Úvod / Návody / Jak na souběžné pracovní poměry v novém modulu mezd
blank
Objevte i vy
nová online
školení
Vybrat školení

Jak na souběžné pracovní poměry v novém modulu mezd

Máte ve vaší společnosti zaměstnance, kteří mají více pracovních poměrů? Nově od verze 20.700, která obsahuje nový modul mezd, evidujete pouze jednu kartu zaměstnance a na ní všechny pracovní poměry zaměstnance.

Poté, co provedete Převod mezd, je nutné Souběžné pracovní poměry vytvořit. V původním modulu mezd zaměstnanec s více pracovními poměry musel být založen tolikrát, kolik pracovních poměrů měl – například měl dva, tudíž byly založeny dvě karty zaměstnance.

blank

Při převodu mezd se zobrazí varovný dialog, že bylo nalezeno více zaměstnanců se stejným rodným číslem. Jelikož nový modul mezd umožňuje vedení souběžných pracovních poměrů, doporučujeme jejich sloučení. Po provedení převodu mezd u dané agendy bude tento zaměstnanec v seznamu zaměstnanců zobrazen stejně jako před převodem – tedy dvakrát. Pro sloučení všech pracovních poměrů zaměstnance do jediné karty zaměstnance je nutné provést u každého takového zaměstnance následující kroky:

1. V seznamu zaměstnanců (Režie/Zaměstnanci) si vyhledáte všechny karty daného zaměstnance (resp. všechny pracovní poměry). Vyberete si, kterou kartu zaměstnance budete chtít zachovat, zpravidla to bude ta karta, kde je hlavní pracovní poměr daného zaměstnance.

2. Otevřete si kartu zaměstnance, kterou chcete zachovat. Podívejte se na záložku „Pracovní poměry“ a následně kliknete na tlačítko „PŘIDAT DALŠÍ PRACOVNÍ POMĚR“. Do levého seznamu se vloží nový poměr a poté je nutné nastavit jeho atributy. Zůstanete v levé části kurzorem na období nového pracovního poměru a pak v pravé části vyplníte všechny potřebné hodnoty – vyplníte je tak jak je nastaven druhý pracovní poměr na druhé kartě daného zaměstnance, viz obrázek níže. Po vyplnění OK, uložíte.

Tento krok zopakujete tolikrát, kolik dalších pracovních poměrů zaměstnanec má. Tímto budou pracovní poměry sloučeny.

blank

3. Vzhledem k tomu, že další pracovní poměry zaměstnance byly předchozím krokem sloučeny/zadány na hlavní kartě zaměstnance, je nutné ukončit pracovní poměr na kartách ostatních/dalších pracovních poměrů. 

Otevřete si tedy tu kartu konkrétního zaměstnance, kterou zachovat nechcete, kterou chcete ukončit. Například: zaměstnanec u vás pracuje na „Běžný pracovní poměr“ a „Dohodu o provedení práce“. DPP jste druhým krokem (viz výše) přidali na kartu zaměstnance s hlavním pracovním poměrem, pak tu druhou kartu zaměstnance, na které je DPP si otevřete, tuto je nutné ukončit. 

Na otevřené kartě dalšího pracovního poměru se dáte na záložku „Pracovní poměry“ a zadáte datum ukončení pracovního poměru a kartu zaměstnance OK, uložíte, viz obrázek níže. Tímto krokem pak karta zmizí ze seznamu aktivních zaměstnanců a vy už budete operovat pouze s jednou kartou zaměstnance, na které jsou všechny pracovní poměry daného zaměstnance.

blank

Poznámka: Jaké zvolit datum ukončení druhého pracovního poměru? Zadáte takové datum, za který již je zpracovaná mzda. Například: dnešní pracovní datum je 10. 8. 2020, to znamená, že nyní zpracováváte mzdy za měsíc červenec. Do kolonky „Datum ukončení“ zapíšete 30. 6. 2020, tedy poslední den měsíce, za který byla mzda již zpracována v předchozím měsíci. A nyní již budete vytvářet mzdy za červenec se souhrnnými pracovními poměry.

  • Byly tyto informace užitečné?
  • AnoNe

V případě problémů s Vaším Money S3 kontaktujte prosím naši Zákaznickou podporu, a to buď písemně přímo v Money S3 přes záložku Money / Zákaznická podpora nebo na podpora@money.cz nebo telefonicky na čísle 549 522 503 (pouze pro uživatele se zaplacenou službou Podpora a Aktualizace).

blank
Objevte i vy
nová online
školení
Vybrat školení
Zavřít reklamu
Objevte si vy nová online školení