Úvod / Návody / Měsíční tisky ve mzdové agendě
blank
Objevte i vy
nová online
školení
Vybrat školení

Měsíční tisky ve mzdové agendě

Co vše je nutné vytisknout ve mzdové agendě?

 • Tento návod je shodný jak pro daňovou evidenci i pro podvojné účetnictví.
  • Po uložení Karty mzdy si v seznamu mezd – Režie / Mzdy přes nabídku Tisk a export vytisknete Výplatní lístek.

  Poznámka: Tlačítkem Odeslání výplatního lístku e-mailem ve formátu PDF můžete zaslat Výplatní lístek pro označené mzdy e-mailem ve formátu PDF. Pro výplatní lístek můžete nastavit PIN (heslo) na Kartě zaměstnance.

  • Další potřebná tisková sestava je měsíční rekapitulace mezd, kterou vytisknete na kartě Režie / Mzdy / Tisk a export / Vyúčtování mezd – vyberete požadované období a třídění. Jedná se o sestavu s vyúčtováním za uvedené měsíce a rok za celou společnost.
  • Pro potřeby Okresní správy sociálního zabezpečení použijete tiskovou sestavu Přehled o výši pojistného na kartě Režie / Mzdy / Tisk a export /Přehled soc. pojištění. Po výběru období se vám zobrazí Přehled o vyměřovacích základech a pojistném, ve kterém musíte poprvé vybrat Registraci k OSSZ, přidělený variabilní symbol a číslo účtu, ze kterého provedete odvod. Tyto údaje vám již na další zpracované období v přehledu zůstanou. Aktuálně budete pouze doplňovat datum odvodu.

  blank

 • Po odsouhlasení údajů provedete tisk formuláře tlačítkem Tisk. Tlačítkem Export do XML pro ČSSZ na kartě Nastavení tisku vygenerujete soubor pro elektronické podání. Podrobný popis naleznete na http://old.money.cz/money-s3/podpora/dokumentace v PDF dokumentu Elektronická podání.
 • K odevzdání formulářů na zdravotní pojišťovny využijete sestavu Přehled o platbě pojistného na kartě Režie / Mzdy / Tisk a export / Přehled zdrav. pojištění. Po potvrzení vybraného období se vám zobrazí Výběr pojišťoven pro tisk.
  blank
 • Volbou Tisk vytisknete formulář Přehled o platbě pojistného na zdravotní pojištění, který odevzdáte příslušné zdravotní pojišťovně. Každá pojišťovna má vlastní tiskový formulář. Pro rozlišení výstupních formulářů si na Kartách adresáře u konkrétní pojišťovny do pole Kód partnera doplňte kód pojišťovny (např. VZP 111, ZP MVČR 211 atd.). Budete-li potřebovat tisk seznamu zaměstnanců podle příslušnosti k jednotlivým zdravotním pojišťovnám, využijete výběr formulářů následovně: Na kartě Přehled o platbě pojistného ve spodní části v oddíle Výběr pojišťoven pro tisk v poli Tiskový formulář vyberete z roletové nabídky formulář pro konkrétní pojišťovnu. Následně se vytisknou jednotlivé formuláře podle zadaných zdravotních pojišťoven.
 • Přílohu k žádosti o dávku naleznete na kartě Režie/ Zaměstnanci / Tisk a export / Sociální pojištění. Zaměstnavatel je povinen Přílohu k žádosti o dávku odeslat společně příslušné správě OSSZ v okamžiku vzniku nároku na dávku nemocenského pojištění.
 • Pro potřeby vaší společnosti máte možnost tisku Přehledu nepřítomnosti – za jednotlivé období pro všechny zaměstnance – Režie / Tisk a export / Další / Přehled nepřítomností.
 • Veškeré měsíční mzdové sestavy můžete hromadně vytisknout na kartě Režie / Mzdy / Hromadný tisk, kde pomocí přepínačů určíte tisk vybraných sestav.
  blank

Elektronická podání

Podrobnosti k elektronickému podání z Money S3 jsou popsány v samostatném dokumentu, který naleznete na http://old.money.cz/money-s3/podpora/dokumentace/.

 • Byly tyto informace užitečné?
 • AnoNe

V případě problémů s Vaším Money S3 kontaktujte prosím naši Zákaznickou podporu, a to buď písemně přímo v Money S3 přes záložku Money / Zákaznická podpora nebo na podpora@money.cz nebo telefonicky na čísle 549 522 503 (pouze pro uživatele se zaplacenou službou Podpora a Aktualizace).

blank
Objevte i vy
nová online
školení
Vybrat školení
Zavřít reklamu
Objevte si vy nová online školení