Úvod / Návody / Pokladna v daňové evidenci
blank
Objevte i vy
nová online
školení
Vybrat školení

Pokladna v daňové evidenci

Pokladna řeší veškeré hotovostní účetní operace v Money S3. Následující příklady se týkají úhrad vystavených faktur v hotovosti (a to i více jedním dokladem), částečných úhrad, úhrad přijatých dodavatelských faktur a výdaj z pokladny na volné položce.

Úhrada vystavené faktury hotově

Příklad: Firma Sportovní potřeby s.r.o. obdržela od J.Bohatý - SPORT fakturu na 1.000,- za aktualizaci. Rozhodla se fakturu uhradit hotově na provozovně J.Bohatý - SPORT.

Postup:

 • Nejprve si zadáte Vystavenou fakturu standardním postupem.
 • Následně na kartě Účetnictví /Pokladna a banka zvolíte Pokladní doklady.
 • Zobrazí se seznam Pokladních dokladů, kde zvolíte Nový příjem.
 • Zobrazí se karta Příjmový pokladní doklad, kterou můžete začít vyplňovat. Číslo dokladu je zde automaticky generováno podle nastavení číselných řad (karta Money / Možnosti a nastavení / Číselné řady) nebo podle nastavení v Typu pokladního dokladu.
 • Zkontrolujte, zda datum úhrady odpovídá dni, kdy je faktura hrazena.
 • Dále zkontrolujte, zda je v kolonce Pokladna zadán správný údaj o pokladně, do které chcete fakturu hradit. Zvolíte ji tlačítkem se třemi tečkami.
 • Tlačítkem u kolonky Variabilní symbol zobrazíte Seznam neuhrazených dokladů, ve kterém si podle variabilního symbolu vyhledáte hrazenou fakturu.

blank

 

 • Výběr hrazené faktury potvrdíte tlačítkem OK.
 • Program nabídne Kartu úhrady ke kontrole, kterou potvrdíte tlačítkem OK.

blank

 

 • Objeví se Seznam hrazených dokladů, který potvrdíte tlačítkem OK.

blank

 

 • Tlačítkem se třemi tečkami u kolonky Předkontace zvolíte zaúčtování pokladního dokladu. Vyberete P 504 – prodej služeb.
 • Stejným způsobem vyberete u kolonky Členění DPH 19Ř00U – Doklady bez vlivu na DPH.

blank

 

 • Nyní máte Pokladní doklad vyplněný, potvrdíte jej tlačítkem OK.
 • Program je možné vytisknout – Tisk dokladu - Pokladní doklad.
 • Nakonec se zobrazí seznam Pokladních dokladů, který můžete zavřít nebo pokračovat v dalších úhradách.

Úhrada více faktur jedním pokladním dokladem

Příklad:
Firma Outdoor Sport s.r.o. odebrala opakovaně od J.Bohatý - SPORT zboží. Zástupce firmy Outdoor Sport s.r.o. přišel faktury uhradit hotově.
Postup:

 • Nejprve si zadáte dvě Vystavené faktury standardním postupem.
 • Následně zvolíte na kartě Účetnictví / Pokladna a banka / Pokladna / Seznam pokladních dokladů.
 • Tlačítkem Nový příjem se vám zobrazí Karta pokladního dokladu.
 • Kartu vyplníte známým způsobem, pouze do políčka popis napíšete Přímá úhrada faktur.
 • Zkontrolujete, zda datum na dokladu odpovídá datu úhrady faktur.
 • Tlačítkem se třemi tečkami u políčka Variabilní symbol otevřete Seznam neuhrazených dokladů.
 • Vyberete hrazené doklady a označíte je.

blank

 

 • Potvrdíte svůj výběr tlačítkem OK.
 • Postupně se vám budou otevírat Karty úhrad faktur, které taktéž potvrdíte tlačítkem OK.
 • Předkontaci vyberete P 503 – prodej zboží.
 • Členění DPH zvolíte 19Ř00U – Doklady bez vlivu na DPH.
 • Jelikož hradíte několik faktur současně, je nutné si přes tlačítko u políčka Adresa vybrat adresu v okně Výběr z adresáře, toto ovšem provedete, pouze pokud hradíte více faktur jedné firmy. Pokud hradíte na jednom pokladním dokladu více faktur různých firem, políčko Adresa necháte nevyplněné
 • Variabilní symbol na pokladním dokladu není vyplněn, jelikož se jedná o úhradu více dokladů. Do peněžního deníku se variabilní symbol přenese k jednotlivým položkám úhrady.
 • Nyní je Pokladní doklad hotov. Potvrdíte jej tlačítkem OK.
 • Zobrazený Peněžní deník opustíte tlačítkem Zavřít.

blank

 

Částečná úhrada vystavené faktury

Příklad:
J.Bohatý - SPORT provedl pro firmu Outdoor Sport s.r.o. opravu stanu Camping. Za tuto službu vystavil fakturu na částku 6.539,-Kč. Zároveň se s firmou Outdoor Sport s.r.o. dohodl na úhradě této faktury formou splátkového kalendáře. Zástupce firmy Outdoor Sport s.r.o. se dostavil a provedl úhradu 1. splátky ve výši 2.000,- Kč.
Postup:

