznamu Homebankingu, kde si již definitivně vyberete službu, kterou pro daný účet budete využívat. V případě, že budete chtít změnit nastavení dané služby, můžete využít volbu Vlastnosti, kde si můžete například změnit formát čísla účtu nebo cestu pro export příkazu.

   

  POZNÁMKA: K seznamu používaných služeb Homebankingu se můžete dostat i přes kartu Money / Možnosti a nastavení / Homebanking – elektronický platební styk.

  blank

  4. Tímto je nastavení elektronického platebního styku hotové a můžete přistoupit k samotnému importu výpisu nebo tvorbě příkazu k úhradě.

  Import bankovního výpisu

  1. Prvním krokem je získání samotného souboru s výpisem ve formátu, který máte pro daný účet nastavený dle předchozí části návodu.

  2. Samotný import výpisu spustíte přes kartu Účetnictví / Výpis z účtu / Import výpisu (v případě kompletu Sklad postupujte přes kartu Finance / Výpis z účtu / Import výpisu). Otevře se Vám průvodce, kde zvolíte možnost Výpis zaúčtovat a potvrdíme volbou Další.

  blank

  3. Přes tlačítko „…“ v řádku Služba vyberete službu vybranou pro bankovní účet, jehož výpis importujete. Po úspěšném importu si program zapamatuje nastavení poslední použité služby. V případě, že danou službu využíváte pro více účtů a máte na nich rozdílné nastavení pro import, tak v řádku Nastavení můžete vybrat požadovanou variantu nastavení. Výběr potvrdíte volbou Další.

  blank

  4. Přes „…“ vyberte požadovaný soubor s výpisem. Výběr potvrdíte volbou Otevřít a Další.

  blank

  5. Ponechte vybranou možnost Všechny účty - pokud vyberete možnost Jen vybrané účty a výpisy, tak je nutné označit, které z daných účtů chcete importovat, jinak samotný import neproběhne. Potvrdíte volbou Další.

  blank

  6. V dalším kroku zatrhněte volbu Kontrolovat duplicitu ID položek, aby Vám program nedovolil naimportovat duplicitně jeden výpis.

  Pomocí volby Nastavení si při prvním importu nastavte volby pro nově vytvářené doklady – číselnou řadu, předkontaci, předkontaci pro zálohové faktury a členění DPH.

  Dále můžete pomocí volby Párovat načtené bankovní doklady zajistit, aby při shodě variabilního symbolu došlo k automatickému spárování platby. Parametry párování můžete nastavit pomoví volby Konfigurace párování.

   

  POZNÁMKA: Bankovní doklady můžete spárovat i dodatečně v seznamu bankovních dokladů – volba Hr. párování úhrad / Párování úhrad

   

  TIP: Pokud používáte více bankovních účtů, tak můžete parametry nastavit přes kartu Money / Možnosti a nastavení / Bankovní účty a pokladny – toto nastavení má přednost přes nastavením v průvodci importem výpisu.

  blank

  7. V posledním okně můžete zakliknout volbu, aby se zobrazovaly vytvářené doklady. Tuto volbu nedoporučujeme využívat při výpisech, které obsahují mnoho pohybů – zpomalilo by to Vaši práci a každý doklad by bylo nutné ručně uložit. Také zde můžete zvolit Výstupní zprávu, ve které naleznete bližší informace k importovaným dokladům – například důvod proč daný doklad nebyl naimportován nebo proč nebyl spárován.

  Volbou Dokončit spustíte samotný import výpisu.

  8. Nyní proběhne samotný import a vytvoření bankovních dokladů. Pokud jste v průvodci zvolil Párovat načtené doklady, tak dojde k automatickému spárování k hrazeným dokladem.

  Export platebního příkazu

  1. Pro export platebního příkazu půjdete přes kartu Účetnictví / Příkazy k úhradě (v případě kompletu SKLAD přes Finance / Příkazy k úhradě). V seznamu příkazů zvolte možnost Přidat.

  2. Vlevo nahoře vyberete účet, ze kterého chcete daný příkaz provést – do budoucna si program tuto volbu pamatuje. Následně pomocí horní volby Přidat neuhrazený doklad vybíráte jednotlivé doklady pro příkaz. Volbou OK uložíte výběr a vrátíte se do tvořeného příkazu.

  blank

  3. Do příkazu můžete přidávat i položky, které nemají vazbu na doklad uložený v Money S3 – rychle uhrazení zapomenuté faktury, která ještě není zapsána v seznamu faktur. Toto provedete volbou Přidat novou položku.

  4. Následně provedete vizuální kontrolu, zda je příkaz správně vyplněn a můžete příkaz volbou OK uložit, případně rovnou vytisknout.

  5. Samotné odeslání / generování příkazu provedete přes možnost Homebanking / export příkazu v horní části. Otevře se Vám okno průvodce, kterého procházíte volbou Další. Samotný příkaz se vygeneruje do cesty, kterou máte nastavenou v nastavení Homebankingu (Money / Možnosti a nastavení / Homebanking – elektronický platební styk). V posledním kroku se Vás program zeptá, zda má spustit komunikační program – pokud žádný od banky nemáte, volíte Ne.

  Vyexportovaný příkaz následně načítáte do banky – způsob importu je závislý na konkrétní bance.

   

  POZNÁMKA: program nedovolí exportovat již vyexportovaný příkaz. Pokud potřebujete příkaz vygenerovat znovu, tak lze pomocí horní volby Doručení / Zrušit doručení a příkaz bude možné znovu vygenerovat.

  blank

  • Byly tyto informace užitečné?
  • AnoNe

  V případě problémů s Vaším Money S3 kontaktujte prosím naši Zákaznickou podporu, a to buď písemně přímo v Money S3 přes záložku Money / Zákaznická podpora nebo na podpora@money.cz nebo telefonicky na čísle 549 522 503 (pouze pro uživatele se zaplacenou službou Podpora a Aktualizace).

  blank
  Objevte i vy
  nová online
  školení
  Vybrat školení
  Zavřít reklamu
  Objevte si vy nová online školení