Úvod / Návody / Paušální náhrada zaměstnavatelům za zpracování exekucí
blank
Objevte i vy
nová online
školení
Vybrat školení

Paušální náhrada zaměstnavatelům za zpracování exekucí

Legislativa

Zaměstnavatelé si mohou za zpracování exekucí zúčtovat finanční částku, kterou si při výpočtu ponechají. Změna přichází s novelou občanského soudního řádu s číslem 286/2021 Sb. s platností od 1. ledna 2022. Částka je stanovena vyhláškou.

Mzdové i finanční náklady se zpracováním exekucí

Zaměstnavatelé provádí v rámci výkonu rozhodnutí nebo exekuce srážkami ze mzdy řadu úkonů podle občanského soudního řádu. Zaměstnavatelé musí hradit mzdy svým mzdovým účetním, kteří stráví hodně času prováděním srážek ze mzdy a nezbytnou korespondencí se soudy či exekutory. Nejnáročnější je z tohoto pohledu vyhodnocení a zpracování prvotního výkonu rozhodnutí či exekuce, poté administrativa při ukončení pracovního poměru zaměstnance s výkonem rozhodnutí nebo ukončení samotného výkonu rozhodnutí.

Paušální náhrada nákladů

Plátce mzdy má od roku 2022 nárok na paušální náhradu nákladů za kalendářní měsíc, v němž provádí srážky ze mzdy zaměstnance. Náklady plátce mzdy se považují za náklady výkonu rozhodnutí. Jestliže zaměstnavatel provádí zároveň srážky k vydobytí několika pohledávek vůči témuž zaměstnanci, náleží mu náhrada pouze jednou.

V ustanovení § 270 občanského soudního řádu se na konci odstavce 2 doplňují věty: Plátce mzdy má vůči povinnému (zaměstnanci) nárok na paušálně stanovenou náhradu nákladů, které mu vznikly za kalendářní měsíc, v němž provádí srážky ze mzdy povinného. Náklady plátce mzdy jsou náklady výkonu rozhodnutí. Provádí-li plátce mzdy zároveň srážky k vydobytí několika pohledávek vůči témuž povinnému, náleží mu náhrada nákladů pouze jednou. Právo na částku náhrady nákladů, jež nebyla odečtena ze sražené částky před jejím vyplacením nebo zasláním, zaniká.

Pokud si zaměstnavatel neodečte náhradu z provedených srážek, nárok na paušální náhradu nákladů zaniká. Na náhradě nákladů tak nemůže vzniknout nedoplatek, který by dále navyšoval dluh zaměstnance a který by bylo možné později vymáhat. Zaměstnavatel nemusí svůj nárok na náhradu nákladů realizovat.

Paušální náhrada náleží prvnímu i dalšímu plátci mzdy. Jestliže má zaměstnanec více plátců mzdy, náleží rovněž všem plátcům.

Paušální náhradu si zaměstnavatel srazí z první třetiny zbytku čisté mzdy před všemi ostatními pohledávkami a tuto částku si ponechá. Výše paušální náhrady nesmí přesáhnout celkovou výši první třetiny.

Vyhláška k paušální náhradě

Částka paušální náhrady je stanovena vyhláškou. Pro rok 2022 činí 50 Kč za zaměstnance splňující níže uvedené podmínky.

Pouze pro „nově“ vydané exekuce

Paušální náhrada náleží pouze zaměstnavateli, kterému bylo pro zaměstnance doručeno usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí ode dne účinnosti novely zákona, tedy od 1.1.2022. V programu Money S3 se jedná o „Datum doručení rozhodnutí 1. plátci mzdy“. Znamená to, že paušální náhradu nelze u zaměstnance uplatnit v případě, pokud se na něho vztahují pouze exekuční příkazy doručené zaměstnavateli před 1.1.2022.

Paušální náhradu nelze použít v případě insolvence

Nové ustanovení § 270 odst. 2 občanského soudního řádu se nepoužije u řízení, ve kterých bylo vydáno usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, tedy před 1. 1. 2022. Je tak použitelné pouze pro výkon rozhodnutí (soudní výkon rozhodnutí a exekuce), ne však pro insolvenční řízení.

Paušální náhradu všichni plátci příjmů nevyužijí

Paušální náhrada nenáleží veřejnoprávním plátcům zákonem vymezených příjmů a plátcům některých dalších příjmů, kteří vyplácejí dávky státní sociální podpory a pěstounské péče, a dále příjmy uvedené v § 299 odst. 1 písm. b) až d) a f) až l) občanského soudního řádu, např. důchody, podpora v nezaměstnanosti, výsluhový příspěvek, odstupné nebo peněžitá plnění věrnostní povahy poskytnutá v souvislosti se zaměstnáním.

Řešení v Money S3

Karta zaměstnance

Na kartu zaměstnance na záložku „Srážky, exekuce“ byl doplněn nový Druh srážky „Paušální náhrada za exekuce“.

blank

Srážku nastavte na zaměstnanci v případě, pokud požadujete uplatnit paušální náhradu za zpracování exekucí a současně pouze tehdy, pokud má zaměstnanec alespoň jednu zadanou exekuci, jejíž „Datum doručení rozhodnutí 1. plátci mzdy“ je od 1.1.2022 nebo výše. Na srážce nastavte částku 50 Kč (měsíčně). Paušální náhrada za exekuce má absolutní přednost před všemi ostatními pohledávkami, které se sráží z první třetiny zbytku čisté mzdy. Z tohoto důvodu je nutné na srážce paušální náhrady nastavit „Datum doručení rozhodnutí 1. plátci mzdy“, které bude starší než všechny ostatní aktivní exekuce. Doporučujeme nastavit datum 1.1.1990 (viz obrázek).

Pro zaúčtování paušální náhrady za exekuce vyberte na kartě srážky interní doklad, např. 331 / 379.

blank

Karta mzdy

Paušální náhrada za exekuce se na kartě mzdy uplatní vždy jako srážka z první třetiny zbytku čisté mzdy. Pokud je první třetina zbytku čisté mzdy nižší než 50 Kč, tak celá první třetina zbytku čisté mzdy připadne na paušální náhradu za exekuce.

blank

Tiskové sestavy

Výplatní lístek

Paušální náhrada za exekuce je součástí tisku výplatního lístku v plné formě. Na kartě před tiskem je třeba zaškrtnout přepínač „Srážky“.

  • Byly tyto informace užitečné?
  • AnoNe

V případě problémů s Vaším Money S3 kontaktujte prosím naši Zákaznickou podporu, a to buď písemně přímo v Money S3 přes záložku Money / Zákaznická podpora nebo na podpora@money.cz nebo telefonicky na čísle 549 522 503 (pouze pro uživatele se zaplacenou službou Podpora a Aktualizace).

blank
Objevte i vy
nová online
školení
Vybrat školení
Zavřít reklamu
Objevte si vy nová online školení