Úvod / Návody / Legislativní změny platné od 1. 1. 2020
blank
Objevte i vy
nová online
školení
Vybrat školení

Legislativní změny platné od 1. 1. 2020

Tento dokument popisuje stávající i předpokládané legislativní změny pro rok 2020. Upozorňujeme však, že dokument není výčtem všech připravovaných legislativních změn a neobsahuje ani závazný právní výklad připravovaných změn.

Související dokumenty

eNeschopenky

Mzdové konstanty

Od ledna 2020 se zvyšuje minimální mzda na částku 14.600 Kč měsíčně, hodinová minimální mzda je stanovena na částku 87,30 Kč.

Zvýšení minimální mzdy má dopad do daně z příjmů:

 • sleva za umístění dítěte tzv. školkovné se zvyšuje na 14.600 Kč,
 • zvyšuje se hranice pro možnost uplatnění ročních daňových bonusů na dítě 87.600 Kč,
 • mění se částka příjmů pro uplatnění daňového bonusu u příjmů ze závislé činnosti 7.300 Kč

Výše příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí činí za každý ztěžující vliv nejméně 10 % základní sazby minimální mzdy, tj. alespoň 1.460 Kč. Při rozdělení směny nebo výkonu práce činí nejméně 10 % základní hodinové sazby minimální mzdy za hodinu práce odpracovanou v rozdělené směně nebo při rozděleném výkonu práce (8,73 Kč).

Průměrná mzda pro rok 2020 činí 34 835 Kč.

Maximální roční vyměřovací základ pro zaměstnance i OSVČ pro účely sociálního zabezpečení je stanoven ve výši 48násobku průměrné mzdy tzn. 1 672 080 Kč.

Hranice pro uplatnění solidárního zvýšení daně pro rok 2020 činí 1 672 080 Kč ročně a pro účely měsíční zálohy hranice činí 139 340 Kč.

Redukční hranice náhrady mzdy za nemoc na rok 2020:

 • do 203,35 Kč – míra zápočtu 90 %
 • od 203,35 do 304,85 Kč – míra zápočtu 60 %
 • od 304,85 do 609,70 Kč – míra zápočtu 30 %
 • nad 609,70 Kč – míra zápočtu 0 %

Ostatní změny ve mzdách

Všechny níže uvedné změny budou připravené v lednové a únorové verzi.

Tiskové formuláře

Aktualizované tiskové formuláře

Podle platné legislativy budou v Money S3 aktualizovány následující tiskové formuláře:

Účetnictví / Závěrkové operace / Přiznání k dani z příjmů

 • Přiznání k dani z příjmů fyzických osob (zůstává v platnosti stávající vzor č. 25)
  • Příloha č. 1 – Výpočet dílčího základu daně z příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti (nový vzor č. 15)
  • Příloha č. 2 – Výpočet dílčích základů daně z příjmů z nájmu a z ostatních příjmů (nový vzor č. 15)
  • Příloha č. 3 – Výpočet daně z příjmů ze zdrojů v zahraničí (nový vzor č. 15)
  • Příloha pro poplatníky uplatňující odčitatelnou položku (zůstává v platnosti stávající vzor č. 1)
  • Seznam pro poplatníky uplatňující nárok na vyloučení dvojího zdanění (zůstává v platnosti stávající vzor č. 2)
 • Přiznání k dani z příjmů právnických osob (nový vzor č. 30)
  • Příloha č. 3 II. oddílu (nová příloha – vzor č. 1)
  • Samostatná příloha k položce 12 (nový vzor č. 6)
  • Samostatná příloha k tabulce I přílohy č. 1 II. oddílu (nový vzor č. 17)
  • Samostatná příloha k tabulce V. přílohy č. 3 II. oddílu (nová příloha – vzor č. 1)
  • Samostatná příloha k řádku č. 319 II. oddílu (nová příloha – vzor č. 1)

Účetnictví / Závěrkové operace / OSVČ

 • Přehled o příjmech a výdajích OSVČ (ČSSZ)
 • Přehled OSVČ (zdravotní pojišťovny)

Režie / Mzdy / Zaměstnanci / Tisk

 • Daňové sestavy / Potvrzení o zdanitelných příjmech (zálohová daň) – (nový vzor č. 28)
 • Daňové sestavy / Potvrzení o zdanitelných příjmech (srážková daň) – (nový vzor č. 7)
 • Daňové sestavy / Daň z příjmů fyzických osob – Výpočet daně a daňového zvýhodnění (nový vzor č. 24)
 • Daňové sestavy / Prohlášení poplatníka, žádost o roční zúčtování (zůstávají v platnosti stávající vzory č. 26 a 1)
 • Daňové sestavy / Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků (zůstává v platnosti stávající vzor č. 2)
 • Daňové sestavy / Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků (pro účely DPFO) – (zůstává v platnosti stávající vzor č. 2)
 • Sociální pojištění / Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění (nový vzor 89 621 16 – I/2020)
 • Sociální / Hlášení zaměstnavatele při ukončení pracovní neschopnosti – nová sestava (vzor 89 637 0 – I/2020)

Režie / Mzdy – tiskové sestavy

 • Daňové sestavy / Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (zůstává v platnosti stávající vzor č. 22)
  • Příloha č. 1 – Počet zaměstnanců ke dni 1. 12. 2019 (nový vzor č. 19)
  • Příloha č. 2 – Přehled souhrnných údajů zaznamenaných na mzdových listech poplatníků uvedených v § 2 odst. 3 zákona (zůstává v platnosti stávající vzor č. 14)
  • Příloha č. 3 – Příloha k vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti o dodatečných opravách záloh na daň po slevě a daně vypočtené z ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění (zůstává v platnosti stávající vzor č. 16)
  • Příloha č. 4 – Příloha k vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti o dodatečných opravách měsíčního daňového bonusu a doplatku na daňovém bonusu z ročního zúčtování daňového zvýhodnění podle § 38i odst. 4 a 5 zákona (zůstává v platnosti stávající vzor č. 11)
 • Daňové sestavy / Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických/právnických osob (zůstává v platnosti stávající vzor č. 17)
  • Příloha k vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických osob (zůstává v platnosti stávající vzor č. 13)
 • Byly tyto informace užitečné?
 • AnoNe

V případě problémů s Vaším Money S3 kontaktujte prosím naši Zákaznickou podporu, a to buď písemně přímo v Money S3 přes záložku Money / Zákaznická podpora nebo na podpora@money.cz nebo telefonicky na čísle 549 522 503 (pouze pro uživatele se zaplacenou službou Podpora a Aktualizace).

blank
Objevte i vy
nová online
školení
Vybrat školení
Zavřít reklamu
Objevte si vy nová online školení