Úvod / Návody / Legislativní změny platné od 1. 1. 2017
blank
Objevte i vy
nová online
školení
Vybrat školení

Legislativní změny platné od 1. 1. 2017

Tento dokument popisuje stávající i předpokládané legislativní změny pro rok 2017. Upozorňujeme však, že dokument není výčtem všech připravovaných legislativních změn a neobsahuje ani závazný právní výklad připravovaných změn.

Pokud se řešení některého problému týká programu Money S3, je popsáno v odstavci „Řešení v Money S3“.

Tento dokument popisuje stávající i předpokládané legislativní změny pro rok 2017. Upozorňujeme však, že dokument není výčtem všech připravovaných legislativních změn a neobsahuje ani závazný právní výklad připravovaných změn.

Související dokumenty

Mzdy

Mzdové konstanty

Níže uvedené mzdové konstanty a další změny budou připravené v lednové verzi 17.100.

Minimální mzda se zvyšuje na částku 11.000 Kč měsíčně, hodinová minimální mzda je stanovována na částku 66 Kč. Ruší se zvláštní sazba minimální mzdy pro příjemce invalidních důchodů. Minimální mzda platí pro všechny bez rozdílu.

Zvýšení minimální mzdy má dopad do daně z příjmů:

 • sleva za umístění dítěte tzv. školkovné se zvyšuje na 11.000 Kč
 • zvyšuje se hranice pro možnost uplatnění ročních daňových bonusů na dítě 66.000 Kč
 • mění se částka příjmů pro uplatnění daňového bonusu u příjmů ze závislé činnosti 5.500 Kč

Výše příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí činí za každý ztěžující vliv nejméně 10 % základní sazby minimální mzdy, tj. alespoň 1.100 Kč. Při rozdělení směny nebo výkonu práce činí nejméně 10 % základní hodinové sazby minimální mzdy za hodinu práce odpracovanou v rozdělené směně nebo při rozděleném výkonu práce (6,60 Kč).

Průměrná mzda pro rok 2017 činí 28.232 Kč.

Maximální roční vyměřovací základ pro zaměstnance i OSVČ pro účely sociálního zabezpečení je stanoven ve výši 48násobku průměrné mzdy tzn. 1.355.136 Kč.

Hranice pro uplatnění solidárního zvýšení daně pro rok 2017 činí 1.355.136 Kč ročně a pro účely měsíční zálohy hranice činí 112.928 Kč.

Redukční hranice náhrady mzdy na rok 2017:

 • do 164,85 Kč – míra zápočtu 90%
 • od 164,85 do 247, 10 Kč – míra zápočtu 60%
 • od 247,10 do 494,20 Kč – míra zápočtu 30%
 • nad 494,20 Kč – míra zápočtu 0%

Zdravotní pojišťovny mění čísla platebních účtů

Zdravotní pojišťovny zruší do 10. února 2017 své účty u komerčních bank a vytvoří si nové účty u České národní banky (ČNB). Zaměstnavatelé, OSVČ a osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP) budou zasílat pojistné na účty s odlišným číslem, než na které byli dosud zvyklí.

205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

Zaměstnavatel – bankovní spojení: 2050000761/0710 a 2050107761/0710
OSVČ – bankovní spojení: 2050203761/0710 a 2050406761/0710
OBZP – bankovní spojení: 2050502761/0710

111 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
Bankovní spojení u ČNB platná v jednotlivých krajích naleznete zde: https://www.vzp.cz/platci/cisla-uctu/nova-cisla-uctu

211 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky
Zaměstnavatel – bankovní spojení: 2115106031/0710
OSVČ, OBZP – bankovní spojení: 2110102031/0710

207 Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
Zaměstnavatel, OSVČ, OBZP – bankovní spojení: 2070101041/0710.

201 Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky
Zaměstnavatel, OSVČ, OBZP – bankovní spojení: 2010201091/0710

213 Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna
Zaměstnavatel – bankovní spojení: 2130000761/0710
OSVČ – bankovní spojení: 2130203761/0710
OBZP – bankovní spojení: 2130502761/0710

209 Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
Zaměstnavatel, OSVČ, OBZP – bankovní spojení: 2092101181/0710

Řešení v Money

Pro nastavení aktuálních bankovních účtů doporučujeme využít funkci na načtení bankovních účtů z Registru DPH. Funkce je dostupná na seznamu bankovních účtů na Kartě adresáře.

