Úvod / Návody / Nastavení skladů a adresáře
blank
Objevte i vy
nová online
školení
Vybrat školení

Nastavení skladů a adresáře

Tento příklad vás naučí provést základní nastavení skladů a adresáře. Nastavení zahrnuje mimo jiné nastavení skladů a adresáře tak, abyste mohli používat různé cenové hladiny, nastavení předkontací, skladových účtů a pohybů a ukázku tvorby cenových hladin a slev. 

Nastavení skladů a adresáře pro používání cenových hladin

Před uvedením příkladů pro skladové hospodářství si nejprve připomeneme některá základní nastavení.

 • Pokud budete ve skladech používat různé Cenové hladiny a slevy, je nutné si tyto nejprve nadefinovat na kartě Sklad / Nastavení / Skladové seznamy / Cenové hladiny. Zde si nastavíte Cenové hladiny, jejich slevy a množstevní slevy.

blank

 • Takto vytvořenou Cenovou hladinu je nutné přiřadit na Kartu zásoby pomocí volby Přidat cenovou hladinu (kartám lze tuto cenovou hladinu přiřadit i hromadně).

blank

 • Dalším krokem je nastavení Cenových hladin pro vybrané adresy odběratelů. Na kartě Obchod / Adresář si vyberete odběratele a po otevření Karty adresáře v záložce Podrobnosti a následně záložce Ceny vyberete Cenové hladiny, které budete chtít pro tohoto odběratele používat.

 

blank

 • Pokud si např. nastavíte Cenovou hladinu pro dealera, která bude mít slevu 10 %, automaticky při výběru odběratele do dokladu se při prodeji ze skladu (tato Cenová hladina musí být na Skladové kartě) tato Cenová hladina Vybranou prodejní cenu (Cenovou hladinu) může ručně měnit pouze uživatel, který má nastavena Přístupová právaPozn. Karta Money / Možnosti a nastavení / Přístupová práva přepínač Povolit změny nabídnuté prodejní ceny skladových položek a slevy za doklad.
 • Další možností je používání více Cenových hladinu konkrétního odběratele. Pokud např. má tento odběratel v Kartě adresáře více Cenových hladin, např. cenovou hladinu 10 % a ještě cenovou hladinu HW2 (což může být jiná cenová hladina pro nákup hardwaru), na kartě Sklad / Nastavení / Skladové seznamy / Seznam skladů / Způsob výběru ceny nastavíte postup pro výběr ceny.

blank

 

 • Chcete-li používat aparát Cenových hladin, nadefinujte si na kartě Sklad / Nastavení / Skladové seznamy / Seznam skladů na kartě Skladu záložku Přednastavení, spodní záložka Ceny pomocí tlačítka Prodejní ceny, seznam všech používaných Cenových hladin pro vybraný sklad. Toto přednastavení Cenových hladin můžete provést jak pro celý Sklad, tak i pouze pro Skladovou skupinu nebo je přímo editovat na Kartách zásoby. Program nejprve bere v úvahu Cenové hladiny na Kartě zásoby.

blank

 

 • Při prodeji ze skladu se u skladových položek automaticky zobrazuje Pořizovací cena. Pokud nechcete, aby vaši zaměstnanci tuto Pořizovací cenu viděli, nastavte na kartě Money / Možnosti a nastavení / Přístupová práva přepínač Při prodeji skladových položek zobrazovat pořizovací cenu jako neaktivní.

Nastavení předkontací, skladových účtů a pohybů

 • Předkontace pro nákup a pro prodej na Kartě zásoby se přebírá při založení nové karty z nastavení ve Skladové skupině (záložka Přednastavení a spodní záložka Zaúčtování). Pokud nejsou nastaveny ve Skladové skupině, přebírá se nastavení ze Skladů (záložka Přednastavení a spodní záložka Zaúčtování). Předkontace můžete libovolně nastavit nebo měnit i na Kartě zásoby.
 • Skladové účty a účty pro skladové pohyby můžete nastavit pro SkladSkladovou skupinu nebo pro Kartu zásoby. Nejsou-li nastaveny účty na Kartě zásoby, podívá se program na nastavení ve Skladové skupině a tyto přebere do dokladu. Pokud nejsou účty na Skladové skupině nastaveny, přebere program nastavení ze Skladu. Skladové účty a účty pro skladové pohyby můžete doplnit nebo změnit přímo až při vytváření dokladu.  Používáte-li Typy skladových dokladů, můžete si nastavit účty pro skladové pohyby pro jednotlivé doklady. Tyto účty se prioritně promítnou do položek skladových dokladů.

blank

Ukázka tvorby cenových hladin a slev

V Money S3 můžete ve skladovém hospodářství využívat tzv. Cenových hladin. Každá Karta zásoby má svoji nákupní, pořizovací a prodejní cenu. Základní prodejní cenu vypočítáte několika způsoby přímo na Kartě zásoby. Každá Cenová hladina obsahuje 1. prodejní cenu a ještě další čtyři možné množstevní slevy. Každá Karta zásoby může obsahovat až devět Cenových hladin.

Nyní si ukážeme vytvoření cenové hladiny DEALER 1.

