Obecné nastavení, Nastavení agendy, karta Money

Rychlé návody k nastavení agendy, jednotlivých položek na kartě Money, sazby DPH apod.

Jiné důležité návody:

Při založení nového roku nelze vybrat loňské seznamy

Nelze vám při založení nového účetního roku vybrat volba Seznamy z minulého roku, volba je neaktivní?

Tato volba je aktivní pouze na hlavní instalaci – tedy na počítači, kde se instalovala serverová část programu a s největší pravděpodobností zde máte i uložené data a nainstalovaného správce síťových licencí. Proto je potřeba se do Money S3 přihlásit na tomto počítači a nový rok založit zde.

Tisk registrace/spisové značky na dokladech

Potřebujete zadat registraci nebo spisovou značku vaší společnosti, aby se automaticky tiskla na vystavených fakturách? Zvolte kartu Money / sekci Možnosti a nastavení / volbu Nastavení agendy / horní záložku Údaje o firmě / dolní záložka Spisová značka / tlačítko Spisové značky / Tlačítko přidat a zde je možno zapsat platnost a text registrace.

Razítko, podpis a logo pro tisk ve vystavených fakturách

Pokud chcete tisknout razítko, podpis a logo na vystavených fakturách, zvolte kartu Money / v sekci Možnosti a nastavení / volbu Nastavení agendy / horní záložka Logo/Razítko a podpis. Dolní záložky rozdělují nastavení pro Logo a Razítko a podpis zvlášť. Tlačítko Načíst ze souboru Vám umožní vybrat soubor ve formátu bmp nebo wmf.

Nastavení zálohování agendy

Nastavení zálohování agendy (účetní jednotky) v Money S3 lze definovat jednoduchým způsobem, navíc je možné zálohovat také všechny agendy najednou, což využijí zejména účetní společnosti.

  1. Nastavení zálohování: Karta Money / v sekci Možnosti a nastavení / volbu Nastavení agendy – v pravém horním rohu šipkou doprava až se zobrazí záložka – Zálohování a zde nastavte dle doporučení, viz. obrázek.
  2. Hromadné zálohování: Hlavní menu Money / v sekci Možnosti a nastavení / volbu Naplánování opakovaných akcí a zde v sekci Vytvoření záložní kopie dat nastavíte hromadné zálohování.

Automatická kontrola neuhrazených pohledávek

Pokud chcete provádět pro kontakty v Adresáři automatickou kontrolu neuhrazených pohledávek při vystavování nových dokladů, použijte následující postup:

Zvolte kartu Money / v sekci Možnosti a nastavení / volbu Uživatelská konfigurace a zde je možno nastavit v sekci Kontrola úhrady a kreditu při vystavování. Následně zaškrtněte volbu u jakého druhu dokladu se má kontrola provádět.

Změna sazby DPH na dokladu

Na jakémkoliv dokladu je možno změnit sníženou a základní sazbu DPH. U daňového rozpisu dokladu je možno kliknout na výši sazby a program zobrazí roletku s volbou možných sazeb, kterou si můžete vybrat.

Denní kurz ČNB

Money S3 dovede stahovat každodenní kurz ČNB skrze nastavení elektronického platebního styku s ČNB. Zvolte kartu Money / v sekci Možnosti a nastavení / volbu Homebanking – elektronický platební styk a zde klikněte na tlačítko „Přidat službu“. Vyberte Českou národní banku a klikněte na tlačítko „OK“.

Následně zvolte kartu Účetnictví / ve skupině Pokladna a banka / tlačítko Kurzy měn / Přidat kurz. lístek / potvrdit datum. Poté klikněte na tlačítko „Homebanking – import kurzů“. Zde zvolíte prvně platební styk ČNB a datové rozpětí, ve kterém chcete kurzy pro vaše cizí měny stáhnout.

Více číselných řad pro jeden typ dokladů

Pro jeden druh dokladu (např. vystavená faktura) můžete mít libovolný počet číselných řad. Money S3 pouze kontroluje pole Řada, které nesmí být duplicitní. Číselné řady přidáváte skrze kartu Money / v sekci Možnosti a nastavení / Správa seznamů / volbu Číselné řady.

Zálohování a oddělení starých účetních roků

V Money S3 lze oddělit staré (nepoužívané) účetní roky skrze datovou uzávěrku. Funkci naleznete v kartě Money / sekci Správa dat – volba Datová uzávěrka.

Doporučujeme tuto operaci konzultovat s technickou podporou Solitea na tel. čísle 549 522 503 (pracovní dny 8:00–17:00).

Změna plátce/neplátce DPH během účetního roku

Pokud potřebujete změnit nastavení z neplátce na plátce DPH (nebo zpět), zvolte kartu Money / v sekci Možnosti a nastavení / volbu Nastavení účetního roku, kde na záložce Obecné naleznete checkbox (zatržítko) Plátce DPH. Pokud je firma plátce DPH a má zatrženo „plátce DPH“, je povinna na všech účetních dokladech vyplňovat kolonku „členění DPH“ z připraveného seznamu a zadávat datum plnění DPH.

Hromadné přeúčtování/přečíslování

V Money S3 lze hromadně přeúčtovat (všechny) a přečíslovat (pouze pokladní) doklady. Nejprve si zkontrolujte v přístupových právech (karta Money / sekce Možnosti a nastavení / volba Přístupová práva), že máte povolenou volbu. Je nutné povolit Hromadné přečíslování dokladů, respektive povolit Hromadné přeúčtování dokladů. Následně půjdete do požadovaného seznamu dokladů, označíte záznamy (doklady) k přeúčtování a kliknete ve skupině Operace na tlačítko Hrom. přeúčtování. Výjimkou jsou pokladní doklady, kde můžete provádět hromadné přeúčtování i hromadné přečíslování dokladů ve skupině Operace a tlačítko Hromadné operace.

  • Byly tyto informace užitečné?
  • AnoNe

V případě problémů s Vaším Money S3 kontaktujte prosím naši Zákaznickou podporu, a to buď písemně přes Zákaznický portál, nebo telefonicky na čísle 549 522 503 (pouze pro uživatele se zaplacenou službou Podpora a Aktualizace).

Nejbližší webináře

Legislativní novinky pro účetní
a podnikatele.

Spokojení nebo zdarma
Ukázat všechny