Načtení bankovních účtů z Registru DPH

Načtení bankovních účtů z Registru DPH

Tiskové formuláře od verze 17.100

Aktualizované tiskové formuláře

Podle platné legislativy budou v lednové verzi Money S3 17.100 aktualizovány následující tiskové formuláře:

Účetnictví / Závěrkové operace / Přiznání k dani z příjmů

 • Přiznání k dani z příjmů fyzických osob (nový vzor č. 23)
  • Příloha č. 1 - Výpočet dílčího základu daně z příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti (nový vzor č. 12)
  • Příloha č. 2 – Výpočet dílčích základů daně z příjmů z nájmu a z ostatních příjmů (nový vzor č. 12)
  • Příloha č. 3 – Výpočet daně z příjmů ze zdrojů v zahraničí (nový vzor č. 12)
  • Příloha pro poplatníky uplatňující odčitatelnou položku (zůstává v platnosti stávající vzor č. 1)
  • Seznam pro poplatníky uplatňující nárok na vyloučení dvojího zdanění (zůstává v platnosti stávající vzor č. 2)
 • Přiznání k dani z příjmů právnických osob (nový vzor č. 27)
  • Samostatná příloha k položce 12 – přehled transakcí se spojenými osobami (nový vzor č. 3)
  • Samostatná příloha k tabulce I přílohy č. 1 II. oddílu (nový vzor č. 14)
 • Přehled o příjmech a výdajích OSVČ (ČSSZ) – (nový vzor č. ČSSZ 89 324 16 I/2017)

Režie / Mzdy / Zaměstnanci / Tisk

 • Daňové sestavy / Daň z příjmů fyzických osob – Výpočet daně a daňového zvýhodnění (nový vzor č. 21)
 • Daňové sestavy / Potvrzení o zdanitelných příjmech (zálohová) – (nový vzor č. 25)
 • Daňové sestavy / Potvrzení o zdanitelných příjmech (srážková daň) – (nový vzor č. 4)
 • Daňové sestavy / Prohlášení poplatníka daně z příjmů (vzor č. 25)
 • Daňové sestavy / Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků (zůstává v platnosti stávající vzor č. 1)
 • Sociální pojištění / Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění (zůstává v platnosti stávající vzor ČSSZ – 89 621 12 III/2016)

Režie / Mzdy – tiskové sestavy

 • Daňové sestavy / Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (zůstává v platnosti stávající vzor č. 22)
  • Příloha č. 1 – Počet zaměstnanců ke dni 1. 12. 2016 (nový vzor č. 16)
  • Příloha č. 2 – Přehled souhrnných údajů zaznamenaných na mzdových listech poplatníků uvedených v § 2 odst. 3 zákona (pro vyúčtování daně za rok 2016 zůstává v platnosti vzor č. 12)
  • Příloha č. 3 – Příloha k vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti o dodatečných opravách záloh na daň po slevě a daně vypočtené z ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění (zůstává v platnosti stávající vzor č. 16)
  • Příloha č. 4 – Příloha k vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti o dodatečných opravách měsíčního daňového bonusu a doplatku na daňovém bonusu z ročního zúčtování daňového zvýhodnění podle § 38i odst. 4 a 5 zákona (zůstává v platnosti stávající vzor č. 11)
 • Daňové sestavy / Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických/právnických osob (zůstává v platnosti stávající vzor č. 17)
  • Příloha k vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických osob (zůstává v platnosti stávající vzor č. 13)
 • Daňové sestavy / Měsíční proplacení daňových bonusů (zůstává v platnosti vzor č. 10)
 • Daňové sestavy / Roční proplacení daňových bonusů (zůstává v platnosti vzor č. 10)
 • Sociální pojištění / Přehled o výši pojistného (platný vzor ČSSZ – 89 542 11 I/2016)

Daňová sleva na děti od května 2017

Daňové slevy platné od května 2017 budou k dispozici ve verzi 17.400 v dubnu 2017.

Pro rodiny s jedním dítětem se nemění nic, daňová úleva bude stále dosahovat 13 404 korun ročně (1117 korun měsíčně). Na druhé dítě je sleva navýšena o 200 korun měsíčně a na třetí a každé další dítě o 300 korun měsíčně. Sleva na druhé dítě se tedy zvýší na 19 404 korun ročně (1617 korun měsíčně), na třetího a každého dalšího potomka na 24 204 korun ročně (2017 korun měsíčně).

 

 

 • Byly tyto informace užitečné?
 • AnoNe

V případě problémů s Vaším Money S3 kontaktujte prosím naši Zákaznickou podporu, a to buď písemně přímo v Money S3 přes záložku Money / Zákaznická podpora nebo na podpora@money.cz nebo telefonicky na čísle 549 522 503 (pouze pro uživatele se zaplacenou službou Podpora a Aktualizace).

blank
Objevte i vy
nová online
školení
Vybrat školení
Zavřít reklamu
Objevte si vy nová online školení