 • Na kartě Sklad / Nastavení / Skladové seznamy / Cenové hladiny si pomocí tlačítka Přidat otevřete kartu Cenové hladiny. Vypíšete zkratku např. D1 a do názvu napíšete Dealer 1. V části Výpočet ceny nyní zvolíte, z jaké výchozí ceny budete pro tvorbu prodejních cen pro Dealera 1 vycházet.  Základní prodejní cenu definujete přímo na Kartě zásoby. Pokud si zvolíte jako Výchozí cenu základní prodejní, v části Způsob změny máte možnost pouze Sleva. Tzn., že si ve spodní části v poli 1. - 5. do pole Výše změny zapíšete % slevy a ještě si můžete zároveň nadefinovat tzv. množstevní slevy (není povinné) v polích 2 - 5. V našem případě tedy Dealer1 bude mít 1. prodejní cenu o 10% nižší, než je Základní prodejní cena a v případě odběru 100 ks bude mít slevu ne 10 ale už 14 %.

blank

 

 • V případě, kdy nastavíte jako Výchozí cenu nákupní cenu (bez DPH) nebo skladovou cenu (pořizovací cenu) máte v poli Způsob změny možnosti Marže (obchodní přirážka) nebo Rabat (obchodní srážka). V poli Cena 2 - 5 navíc můžete ceny počítat i z 1. prodejní a doplnit % slevy.

Poznámka:

Marže (též obchodní přirážka): výchozí cena je základem, výsledná cena se získá výpočtem části, která odpovídá počtu procent (100 + zadaný počet procent):
X = V * (100 + M) / 100
X – počítaná cena, V – výchozí cena, M – procento marže
Rabat (též obchodní srážka): výchozí cena je částí základu, která odpovídá počtu procent (100 - zadaný počet procent). Výsledná cena se získá výpočtem základu:
X = V * 100 / (100 - R)
X – počítaná cena, V – výchozí cena, R – procento rabatu
Vztah mezi marží a rabatem: z procenta marže lze odvodit odpovídající procento rabatu a naopak:
R = 100 – 100 / (100 + M) * 100
M = 100 / (100 – R) * 100 – 100
M – procento marže, R – procento rabatu

 • Dalším případem slevy je sleva přímo z celkové částky na faktuře. Po doplnění pole Sleva v % se automaticky celý doklad přepočítá a sleva se promítne do všech položek faktury.
  Slevy můžete také uplatnit na každé položce faktury. Doplníte v položce faktury v poli Sleva procento slevy a cena se přepočítá.

 

blank

Ceníky

Další možností nastavení cen je možnost vytvoření Ceníků. Tyto ceníky můžou mít omezenou dobu platnosti, nebo můžou být určeny pro konkrétního odběratele.
V seznamu Skladů můžete vytvářet neomezené množství různých ceníků.

 • Tlačítkem Kopírovat se vám zobrazí nabídka, kde vyberete Kopie se skladovými kartami jako ceník. Zobrazí se okno Kopírování skladu, kde určíte, co vše se má do nového ceníku zkopírovat. V novém ceníku můžete měnit ceny zboží a platnost ceníku omezíte zadáním doby platnosti od–do. Pozn. Do Ceníku si také můžete vybrat ručně pouze některé zásoby.

blank

 • Pro prodej z ceníku je nutné nastavit ceník u požadovaných odběratelů v Adresáři. Pozn. Pro přiřazení Ceníku do Adresáře můžete použít funkci Hromadné operace, volba Ceníky / Přiřazení, kde nastavíte ve filtru kritéria pro zadání ceníku do adresy. Následně po výběru odběratele do dokladu se zobrazí ve skladových položkách pole Ceník, které se přebírá dle nastavení v Kartě adresáře. 

blank

 • V našem případě jsme založili Ceník - letní slevy a přiřadili odběrateli na Kartu adresáře. V případě prodeje pro vybraného odběratele se na faktuře v kartě položky doplní automaticky nastavený ceník. Pozn. Ceník letních slev se bude zobrazovat pouze pro období zadané v Ceníku.

blank

Doporučení:

Pokud si přejete používat pro zahraniční odběratele ceník v cizích měnách, založte si zvláštní ceník s nulovými sazbami DPH.
Pokud si přejete na všech běžných skladech používat tytéž prodejní ceny, není třeba udržovat ceny zvlášť na všech skladech. Stačí si vybrat jeden a tento dosadit do všech adres do záložky Ceníky jako ceník. I běžný sklad může plnit roli ceníku.
Při sestavování ceníků pro konkrétní odběratele konstruujte ceníky podle skupin zboží (např. postele, skříně, židle, atd.). Vhodnou kombinací množin těchto základních ceníků a jejich přiřazením pomocí Hromadných operací adresáře na karty adres můžete dosáhnout správného nastavení cen pro své odběratele. Karta adresy může obsahovat samozřejmě více ceníků.

 • Byly tyto informace užitečné?
 • AnoNe

V případě problémů s Vaším Money S3 kontaktujte prosím naši Zákaznickou podporu, a to buď písemně přímo v Money S3 přes záložku Money / Zákaznická podpora nebo na podpora@money.cz nebo telefonicky na čísle 549 522 503 (pouze pro uživatele se zaplacenou službou Podpora a Aktualizace).

blank
Objevte i vy
nová online
školení
Vybrat školení
Zavřít reklamu
Objevte si vy nová online školení