Úvod / Návody / Pokladna v podvojném účetnictví
blank
Objevte i vy
nová online
školení
Vybrat školení

Pokladna v podvojném účetnictví

Účetní příklady na Pokladnu v podvojném účetnictví zahrnují metodiku úhrad v hotovosti u vystavených i přijatých faktur, a to včetně částečných úhrad. 

Úhrada vystavené faktury hotově

Příklad:
Firma Sportovní potřeby s.r.o. obdržela od firmy SPORT, a.s. fakturu za konzultaci ve výši 1190,- Kč. Rozhodla se fakturu uhradit hotově na provozovně firmy SPORT, a.s.
Postup:

 • Nejprve si vytvoříte Vystavenou fakturu standardním postupem.
 • Uloženou fakturu nyní uhradíte.
 • Na kartě Účetnictví / Pokladna a banka / Pokladna zvolíte Seznam pokladních dokladů.
 • Otevře se seznam Pokladních dokladů, zvolíte Nový příjem.
 • Otevře se karta Příjmového pokladního dokladu.
 • Číslo dokladu se generuje automaticky podle nastavení Číselných řad (karta Money / Možnosti a nastavení / Číselné řady) nebo podle nastavení v Typu účetního dokladu.
 • Zkontrolujte, popř. opravte data.
 • V poli Pokladna vyberete příslušnou pokladnu.
 • Tlačítkem u kolonky Variabilní symbol zobrazíte Seznam neuhrazených dokladů.
 • Označíte vybranou fakturu a potvrdíte tlačítkem OK.
 • Program nabídne kartu Úhrada ke kontrole, potvrdíte tlačítkem OK.

blank

 • Otevře se Seznam hrazených dokladů, který potvrdíte tlačítkem OK.

blank

 

 • Do pole Předkontace vyberete předkontaci PP002 – Úhrada faktury hotově.
 • Do pole Členění DPH vyberete 19Ř00 U – Doklady bez vlivu na DPH (na výstupu).
 • Tlačítkem OK doklad uložíte.
 • Zobrazí se Účetní deník, kde můžete zkontrolovat zaúčtování. Tlačítkem Zavřít Účetní deník zavřete.
 • Program nabídne tisk dokladu.

 

blank

Úhrada více vystavených faktur jedním pokladním dokladem

Příklad:
Firma Sportovní potřeby s.r.o. odebrala opakovaně od firmy SPORT, a.s. zboží. Zástupce firmy Sportovní potřeby s.r.o. přišel faktury uhradit hotově.
Postup:

 • Na kartě Účetnictví / Pokladna a banka / Pokladna zvolíte Seznam pokladních dokladů.
 • Otevře se seznam Pokladních dokladů, zvolíte Nový příjem.
 • Otevře se karta Příjmového pokladního dokladu.
 • Číslo dokladu se generuje automaticky podle nastavení Číselných řad (karta Money / Možnosti a nastavení / Číselné řady) nebo podle nastavení v Typu účetního dokladu.
 • Zkontrolujte, popř. opravte data.
 • V poli Pokladna vyberete příslušnou pokladnu.
 • Tlačítkem u kolonky Variabilní symbol zobrazíte Seznam neuhrazených dokladů.

 

blank

 • Označíte vybrané faktury a potvrdíte tlačítkem OK.
 • Program nabídne potupně karty Úhrada ke kontrole, které potvrdíte tlačítkem OK.
 • Otevře se Seznam hrazených dokladů, který potvrdíte tlačítkem OK.
 • Do pole Předkontace vyberete předkontaci PP002 – Úhrada faktury hotově.
 • Do pole Členění DPH vyberete 19Ř00 U – Doklady bez vlivu na DPH (na výstupu).
 • Variabilní symbol na pokladním dokladu není vyplněn, jelikož se jedná o úhradu více dokladů. Do účetního deníku se variabilní symbol přenese k jednotlivým položkám úhrady.
 • Vyberete adresu z Adresáře.
 • Tlačítkem OK doklad uložíte.
 • Otevře se Účetní deník, kde můžete zkontrolovat zaúčtování. Tlačítkem Zavřít Účetní deník zavřete.
 • Program nabídne tisk dokladu.