 • Nejprve si zadáte Vystavenou fakturu standardním způsobem.
 • Na kartě Účetnictví / Pokladna a banka / Pokladna otevřete Seznam pokladních dokladů.
 • Tlačítkem Nový příjem se otevře Karta pokladního dokladu.
 • Tlačítkem u políčka Variabilní symbol otevřete Seznam neuhrazených dokladů a vyberete příslušný hrazený doklad. V našem případě je to faktura firmy Outdoor Sport s.r.o. Svoji volbu potvrdíte tlačítkem OK.
 • Zobrazí se Karta úhrad.
 • V políčku Částka úhrady přepíšete částku na 2.000,-, zároveň se vám u políčka Uhradit zbývá zobrazí zbývající částka k úhradě. V našem případě je to 4.539,-

 

blank

 • Kartu úhrady potvrdíte tlačítkem OK.
 • Teď už vám zbývá vybrat Předkontaci P 504 – prodej služeb a Členění DPH 19Ř00U – doklady bez vlivu na DPH.
 • Doklad uložíte tlačítkem OK.

Úhrada přijaté dodavatelské faktury

Příklad:
J.Bohatý - SPORT nakoupil od firmy LÁTKY s.r.o. látku na stan v celkové částce 7.300,-Kč. Při dalším nákupu v tomto velkoobchodě J.Bohatý - SPORT fakturu za látku na stan uhradí hotově. Nyní si tuto úhradu musí zaúčtovat ve své pokladně jako výdej.
Postup:

 • Na kartě Účetnictví / Pokladna a banka / Pokladna otevřete Seznam pokladních dokladů a zvolíte Nový výdej.
 • Otevře se karta Výdajový pokladní doklad.
 • Zkontrolujete datum úhrady a typ pokladny, ze které provádíte úhradu.
 • Pomocí tlačítka se třemi tečkami u Variabilního symbolu otevřete Seznam neuhrazených dokladů.
 • Vyberete fakturu od firmy LÁTKY s.r.o. a svoji volbu potvrdíte tlačítkem OK.
 • Otevře se karta Úhrady, kterou potvrdíte tlačítkem OK.
 • Potvrdíte Seznam hrazených dokladů.
 • Předkontaci vyberete zaúčtování pokladního dokladu – V 105 – nákup zboží.
 • Členění DPH zvolíte pomocí tlačítka 19Ř00P – doklady bez vlivu na DPH.
 • Nyní je Výdajový pokladní doklad zcela hotov. Uložíte ho pomocí tlačítka OK.
 • Program vám nabídne tisk Výdajového pokladního dokladu.
 • Seznam Pokladních dokladů zůstane otevřen. Můžete dále pokračovat v účtování nebo seznam Zavřít.

Výdaj z pokladny na volné položce

Příklad:
J.Bohatý - SPORT zakoupil v prodejně Kancelářské potřeby s.r.o. kancelářské potřeby. Zaplatil hotově a byla mu vystavena účtenka za hotové. Tu si nyní zaúčtujete v pokladně jako výdej.
Postup:

 • Na kartě Účetnictví / Pokladna a banka / Pokladna otevřete Seznam pokladních dokladů a zvolíte Nový výdej.
 • Otevře se karta Výdajový pokladní doklad.
 • Do pole Popis napíšete Nákup kancelářských potřeb.
 • Zkontrolujete, zda se Datum úhrady na kartě dokladu shoduje s datem, kdy chcete účtenku hradit.
 • Do pole Variabilní symbol opíšete č. dokladu z účtenky, v tomto případě je to č.123.
 • Z Adresáře vyberete firmu Kancelářské potřeby s.r.o.
 • Předkontaci vyberete V117 – provozní režie.
 • Členění DPH vyberete 19Ř 40,41 – Přij. zdan. plnění tuzemsko - nárok na odpočet.
 • Nyní přidáte na doklad položky pomocí tlačítka Přidat položku.
 • Otevře se Karta normální účetní položky.
 • Do pole Popis zapisujete jednotlivé položky z účtenky.
 • Do pole Cena uvedete cenu za jednotlivé položky.
 • Do pole MJ uvedete počet měrných jednotek.

 

blank

 • V záložce Podrobnosti můžete libovolně zapisovat do kolonky Poznámka. Pokud jednotlivé položky účtovaného pokladního dokladu nespadají do stejné předkontace, je možné v poli Předkontace vybrat předkontaci jinou.

blank

 

 • Nyní je doklad zcela vyplněn a tlačítkem OK jej uložíte do seznamu Pokladních dokladů.

blank

 

 • Byly tyto informace užitečné?
 • AnoNe

V případě problémů s Vaším Money S3 kontaktujte prosím naši Zákaznickou podporu, a to buď písemně přímo v Money S3 přes záložku Money / Zákaznická podpora nebo na podpora@money.cz nebo telefonicky na čísle 549 522 503 (pouze pro uživatele se zaplacenou službou Podpora a Aktualizace).

blank
Objevte i vy
nová online
školení
Vybrat školení
Zavřít reklamu
Objevte si vy nová online školení