Úvod / Návody / Nový způsob výpočtu DPH od 1. 10. 2019
blank
Objevte i vy
nová online
školení
Vybrat školení

Nový způsob výpočtu DPH od 1. 10. 2019

Od 1. dubna 2019 platí nové znění zákona o DPH, které mimo jiné upravuje způsob výpočtu DPH. Společně s novelou vstoupilo v účinnost také 6měsíční přechodné ustanovení, které umožňuje počítat DPH původním způsobem až do 30. září 2019. Money S3 začne po novém počítat od 1. 7. 2019.

Nastavení agendy

Od verze 19.600 je v Nastavení agendy / Období DPH nové období od 1. 7. 2019 (od VII/2019 do neurčeno), kde je nastaven způsob výpočtu DPH z ceny včetně daně na „matematicky“. V předchozích obdobích DPH byl způsob výpočtu DPH z ceny včetně daně nastaven na „koeficient“.

Výpočet DPH z ceny včetně daně se řídí nastavením Období DPH, do kterého doklad spadá.

Období DPH, do kterého doklad náleží, je pak určeno datem, tzn. Datem plnění DPH.

blank

Poznámka: V seznamech dokladů si můžete ve Výběru sloupců nastavit zobrazení sloupce Výpočet DPH (koeficient/matematicky). V Pokročilém filtru můžete podle proměnné Způsob výpočtu DPH vyfiltrovat doklady, které mají výpočet DPH matematicky nebo koeficientem.

Nastavení účetního roku

Podle novely zákona o DPH se u plateb v hotovosti již neodvádí DPH ze zaokrouhlovacího rozdílu a není již možné zaokrouhlovat vypočtené DPH na celé koruny. Zároveň se podle zákona o ochraně spotřebitele nemá při bezhotovostních platbách celková cena zaokrouhlovat.

V jednotlivých záložkách Účetnictví, Fakturace, Sklad a Objednávky proto doporučujeme zkontrolovat a případně změnit způsob rozpouštění zaokrouhlování Do nulového základu, aby tyto částky byly nedaňové. Zaokrouhlení celkové ceny pak s výjimkou Pokladních dokladů doporučujeme nastavit na setiny matematicky. Pro faktury a skladové prodejky hrazené v hotovosti doporučujeme používat Typy dokladů, kde bude zaokrouhlení celkové ceny nastaveno na koruny matematicky a rozpouštění zaokrouhlení do nulového základu. Způsob zaokrouhlení DPH doporučujeme u všech dokladů nastavit na setiny matematicky.

blank

Typy dokladů

Typy účetních dokladů

U Typů účetních dokladů doporučujeme zkontrolovat a případně změnit způsob rozpouštění zaokrouhlování Do nulového základu, aby tyto částky byly nedaňové. Dále doporučujeme zkontrolovat a případně nastavit zaokrouhlení DPH na setiny matematicky.

blank

Typy vystavených a přijatých faktur

Pokud pracovní datum programu spadá do nového Období DPH od 1. 7. 2019, tak se při tvorbě nové faktury a použití Typu faktury vytvořeného v předchozím období, zobrazí informační dialog, že z tohoto typu dokladu nebude převzat způsob výpočtu DPH. Na kartě faktury se následně zobrazí informace, že došlo z důvodu jiného způsobu výpočtu DPH ke změně částek a je nutná jejich kontrola.

blank

blank

Doporučujeme tedy editovat všechny Typy vystavených a přijatých faktur. Současně doporučujeme zkontrolovat a nastavit na záložce Zaokrouhlování způsob rozpouštění zaokrouhlování Do nulového základu, aby tyto částky byly nedaňové. Dále doporučujeme zkontrolovat a případně nastavit zaokrouhlení DPH na setiny matematicky.

Při editaci Typu faktury vás program sám informuje o změně období a nabídne automatickou změnu na nové Období DPH i s případným přepočtem cen. I zde zkontrolujte tyto částky.

blank

blank

blank

Doklady

Pokud bude doklad spadat do nového Období DPH (od 1. 7. 2019), bude se výpočet DPH na dokladu počítat „matematicky“. Pokud bude doklad spadat do předchozích Období DPH, bude se výpočet DPH počítat „koeficientem“.

Změna data plnění DPH na dokladu

Pokud změníte na již uloženém dokladu z předchozího Období DPH datum plnění DPH do nového Období DPH (od 1. 7. 2019), program vás na změnu výpočtu DPH upozorní. Částky se v tomto případě nepřepočítávají a způsob výpočtu DPH zůstává koeficientem. Na dokladu se zobrazí žlutý informační panel.

V případě, že doklad obsahuje položky, je nutné tyto položky smazat a vložit je znovu, aby se provedl výpočet DPH matematicky.

blank

V případě dokladu bez položek vás program také na změnu upozorní.

Pokud potřebujete na dokladu bez položek spočítat DPH matematicky, je nutné zadat částky včetně daně do cenového rozpisu znovu, čímž dojde k přepočtu částek DPH a základů a nastavení matematického způsobu výpočtu DPH.

blank

Kopírování dokladů

Při kopírování dokladu z předchozího Období DPH do nového Období DPH (od 1. 7. 2019) program převezme částky a způsob výpočtu DPH ze zdrojového dokladu. V případě rozdílného období vás program na změnu výpočtu DPH upozorní. Pokud budete chtít změnit způsob výpočtu DPH na položkách, je potřeba tyto položky vyjmout a do dokladu vložit znovu. V případě dokladu bez položek stačí zadat částky včetně daně do cenového rozpisu znovu, čímž dojde k přepočtu částek DPH a základů a nastavení způsobu výpočtu DPH podle Období DPH.

Dobropis

Při vystavování dobropisu se převezme vždy způsob výpočtu DPH z dobropisovaného dokladu.

Storno

Pokud budete doklad stornovat, převezme se způsob výpočtu DPH ze stornovaného dokladu.

Import z XML

Při importu dat z XML se výpočet DPH provede podle nastavení elementu ZpVypDPH (1 – matematicky, 2 – koeficientem) ve vstupních datech. Pokud bude tento element prázdný nebo bude mít neplatnou hodnotu, provede se výpočet DPH podle Období DPH v Money S3. Typ faktury se bude při importu ignorovat.

Více informací o novém způsobu výpočtu DPH naleznete v našem článku na blogu.

  • Byly tyto informace užitečné?
  • AnoNe

V případě problémů s Vaším Money S3 kontaktujte prosím naši Zákaznickou podporu, a to buď písemně přímo v Money S3 přes záložku Money / Zákaznická podpora nebo na podpora@money.cz nebo telefonicky na čísle 549 522 503 (pouze pro uživatele se zaplacenou službou Podpora a Aktualizace).

blank
Objevte i vy
nová online
školení
Vybrat školení
Zavřít reklamu
Objevte si vy nová online školení