Úvod / Návody / Navedení počátečních stavů v podvojném účetnictví
blank
Objevte i vy
nová online
školení
Vybrat školení

Navedení počátečních stavů v podvojném účetnictví

Tento návod vám ukáže, jakým způsobem navést počáteční stavy v podvojném účetnictví, tedy stav na Bankovních účtech a Pokladnách, ve Skladech, v Pohledávkách a Závazcích a to jak zcela nově, tak i přechodem z nového roku.

Navedení počátečních stavů provedete na kartě Účetnictví / Závěrky / Závěrkové operace volba Navedení počátečních stavů deníku. Otevře se vám karta, kde je možné zadávat jednotlivé účty z účtové osnovy na příslušnou stranu MD nebo D a k nim příslušnou částku. Je zde možné navolení neomezeného počtu záznamů. Počáteční stavy můžete dopisovat postupně, tzn. zadat si několik počátečních stavů navést je do účetního deníku a poté je možné zadávat další počáteční stavy. Tím se ale zbavujete možnosti kontrolovat vyrovnanost stran Má dáti a Dal.

Bankovní účty a pokladny

Příklad:
Současně musíte navést také počáteční stav v pokladně 15.000,- Kč, na bankovním účtu 50.000,- Kč.
Postup:

 • Zvolíte na kartě Money / Možnosti a nastavení / Správa seznamů / Bankovní účty a pokladny.
 • Zobrazí se seznam Bankovních účtů a pokladen. Tlačítkem Přidat vytvoříte nový bankovní účet /pokladnu. Otevře se Karta bankovního účtu nebo pokladny, zde zadáte zkratku např. POK a popis.
 • V poli Počáteční stav doplníte počáteční stav na příslušném účtu nebo pokladně.
 • V dolní části okna nastavíte, zda se jedná o bankovní účet nebo pokladnu.

U bankovního účtu doplníte číslo účtu a vyberete kód banky. U pokladny můžete zadat jméno odpovědné osoby.

 

blank

Počáteční stav skladu

Počáteční stav skladu naskladníte příjemkou (karta Sklad / Příjemka - viz Příklady sklady) k počátečnímu dni účetního období. Pozn. Nejprve si nadefinujte sklad, skladové skupiny a vytvořte si skladové karty. Do popisu skladové příjemky si zadáte Počáteční stavy. Následně budete zadávat počty kusů a pořizovací ceny.

Počáteční stav pohledávek a závazků

V podvojném účetnictví slouží zadané faktury nejen pro vaši evidenci. Pokud chcete mít vazbu mezi úhradou a fakturou (faktury neuhrazené, vystavené v předchozím účetním systému), pak musíte neuhrazené pohledávky a závazky zadat do Money S3. Pro větší přehlednost se doporučuje tyto neuhrazené pohledávky a závazky zadat do předchozího účetního období, než je období, ve kterém začínáte účtovat v Money S3.

Přechodem z minulého roku

 • Musíte mít vytvořený Nový účetní rok. Přejděte do minulého období a volbou Účetnictví / Závěrkové operace / Uzavření roku navedete zůstatky do zvoleného roku.

Tuto závěrečnou volbu budete používat nejen při uzavírání účetnictví starého roku, ale i na počátku roku příštího. Funkce lze provádět i opakovaně.

Uzavření roku lze provést v několika krocích:

 • Přecenit - tato volba slouží k přepočtu veškerých vašich závazků a pohledávek vystavených v cizí měně ke stanovenému kurzu ČNB ke dni závěrky. Po stisku tlačítka se vám otevře průvodce výpočtem. POZOR: Nezbytností pro správný výpočet je zadání kurzu ČNB k 31.12. daného roku pomocí volby Účetnictví/Kurzy měn. Dalším krokem je vyčíslení kurzových rozdíl v závazcích a pohledávkách. Program kontroluje zahraniční pokladny a banky a upozorňuje vás na případné chyby. V této fázi je možné přepočet přerušit. Pokud se rozhodnete pokračovat, vytvoří vám program na základě nastavené předkontace pokladní nebo bankovní doklad, v případě pohledávek a závazků Interní doklad se zaúčtováním kurzového rozdílu v Kč.
 • Přecenit - tlačítko vyvolá standardní funkci Přecenění pohledávek a závazků.
 • Převod - tato funkce převede do zvoleného nového účetního roku počáteční stav saldokonta, DPH a zůstatky na bankovních účtech. V případě, že už máte zadány v novém účetním roce počáteční stavy bankovních účtů a pokladen, budou tímto převodem přepsány. Funkci je možné provádět opakovaně i před provedením závěrky.
 • Provést závěrku - touto volbou provedete určení hospodářského výsledku a uzavření všech účtů za daný účetní rok. Program automaticky uzavře rozvahové a výsledovkové účty a dopočítá hospodářský výsledek, který zaúčtuje na účet 431. Na konci účetního deníku naleznete na posledních řádcích zápisy o uzavíraných účtech (jsou označeny symbolem zavřené knihy). Po provedení závěrky se po vašem potvrzení doplní datum poslední závěrky do karty Money / Možnosti a nastavení / Nastavení agendy. Doklady, které mají nižší datum, než je datum závěrky, je možné pouze prohlížet.
 • Odvolat závěrku - odvolání už provedené závěrky a zrušení všech příslušných zápisů v účetním deníku.
 • Tisk - touto volbou si vytisknete závěrkové záznamy účetního deníku.

V okně Hospodářský výsledek se po provedení závěrky zobrazí váš zisk nebo ztráta. V okně Stav rozvahy zjistíte, zda máte všechny účetní případy správně zaúčtovány a konečnou rozvahu vyrovnanou.

 • Navést stavy - tuto volbu budete v daném účetním roce provádět jako úplně poslední. Program vám automaticky přenese konečné stavy ze závěrečné rozvahy jako počáteční stavy do vámi zvoleného nového účetního roku. Zde je třeba věnovat více pozornosti účtové osnově a jednotlivým účtům z hlediska účtu pro převod zůstatku. Znamená to, že pokud jste měli jednotlivé účty analyticky rozčleněny a chcete v tomto členění účtovat i v následujícím roce, musíte mít účet pro převod zůstatku stejný jako číslo daného účtu. Jestliže budete chtít převést zůstatek nějakého analytického účtu na jiný, je třeba přepsat číslo účtu pro převod zůstatku na vámi zvolený analytický účet.

blank

 

 • Byly tyto informace užitečné?
 • AnoNe

V případě problémů s Vaším Money S3 kontaktujte prosím naši Zákaznickou podporu, a to buď písemně přímo v Money S3 přes záložku Money / Zákaznická podpora nebo na podpora@money.cz nebo telefonicky na čísle 549 522 503 (pouze pro uživatele se zaplacenou službou Podpora a Aktualizace).

blank
Objevte i vy
nová online
školení
Vybrat školení
Zavřít reklamu
Objevte si vy nová online školení