Částečná úhrada vystavené faktury pokladnou

Příklad:
Firma SPORT, a.s. vystavila firmě Outdoor Sport s.r.o. fakturu za zprostředkování ve výši 5.950,- Kč. Zástupci firem se dohodli, že faktura bude hrazena ve dvou splátkách, první ve výši 2.500,- Kč.
Postup:

 • Na kartě Účetnictví / Pokladna a banka / Pokladna zvolíte Seznam pokladních dokladů.
 • Otevře se seznam Pokladních dokladů, kde zvolíte Nový příjem.
 • Otevře se karta Příjmového pokladního dokladu.
 • Číslo dokladu se generuje automaticky podle nastavení Číselných řad (karta Money / Možnosti a nastavení /Číselné řady) nebo podle nastavení v Typu účetního dokladu.
 • Zkontrolujte, popř. opravte data.
 • V poli Pokladna vyberete příslušnou pokladnu.
 • Tlačítkem u kolonky Variabilní symbol zobrazíte Seznam neuhrazených dokladů.
 • Označíte vybranou fakturu a potvrdíte tlačítkem OK.
 • Program nabídne kartu Úhrada.
 • V poli Placená částka přepíšete částku na 2500,-, zároveň se u pole Uhradit zbývá vypočte zbývající částka k úhradě.

blank

 

 • Kartu Úhrady potvrdíte tlačítkem OK.
 • Otevře se Seznam hrazených dokladů, který potvrdíte tlačítkem OK.
 • Do pole Předkontace vyberete předkontaci PP002 – Úhrada faktury hotově.
 • Do pole Členění DPH vyberete 19Ř00 U – Doklady bez vlivu na DPH (na výstupu).
 • Tlačítkem OK doklad uložíte.
 • Otevře se Účetní deník, kde můžete zkontrolovat zaúčtování. Tlačítkem Zavřít Účetní deník zavřete.
 • Program nabídne tisk dokladu.

Úhrada přijaté faktury hotově

Příklad:
Firma SPORT, a.s. obdržela od firmy Obecný dodavatel fakturu za nájemné na měsíc květen ve výši 20.000,- Kč. Fakturu uhradí v hotovosti na pokladně firmy Obecný dodavatel a dostane doklad o zaplacení
Postup:

 • Na kartě Účetnictví / Pokladna a banka / Pokladna zvolíte Seznam pokladních dokladů.
 • Otevře se seznam Pokladních dokladů, kde zvolíte Nový výdej.
 • Otevře se karta Výdajového pokladního dokladu.
 • Číslo dokladu se generuje automaticky podle nastavení Číselných řad (karta Money / Možnosti a nastavení / Číselné řady) nebo podle nastavení v Typu účetního dokladu.
 • Zkontrolujte, popř. opravte data.
 • V poli Pokladna vyberete příslušnou pokladnu.
 • Tlačítkem u kolonky Variabilní symbol zobrazíte Seznam neuhrazených dokladů.
 • Označíte vybranou fakturu a potvrdíte tlačítkem OK.
 • Program nabídne kartu Úhrada ke kontrole, potvrdíte tlačítkem OK.
 • Otevře se Seznam hrazených dokladů, který potvrdíte tlačítkem OK.
 • Do pole Předkontace vyberete předkontaci PV005 – Úhrada dodavatelské faktury hotově.
 • Do pole Členění DPH vyberete 19Ř00 P – Doklady bez vlivu na DPH ( na vstupu).
 • Tlačítkem OK doklad uložíte.
 • Otevře se Účetní deník, kde můžete zkontrolovat zaúčtování. Tlačítkem Zavřít Účetní deník zavřete.
 • Program nabídne tisk dokladu.

Výdaj z pokladny

Příklad:
Firma SPORT, a.s. si nechala opravit nářadí u firmy Obecný dodavatel. Opravu ve výši 3.500,- Kč uhradil zástupce firmy v hotovosti. Firma Obecný dodavatel není plátce DPH.
Postup:

 • Na kartě Účetnictví / Pokladna a banka / Pokladna zvolíte Seznam pokladních dokladů.
 • Otevře se seznam Pokladních dokladů, zvolíte Nový výdej.
 • Otevře se karta Výdajového pokladního dokladu.
 • Číslo dokladu se generuje automaticky podle nastavení Číselných řad (karta Money / Možnosti a nastavení / Číselné řady) nebo podle nastavení v Typu účetního dokladu.
 • Zkontrolujte, popř. opravte data.
 • V poli Pokladna vyberete příslušnou pokladnu.
 • V poli Variabilní symbol uvedete číslo přijatého dokladu.
 • Do pole Předkontace vyberete předkontaci PV003 – Nákup ostatních služeb.
 • Do pole Členění DPH vyberete 19Ř00 P – Doklady bez vlivu na DPH ( na vstupu).
 • Zadáte částku 3.500,- Kč do kolonky pro nulovou sazbu DPH.
 • Tlačítkem OK výdajový doklad uložíte.

 

blank

 • Byly tyto informace užitečné?
 • AnoNe

V případě problémů s Vaším Money S3 kontaktujte prosím naši Zákaznickou podporu, a to buď písemně přímo v Money S3 přes záložku Money / Zákaznická podpora nebo na podpora@money.cz nebo telefonicky na čísle 549 522 503 (pouze pro uživatele se zaplacenou službou Podpora a Aktualizace).

blank
Objevte i vy
nová online
školení
Vybrat školení
Zavřít reklamu
Objevte si vy nová online školení